Op 5 februari raakte het bekend: farmabedrijf GSK start een ‘transformatieplan’. Deze herstructurering zal gevolgen hebben voor bijna 1000 personeelsleden: 595 kaders, 125 vaste personeelsleden en 215 werkenden met een contract van bepaalde duur (arbeiders en bedienden).

Reactie door een arbeider van GSK

Het management van GSK stuurt het debat in de richting van de goede gezondheid van de sector en de belofte van GSK om 500 miljoen euro te besteden aan haar infrastructuur in België. Maar door deze investeringen te richten op robotisering, automatisering en apparatuur voor eenmalig gebruik, zullen nieuwe jobs in de toekomst snel verouderd raken, vooral in de productie. Op bedrijfsniveau vormt 500 miljoen over 3 jaar minder dan 1% van de activa en dit is geenszins een belofte voor het behoud van de werkgelegenheid.

De site van Wavre is de grootste vaccinproductielocatie ter wereld. Twee miljoen doses verlaten de site elke dag.

LSP roept op tot nationalisatie van GSK onder democratische controle en beheer door de gemeenschap, zonder compensatie, tenzij op basis van bewezen behoeften door kleinere investeerders. Nationalisatie om jobs te redden. Nationaliseren om de productie te sturen naar behoefte: geen tekort aan medicijnen en vaccins! Nationaliseren om de investeringen te sturen naar behoefte: om de broodnodige gezondheidszorg te financieren.

Enkele dagen geleden hoorden we van het tekort aan het vaccin tegen het papillomavirus (HPV), MSD’s Gardasil9. De site in Wavre produceert een vaccin tegen HPV: Cervarix. Nationalisatie zou het mogelijk maken om op een zodanige manier te produceren dat tekorten worden voorkomen, maar ook om te exporteren naar landen waar de infectie dodelijk is door een gebrek aan infrastructuur om de zieken te verzorgen, zeker in veel Afrikaanse landen.