Voorpagina van De Linkse Socialist

Een maandblad om de samenleving te veranderen

Maandblad ‘De Linkse Socialist’ biedt iedere maand artikels, verslagen en analyses vanuit de arbeidersbeweging en jongerenstrijd. Tegenover de vloedgolf van propaganda in de gevestigde media is een maandblad als het onze beperkt, maar daarom niet minder noodzakelijk.

Voor een wereld zonder onderdrukking

De Linkse Socialistische Partij staat voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme dat de meerderheid van de bevolking niets anders meer te bieden heeft dan oorlog, armoede, uitzichtloosheid en andere miserie.

De enorme technische en wetenschappelijke mogelijkheden maken het mogelijk om iedereen een degelijke levensstandaard te garanderen en tegelijk het leefmilieu te respecteren. De kapitalistische manier waarop de productie georganiseerd is en het resultaat ervan toegeëigend wordt, leidt evenwel tot een verscherping van de kloof tussen arm en rijk, tussen de overgrote meerderheid van de bevolking en een handvol superrijken.

Crisis is het resultaat van de logica die zit ingebakken in het kapitalisme. De pogingen om de overproductiecrisis van de jaren 1970 onder te sneeuwen met een nooit geziene ontwikkeling van financiële speculatie, leidde tot enorme zeepbellen die sinds 2007 uiteenspatten.

De fundamentele kracht die verandering kan afdwingen, is de arbeidersklasse. Dat zijn alle werkenden die hun arbeidskracht verkopen voor een loon, alsook hun gezinnen (jongeren, werklozen, gepensioneerden,…). De arbeidersklasse bezit omwille van haar plaats in het productieproces de potentiële kracht om het volledige raderwerk stil te leggen.

LSP verdedigt in de arbeidersbeweging een programma gericht op een socialistische breuk met het kapitalisme. Een dergelijk programma groeit doorheen strijd en ervaringen.

Het kapitalisme is een wereldsysteem. Hoewel de strijd van de arbeidersbeweging begint op lokaal en nationaal vlak, kan blijvende verandering slechts geconsolideerd worden op internationale schaal. LSP maakt daarom deel uit van International Socialist Alternative (ISA) met afdelingen op alle continenten en in meer dan 30 landen. Hier een overzicht van ISA-afdelingen.

LSP beschikt over een website met dossiers en een marxistisch archief: marxisme.be. Bezoek ook de websites van Campagne ROSA, Actief Linkse Studenten en Blokbuster.

Een partij om de samenleving te veranderen

Een socialistische toekomst is niet alleen noodzakelijk, het is ook mogelijk! Daarvoor moeten we ons organiseren, in België en wereldwijd.

Stuur uw bijdrage

In welke omstandigheden werk je? Is er een actie op je werk, op je school of in je buurt? Heb je een uitgesproken mening die je wil delen? Stuur ons uw artikel of reactie door.

Nieuwsbrief

Deze website publiceert een wekelijkse nieuwsbrief. Krijg elke week een portie socialistische berichtgeving in uw mailbox.

Steun ons

Socialistische media zijn voor ons onderdeel van onze werking om de samenleving te veranderen. Op steun van diegenen die belang hebben bij het kapitalisme moeten we uiteraard niet rekenen. We hebben uw financiële steun nodig.