Kom naar Socialisme 2023

Kapitalisme = multicrisis. Ook voor jou onaanvaardbaar!? (Her)ontdek Marx en het revolutionaire socialisme

Bijna de helft van de Belgen heeft het vandaag  ‘eerder moeilijk’, ‘moeilijk’ of ‘zeer moeilijk’ om rond te komen. Dat is een stijging met 17%. De Tijd schreef dat daarmee nu ook de middenklasse getroffen wordt. Die middenklasse is natuurlijk gewoon ook werkende klasse. Zij had tot nu toe nog een spaarpotje of betere loon- en arbeidsvoorwaarden, het soort voorwaarden dat men nu bij Delhaize wil afbreken. 

door Michael Bouchez

Bij alleenstaande ouders loopt het aantal dat niet kan rondkomen op tot maar liefst 8 op 10! 80% van de alleenstaande ouders zijn vrouwen. Dat toont nogmaals waarom besparingen altijd seksistische maatregelen zijn. Tekorten voeden alle vormen van discriminatie. Dat is waarom rechts vandaag probeert om MeToo terug te dringen. We moeten terugvechten. 

Kom mee discussiëren over hoe wij onze acties tegen discriminatie verbinden met de strijd voor massale publieke investeringen in openbare diensten en onderwijs en voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden.

Systeem in verval

Terwijl wij niet meer rondkomen, wordt het kapitalisme telkens opnieuw gered van zichzelf. Daaraan herinnert de bail-out van de banken in de VS en in Zwitserland ons. ‘Durfkapitalisten’, tech-speculanten, bankiers hoeven maar te lobbyen en krijgen hun zin (en de miljarden die ermee gepaard gaan). De crisis van het systeem wordt nooit betaald door diegenen die ze veroorzaken. 

Dezelfde kapitalisten helpen ook de planeet naar de knoppen. Petroleum multinational BP maakte 27,7 miljard dollar winst. Het gebruikte de helft van die winst om eigen aandelen op te kopen. Daarmee verminderen ze het aantal aandeelhouders en verhogen ze dus de winstuitkering per aandeel(houder). Het perverse winstsysteem waarin we leven vindt het opdrijven van eigen aandelen dus een interessantere investering dan lonen, pensioenen, arbeidsduurvermindering, publieke diensten, groene transitie … Geen wonder ook dat het laatste IPCC-rapport meldde dat de middelen bestaan, maar de politieke wil ontbreekt. Die politieke wil gaan we inderdaad niet vinden bij de pro-kapitalistische partijen. Om de middelen vrij te maken en zonder winstbejag te investeren in de noden van mens en planeet, moeten de productiemiddelen in handen van de gemeenschap komen.

Maak van ideeën een kracht voor maatschappijverandering

De beweging in Frankrijk toont hoe woede omgezet kan worden in massaal verzet. Het toont ook dat de meerderheid dezelfde belangen heeft, omdat ze tot dezelfde klasse behoren. Toch proberen politici dat te negeren. Wat is er nodig om dat massale verzet om te zetten in echte overwinningen? 

Marx legde 175 jaar geleden uit dat de kracht van de werkende klasse haar positie in de economie is. Ze kan de sleutelsectoren van de economie uit de handen van de private aandeelhouders nemen en die collectief beheren. Zo komen de middelen die vandaag door kapitalisten gecontroleerd worden, in handen van de werkende klasse. Hiervoor is de politieke organisatie van de werkende klasse in een revolutionaire partij vereist. Dat is de dreiging die kapitalisten en hun politici het meeste vrezen. Dat is de manier om ons definitief te ontdoen van het kapitalisme. 

Kom naar Socialisme 2023 en ontdek hoe we woede en ideeën kunnen omzetten in actie tegen het kapitalisme.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist