Steun de United Socialist Party in Sri Lanka!

De LSP en het CWI (Committee for a Workers’ International – onze internationale organisatie) zijn bijzonder opgelucht dat er geen doden vielen onder haar leden in de regio, maar de nood aan hulp blijft. We organiseren concrete solidariteit voor de kameraden die dakloos of gewond zijn.

Bijlage over de Tsunami bij ons maandblad Socialistisch Links

> Omvang van de tragedie was vermijdbaar. Tienduizenden onnodige slachtoffers

> Enorme solidariteit na tsunami in Zuidoost Azië

> Na de tsunami: zal het kapitalisme investeren in onze veiligheid?

> Steun de United Socialist Party in Sri Lanka

De tsunami heeft een regio van Sri Lanka getroffen waar heel wat van onze leden wonen en werken. Een leiddinggevende kameraad in Galle, kameraad Piyatilake, was dagenlang vermist en we vreesden het ergste. Zijn werkplaats vlakbij een busstation was compleet vernield. Twee mensen die samenwerkten met Piyatilake zijn omgekomen. De kameraad zelf werd zwaar gewond teruggevonden in een ziekenhuis. Op dit ogenblik is hij naar huis teruggekeerd om te herstellen.

Meer dan 25 leden van de USP en hun families in het zuiden en oosten van het eiland zijn dakloos. De meesten verblijven tijdelijk in opvangkampen waar er dringend nood is aan water, voeding, kleding en geneesmiddelen. Heel wat partijleden hebben dichte familieleden verloren. Zowat alle kameraden hebben een tekort aan drinkbaar water en er is een dreiging van diarree en andere ziekten in de getroffen regio’s.

We roepen op om hulp te verlenen aan de kameraden van de USP. De partij zelf organiseert de bescherming van haar leden en sympathisanten op het eiland. We sturen waterzuiveringsmiddelen en geneesmiddelen naar Sri Lanka. We bekijken ook hoe we het snelst kleding kunnen bezorgen en andere middelen om te voorzien in onderdak en voeding.

Terwijl de USP vooral bezig is om het overleven van haar leden te organiseren, zal de partij ook zo snel mogelijk een politiek antwoord naar voor brengen met posters, pamfletten en ander materiaal. Er zal een eisenplatform worden opgesteld om aan te geven hoe moet geantwoord worden op de crisis.

Voor een volledig en snel herstel zijn dringend middelen nodig. De Wereldbank en het IMF hebben jarenlang de lokale bevolking op droog brood gezet met hun neoliberale dictaten. Alle buitenlandse schulden van het land moeten onmiddellijk worden afgeschaft en niet louter uitgesteld. Voor een blijvende oplossing voor de problemen van de arbeiders en armen in Sri Lanka is de socialistische omvorming van de samenleving noodzakelijk. Wij willen de leden van de USP steunen op een ogenblik dat ze dit enorm nodig hebben.

Er is reeds een pakket met waterzuiverende tabletten vertrokken naar Sri Lanka. Dit werd betaald door ons Ierse parlementslid Joe Higgins en kostte zo’n 400 euro. Met dat soort relatief kleine bedragen kunnen we een enorm belangrijke bijdrage leveren om te voorzien in de meest dringende behoeften van de USP in Sri Lanka.

Financiële bijdragen kunnen overgemaakt worden op de volgende wijzen:

> Online via de website (www.socialistworld.net) van het CWI (voor wie beschikt over Visa of andere middelen om online geld te geven). Schrijf als vermelding “Campaign Sri Lanka”.

> Door over te schrijven op het rekeningnummer 001-2260393-78 van LSP met vermelding “Sri Lanka”. Alle bijdragen worden integraal aangewend voor concrete en directe hulp in Sri Lanka. Aarzel dus niet en toon je solidariteit.

Delen: Printen: