Protesteer tegen aanleg van tweede grootste openluchtmijn ter wereld in India

De Deucha-Panchami kolenmijn in West-Bengalen zou de tweede grootste dergelijke openluchtmijn ter wereld worden. Het is een ramp voor de mensen die er nu wonen en ook voor het klimaat. Een lokale actiegroep in verzet tegen het project maakte samen met ISA India (onze zusterorganisatie) een oproep tot internationaal protest.

Gezamenlijke verklaring PAPA (Project Affected People’s Association) en ISA (International Socialist Alternative)

Een lelijk monster steekt zijn kop op boven de staat West-Bengalen: het Deucha-Panchami mijnproject. Dit voorgestelde gebied voor ontginning bevat meer dan 2 miljard ton steenkool en staat op het punt om de op één na grootste steenkoolmijn in open lucht ter wereld te worden, en de grootste in Azië. Dit enorme project kost 450 miljard Roepee(ongeveer 5 miljard euro) en is niet alleen een aanfluiting voor de zogenaamde groene initiatieven van de uiterst rechtse BJP-regering, maar ook voor de schijnvertoning van de regerende partij in West-Bengalen, de Trinamool Congress (TMC) van Mamata Bannerjee. In de nasleep van het afschuwelijke Sandeshkhali-verkrachtingsschandaal is het failliet van hun zorg voor vrouwen en inheemse volken duidelijk zichtbaar.

De uitvoering van dit project zal leiden tot de ontheemding van meer dan 21.000 mensen, waarvan de meerderheid Adivasi (9000+) en Dalits (bijna 4000), waaronder een groot aantal moslims. Deze mensen hebben diepe banden met hun geboortegebied, in het bijzonder de Adivasi (inheemse) bevolking die mogelijk al tienduizenden jaren onafgebroken in West-Bengalen woont. Hun band met het land en hun manier van leven is niet in geld uit te drukken.

Bovendien zal mijnbouw rampzalige gevolgen hebben voor het hele gebied. De toplaag zal verloren gaan, de landbouw zal worden verstoord, de biodiversiteit zal afnemen, het grondwaterpeil zal dalen en overstromingen en vervuiling zullen als gevolg hiervan toenemen. Over vervuiling, die onder de beste omstandigheden slecht geregeld is, wordt door de regering niet eens gesproken. Het is aannemelijk dat de regering mensen die aan kastendiscriminatie onderworpen worden, minderheden en Adivasi als vervangbaar beschouwt omwille van zoveel geld, en zich geen enkele zorgen maakt over hun gezondheid.

Het gebied zelf is bijzonder slecht voor mijnbouw. De kolenlaag ligt onder 225 tot 245 meter gestolde lava. Het boren door dit materiaal heeft een enorme impact op de kwaliteit van het water en de lucht, en de inwoners van de regio lijden al vaak aan silicose, een chronische longziekte die het gevolg is van het inademen van kwartsstof. Het boren door een kwart kilometer vulkanisch gesteente vereist waarschijnlijk ook grootschalig gebruik van explosieven, die naar verwachting een grote fysieke en psychologische impact zullen hebben op de omwonenden, naast het vrijkomen van gassen en chemicaliën in de lucht en het grondwater.

Meer dan andere grondstoffen draagt steenkool bij aan de opwarming van de aarde. De Bengaalse delta, waar de stad Kolkata en het Sundarbans-gebied liggen, is een van de meest kwetsbare regio’s ter wereld als gevolg van de stijging van de zeespiegel. Kolkata is de 11e stad ter wereld gemeten naar stedelijke bevolking. In 2019 was Kolkata al de stad met het hoogste aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van vervuiling door kolengestookte elektriciteitscentrales. Een wereldwijde temperatuurstijging van 2°C zal ertoe leiden dat meer dan 50% van de meer dan 20 miljoen inwoners uit hun huizen zal worden verdreven. Overstromingen zullen niet alleen heel veel mensen op de vlucht drijven, maar ook het binnenland van West-Bengalen kwetsbaarder maken voor steeds heviger stormen zonder de verzachtende effecten van wetlands.

Met al deze factoren samen heeft de regering zelf toegegeven dat de voorgestelde mijn waarschijnlijk niet winstgevend zal zijn. Eastern Coalfields Limited heeft het project zelfs geweigerd en het overgedragen aan West Bengal Power Development Corporation Limited. Bovendien hebben de reeds ontwikkelde mijnen in handen van WBPDCL genoeg steenkool om de komende 30 jaar elektriciteit op te wekken zonder de mijnbouw ook maar enigszins uit te breiden. West-Bengalen exporteert elektriciteit naar naburige staten en naar buurland Bangladesh!

Volgens alle redelijke normen heeft het project geen zin en zou het geschrapt moeten worden. Kapitalisme is echter een systeem waarin rationele keuzes van individuen op collectief vlak leiden tot een systeem dat op grote schaal irrationele resultaten oplevert. Of de Wereldbank, het IMF of andere groepen nu direct de taak op zich nemen om deze operatie tot een goed einde te brengen, het zijn uiteindelijk de belastingbetalers van West-Bengalen die de rekening betalen. Het zijn de corrupte ambtenaren van de TMC of een andere politieke partij die de leiding krijgt over deze kolenmijn die persoonlijk winst zullen maken ten koste van de volksgezondheid, de vernietiging van het leven van de inheemse bevolking, de enorme milieueffecten van de klimaatverandering, enzovoort. Zij maken niets uit de schuldenlast voor de lokale regering en alle eerder genoemde problemen. Nog voordat er steenkool is opgegraven, zullen de aannemers en hun politieke handlangers al in het geld rollen. Bovendien is de door Adani geplande haven van Tajpur volledig afhankelijk van de export van steenkool uit deze mijn om economisch levensvatbaar te zijn.

