Voeg toe aan mijn agenda

Afspraak: 14/04/23
14-15 april: Socialisme 2023

Kapitalisme = multicrisis. Ook voor jou onaanvaardbaar!? (Her)ontdek Marx en het revolutionaire socialisme

MULTICRISIS van het kapitalisme… met catastrofale gevolgen

Is er een rampzaliger voorbeeld van de dodelijke gevolgen van winsthonger dan de aardbevingen in Turkije, Syrië en Koerdistan?! De Turkse regering wakkerde een lucratieve bouwwoede aan en liet oogluikend het gebruik van minderwaardig materiaal toe. Winsthonger doodt!

De VS en China strijden in een nieuwe koude oorlog voor dominantie. Dit is deel van de context die leidde tot oorlog in Oekraïne. Andere brandhaarden, zoals Taiwan kunnen ook ontvlammen. Kapitalisme draagt oorlog in zich, zoals wolken regen. Er zijn meer dan 200.000 oorlogsdoden en -gewonden en miljoenen ontheemden, hongersnood en een energiecrisis. De nieuwe wapenwedloop en militarisering gaan ten koste van geld voor onderwijs, zorg en klimaat.

De werkende klasse kan deze waanzin stoppen. Maar hoe kunnen massabewegingen en revoluties overwinningen boeken?

Kom naar de openingsmeeting op zaterdag met:

 • Een lid van Chinaworker.info, de afdeling van ISA in China, Hongkong en Taiwan, die zal spreken over imperialistisch China en de strijd tegen de kapitalistische dictatuur van de zogenaamde Communistische CCP.
 • Cedric Gerome van ISA, auteur van “Het volk wil de omverwerping van het systeem” over de lessen van de revolutie in Tunesië in 2011.
Koopkrachtcrisis en de strijd voor meer lonen en middelen

Volgens Oxfam bezitten de 1% rijksten in België evenveel vermogen als de 70% armsten! Tegelijk hadden voedselbanken in België nog nooit zoveel ‘klanten’, is het personeel van kindercrèches de wanhoop nabij en schreeuwen leerkrachten en spoorpersoneel al jaren om meer middelen.

De strijd voor koopkracht dwong de regering tot maatregelen en voorkwam een aanval op de index. Strijd voorkwam erger. Maar het belette niet dat onze koopkracht verder achteruit boerde. Diensten en zorgsector blijven ondergefinancierd.

De regering broedt op nieuwe plannen om onze pensioenen en sociale zekerheid aan te pakken. In Frankrijk toont de mogelijkheid op hernieuwbare stakingen tegen de afbouw van de pensioenrechten de weg vooruit. Strijd uitstellen tot na de verkiezingen in 2024 in de hoop op een betere krachtsverhouding is ijdele hoop.

Onze leden zijn actief in vakbonden en strijd. Tijdens verschillende groepsdiscussies op Socialisme 2023 zal deze politieke en syndicale strijd aan bod komen.

Extreemrechts: schimmel op een rot systeem

Indien deze strijd niet wordt georganiseerd, kan het Vlaams Belang verder oprukken. Nu al peilt ze de eerst partij in Vlaanderen. Krijgen we een nog agressiever extreemrechts? Het is een nachtmerrie

voor LGBTQI+personen, mensen met een migratieachtergrond, vluchtelingen, mensen zonder papieren, maar ook jongeren, vrouwen en syndicalisten! Het beste tegengif is een anti-fascistische beweging van jongeren en de werkende klasse tegen elke vorm van discriminatie en voor betere levensvoorwaarden. Pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers!

Avondmeeting op vrijdag: Socialistisch Feminisme met ROSA International

Vrouwen- en LGBTQIA+rechten staan wereldwijd onder druk. In de VS werd het abortusrecht beknot, rechtbanken spreken seksisten zoals Jeff Hoeyberghs en Johnny Depp vrij. We moeten antwoorden met massale strijd! In tijden van crisis zal seksisme altijd opflakkeren. Van metoo naar fightback! Zes jaar nadat LSP het initiatief nam voor Campagne ROSA is socialistisch feminisme meer nodig dan ooit!

Voorstelling van ROSA International: met Maité uit Mexico, Anja Deschoemacker en sprekers van Campagne Rosa België & Pride is a Protest.

Linkse coalities mogelijk, maar op welk programma?

In Wallonië kan de PVDA de tweede grootste partij worden. LSP/PSL steunt het enthousiasme van wie zich inzet in deze verkiezingscampagne. In coalities met de PS en Vooruit wil de PVDA meerdere burgemeesters en schepenen binnenhalen. Een linkse gemeentelijke coalitie moet vertrekken vanuit de noden en een radicaal plan uitwerken voor overheidsinvesteringen in publieke sociale woningbouw, lokale diensten, crèches en scholen,… Een front van rebelse gemeenten die de werkende klasse actief mobiliseert kan deze ommekeer realiseren.

Belfius dreigt nu al dat ze de Waalse regering financieel droog zal leggen als de PVDA na 2024 politieke macht krijgt. Dreigen met financiële wurging werd gebruikt in Griekenland om de Syriza-regering te doen capituleren. De PVDA sust de gemoederen door de toegeving te doen om binnen het systeem te blijven. Dit is een vergissing. Een confrontatie met de kapitalistische elite is onvermijdelijk.

De nationalisatie van de gehele financiële sector onder controle van de gemeenschap zal het mogelijk maken geld te mobiliseren als financieringsbron en een einde te maken aan speculatie. De bedrijven die vluchten met hun kapitaal zullen door de arbeidersbeweging opgeëist moeten worden. Een krachtsverhouding aan de basis is nodig als hefboom voor een politieke breuk met het kapitalisme.

In de centrale meeting komen sprekers aan bod met een update over de strijd in Frankrijk, welke lessen voor België, een syndicalist en antifascist en één van onze militanten over de uitdaging voor de verkiezingen van 2024.

Het Communistisch Manifest vandaag

Het kapitalisme buit mens en planeet uit en eigent zich de meerwaarde en productiemiddelen toe. Dat is wat Marx uitlegde in het Communistisch Manifest. Het werd bevestigd tijdens de pandemie, in de energiecrisis en in de strijd tegen klimaatverandering. Wie produceert de rijkdom? Niet de kapitalisten, de bedrijven of de CEO’s, maar de werkende klasse. Elke staking toont het: zonder onze arbeid, geen winst.

Het Communistisch Manifest legt uit waar het kapitalisme vandaan kwam, hoe het in zijn werk gaat en waar het heen gaat. Het legt uit hoe het kapitalisme haar eigen doodgraver voortbrengt, de werkende klasse. Maar het is vooral een programma dat de strijd voor directe noden koppelt aan de historische rol van de werkende klasse: het onteigenen van de kapitalisten om de productiemiddelen democratisch te kunnen controleren en beheren.

Ontdek de ideeën van Marx in workshops over het Communistisch Manifest, dialectisch materialisme …

Praktische info

INKOM. VVK: €15 / €7* ADD:€20/€10* (sociaal tarief voor student, werkzoekend, deeltijdswerkend). BE86 5230 8092 4650 van LSP met als mededeling ‘Socialisme 2023’ SCHRIJF JE IN VIA DEZE LINK

WAAR? Gemeenschapscentrum Pianofabriek, Fortstraat 35, Sint-Gillis

WANNEER? Vrijdag 14 april, deuren open vanaf 13u. Zaterdag 15 april, deuren open vanaf 9u

KINDEROPVANG? Laat bij je inschrijving weten of je hier gebruik van wil maken.

ETEN? Hot dogs op vrijdagavond. Uitgebreid middagbuffet op zaterdagmiddag.

PROGRAMMA

VRIJDAG 14 april.

13-15u. MEETUP met de ACTIEF LINKSE STUDENTEN (ALS)

Tafelgesprekken over de activiteiten en de eisen van de Actief Linkse Studenten. Over de strijd tegen extreemrechts, het belang van internationalisme en onze strijd voor kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

15-18u: COMMISSIES

 • Strijden voor transzorg! Waarom wordt transzorg geviseerd door extreemrechts? Hoe zou transzorg eruitzien in een socialistische samenleving? Met een psycholoog uit de genderzorg
 • Geen verhoging van inschrijvingsgeld, maar armoede onder studenten stoppen met een studentenloon.
 • Karl Marx: ook klimaatactivist! Kapitalisme leeft van uitbuiting van arbeid en natuur: klimaatstrijd is klassenstrijd. Hoe tot systeemverandering komen?
 • Q&A met Lei Hon (Chinaworker.info). Is China imperialistisch? Is dit anders dan het westerse imperialisme? Waarom noemt het regime zichzelf ‘communistisch’?

19-21u: SOCIALISTISCH FEMINISME – Meer dan ooit nodig!

Antikapitalistische avond met ROSA International & Pride (is a) Protest activisten. Hoe gendergeweld stoppen? Welke lessen uit de feministische revolutie in Iran? Wat is nodig voor een wereld zonder discriminatie?

ZATERDAG 15 april.

10u-10u45: OPENING. KAPITALISME IN VERVAL – Revolutionair socialisme als leidraad tot actie

Openingsmeeting met internationale sprekers van Internationaal Socialistisch Alternatief. Sprekers: Lei Hon (Chinaworkers.info), Cédric Gérôme (auteur van het boek ‘Het volk wil de val van het systeem’ over de Tunesische revolutie van 2011) en Nof (lid van ISA in Engeland, Wales en Schotland, voorheen in Israël/Palestina, die zal spreken over de massabeweging tegen Netanyahu).

11-12u30: COMMISSIES

 • Vervuilende energiesector nationaliseren en groen maken! Rol van de werkende klasse en hoe arbeiderscontrole kan werken.
 • Kapitalisme is oorlog. Hoe kan de werkende klasse oorlog en militarisering stoppen?
 • ABC van het marxisme. Het dialectisch materialisme en haar toepassing: hoe zit verandering in elkaar?
 • Hoe doen we de switch? Maatschappijverandering of het kapitalisme bijsturen? Hervorming of revolutie vandaag. Onze verschillen met de PVDA.
 • Koude scholen, lerarentekort en stijgende inschrijvingsgelden: leraren en studenten, samen sterk!
 • De aanval op het personeel van Delhaize is een aanval op ons allen. Spreker: een delegee bij Albert Heijn
 • Sterktes en zwaktes van de massabeweging tegen Netanyahu. Spreker: Nof A.

14-15u30: CENTRAAL MOMENT: Socialisme 2023

Economische crisis, politieke polarisatie, sociale achteruitgang en communautaire spanningen, waar gaat België heen en hoe kan de arbeidersbeweging haar agenda opleggen? Wat kunnen jongeren, socialisten en strijdsyndicalisten doen? Welke lessen trekken we uit de strijd in Frankrijk? Wat met de verkiezingen in 2024? Hoe bestrijden we de dreiging van extreemrechts, racisme en discriminatie? Komen er linkse coalities met PVDA na 2024 en op welk programma? Wat is het verschil tussen een revolutionaire partij als LSP en een partij als de PVDA?

16-18u30: COMMISSIES

 • Miljoenen op straat in Frankrijk: Welke inspiratie halen uit de Franse woede tegen aanvallen op pensioenen
 • Einde van neoliberale tijdperk. Protectionisme, keynesianisme, staatskapitalisme of een geplande socialistische economie?
 • 175 jaar na het Communistisch Manifest. Het eerste programma van de revolutionaire partij. Hoe passen we het vandaag toe?
 • Ontdek Clara Zetkin en het socialistisch en revolutionair feminisme
 • Hoe het gevaar van Vlaams Belang stoppen? Met welk programma?
 • Q&A met Lee Hon (Chinaworker.info). Na Zero Covid protest en drama’s: hoe verder met de strijd van de Chinese werkende klasse tegen het regime?

AFSLUITEND SOCIALISME CAFÉ

voor wie vragen heeft over het LSP werk op de werkvloer, in Campagne ROSA en rond de krant de Linkse Socialist

Voeg toe aan mijn agenda
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist