Azië

Neen aan het geweld tegen Hindoes in Pakistan!

Linkse socialisten verzetten zich tegen onderdrukking en discriminatie op basis van religie, afkomst, huidskleur, gender, … Als onderdeel van onze internationale solidariteit protesteerden we eerder reeds tegen de vervolging van Kasjmiri, moslims en tegen de discriminatie van mensen van onderdrukte ...

Read More »

Hernieuwde spanningen om Kasjmir: interview

Bij een zelfmoordaanslag in het district Pulwama, in het door India bezette gedeelte van Kasjmir, op 14 februari vielen meer dan 40 doden onder Indische soldaten. De hindoe-nationalistische Indische premier Modi (BJP) wees meteen met een beschuldigende vinger naar Pakistan, ...

Read More »

Milieu: geen illusies in China

De voorbije jaren werd China door het internationale kapitalisme, maar soms ook door de linkerzijde, naar voren geschoven als het goede voorbeeld. Dat was voornamelijk gebaseerd op cijfers van de overheid die aantonen dat China de grootste investeerder was in ...

Read More »