De succesvolle actie van de Narmada Bachao Andolan Beweging om de financiering van de Wereldbank voor het Narmada Dam Project in te trekken, heeft al een zwak punt van het project aangetoond. Deze enorme projecten zijn afhankelijk van externe financiering om de kosten van de eerste ontwikkeling te dekken. Toch vertrouwen de regeringen van West-Bengalen en India op het isolement van deze sterk onderdrukte plattelandsbevolking en doen ze er alles aan om ervoor te zorgen dat hun stem niet gehoord wordt. De TMC-regering heeft veel moeite gedaan om de mensen in West-Bengalen die zich tegen deze mijn verzetten het zwijgen op te leggen. Betogingen werden aangevallen, organisatoren zijn vals beschuldigd, activisten zijn gearresteerd en de regering heeft politieke neporganisaties in het leven geroepen om de schijn van steun onder de bevolking op te wekken. De fysieke locatie is een strijdtoneel geworden van politie en Naxal-opstandelingen en is niet langer veilig om te bezoeken.

We weten allemaal dat het kapitaal dat ze nodig hebben opgeslagen ligt bij banken zoals de Wereldbank, het IMF, het Aziatisch Ontwikkelingsfonds enz.  Deze instanties financieren mijnen over de hele wereld. Dit is de grootste uitdaging voor PAPA geworden: voorkomen dat er geïnvesteerd wordt in vuile energie. De voortrekkers van de lokale bevolking dringen er bij bondgenoten op aan om bij deze instanties te protesteren om hen ertoe aan te zetten niet te investeren in vuile energie, in het bijzonder steenkoolmijnen en op steenkool gebaseerde thermische centrales.

Uiteindelijk is er maar één oplossing voor deze crisis: het is het kapitalisme dat de voorwaarden voor deze ramp heeft geschapen, en alleen een socialistische reorganisatie van de samenleving kan zorgen voor een milieuvriendelijke en verantwoorde ontwikkeling die vrij is van corruptie. Maar socialisme kan alleen worden bereikt door een arbeidersklasse die fysiek en politiek sterker is, en we kunnen dit niet bereiken zonder te voldoen aan de onmiddellijke eisen van de arbeidersklasse en onderdrukte mensen en hun behoeften om te overleven. ISA en PAPA eisen samen deze veranderingen:

  • De Deucha-Panchami-kolenmijn mag niet worden gebouwd. Er mag geen mijn komen en er mogen geen uitzettingen plaatsvinden.
  • Een einde aan de kolenmijnbouw: geen mijnen meer en een geleidelijke stopzetting van de kolenmijnbouw met omscholing van de betrokken arbeidskrachten naar de groene energiesector.
  • Intrekking van alle politievervolgingen van activisten en beëindiging van de pesterijen en intimidatie tegen de betogers.
  • De regeringen van West-Bengalen en India moeten de hoogste prioriteit geven aan de productie van duurzame groene energie, in plaats van vuile fossiele brandstoffen of destructieve en gevaarlijke megadammen.
  • Protesteer bij Indische ambassades, de Wereldbank, het IMF en anderen: stop de financiering van steenkool!

De ongemakkelijke waarheid is echter dat deze eisen niet zullen worden ingewilligd zonder de steun van de internationale gemeenschap. Modi en Banerjee rekenen erop dat milieuactivisten in het westen er niets van merken of er gewoon niets om geven. We kunnen dit niet toelaten. We roepen onze bondgenoten over de hele wereld op om actie te ondernemen ter ondersteuning van de armen en mensen uit de arbeidersklasse die nu onderdrukt worden. We moeten ervoor zorgen dat internationale geldschieters en bedrijven als Adani niet bij dit project betrokken kunnen raken zonder een hoge prijs te betalen voor hun aandeel. Steun ons om dit monsterlijke project te veroordelen en te vechten voor een kolenvrije wereld en een socialistische, groene toekomst!

Over PAPA: Ons traject begon in 2001, toen de Sarisharatali Project Affected People’s Association vorm kreeg rond de gedwongen verwerving van land voor Sanjeev Goenka’s Sarishatali open kolenmijn in Paschim Burdhaman, West-Bengalen. Na de ervaring van de strijd van deze getroffen mensen in Sarishatali, besloot de organisatie om de onderdrukte mensen van de stammenbevolking, Dalits en OBC (anders achtergestelde kaste) gemeenschappen te beschermen tegen de grote bedrijven. Voor het grotere goed werd de naam van onze organisatie in 2008 tijdens een algemene vergadering veranderd in Project Affected People’s Association (PAPA).

Over ISA: International Socialist Alternative is een wereldwijde strijdorganisatie van arbeiders, jongeren en allen die onderdrukt worden door kapitalisme en imperialisme. Met een aanwezigheid in meer dan 30 landen op alle continenten, strijden we voor een arbeidersalternatief over nationale grenzen heen, voor een socialistische wereld. ISA, voorheen het Comité voor een Arbeiders Internationale (CWI), werd opgericht in 1974. Het is momenteel georganiseerd in meer dan 30 landen op alle continenten in een gezamenlijke strijd voor arbeiderssolidariteit en socialisme. We zijn actief, discussiëren en komen met initiatieven en ideeën om overwinningen te behalen, bewegingen op te bouwen en te vechten voor een socialistisch alternatief.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist