Toen de Inbev-directie begin dit jaar honderden jobs op de helling wou zetten, was het de eengemaakte actie van de werknemers die dat toen verhinderde. Zelfs de media konden niet rond de bonuscultuur bij Carlos Brito en zijn beheerraad kijken. De blokkade van de arbeiders van Inbev, de dreiging van een internationale uitbreiding van de acties, de sympathie bij vele gewone werkenden,… zorgden ervoor dat het besparingsplan tijdelijk van de tafel verdween. LSP (Linkse Socialistische Partij) drukte toen actief haar solidariteit uit. Via onze contacten bij Braziliaanse Ambev-syndicalisten verkregen we een solidariteitsverklaring van een aantal leidende syndicalisten uit de fabriek in Jacarei, Brazilië.

Vandaag vragen we steun tegen een willekeurige daad van het management van Ambev in Jacarei. Zij bestrafte de syndicalist Joaquim Aristeu recent met een dag “schorsing” uit de fabriek. Waarom? Joaquim speelde een cruciale rol in het verwerpen van een slecht loonvoorstel, door de meerderheid van de 400 Ambev-arbeiders in Jacarei.

Joaquim werd in september verkozen in de “Interne Commissie ter Voorkoming van Ongevallen” in de fabriek. Dit met het meeste stemmen van alle arbeiderskandidaten, nl. 33%. Joaquim is de directie een doorn in het oog omdat hij zich vanuit die positie kantte tegen onder meer de niet-aangepaste verkleedruimtes in de fabriek. Recent argumenteerde hij, tijdens een personeelsvergadering, tegen de directie in: hij verzette zich tegen een loonvoorstel dat slechter is dan andere fabrieken in de regio. Joaquim werd uitgenodigd door de arbeiders om ook voor andere shiften te spreken, wat hij reeds geregeld had gedaan. Dit werd hem echter door het management verboden, dat hem zelfs een dag “schorste”. Uiteindelijk verwierp een meerderheid van alle Ambev-werknemers het voorstel van de directie. Wij vrezen echter voor verdere sancties tegen Joaquim, ook al werd hij door de arbeiders verkozen in een verantwoordelijke positie.

Help ons om de houding van de Ambev-leiding in Jacarei aan te klagen:

* je kan steun vragen binnen de syndicale delegaties voor Joaquim: verstuur een mail om te protesteren tegen de anti-syndicale praktijken van het managament in Jacarei

* voor internationale steun en solidariteit onder de werknemers en hun gezinnen

* voor samenwerking tussen vakbonden van verschillende Inbev-vestigingen tegen de asociale en anti-syndicale aanvallen van het patronaat!

E-mails kunnen worden gestuurd naar:

jc.lfamello@ambev.com.br – algemeen manager van de Jacarei-fabriek

mftorres@ambev.com.br – human resources manager

ouvidoria@ambev.com.br – ombudsman van AmBev