Grains Noirs in Molenbeek: overwinning na 9 dagen staking!

Acht ontslagen ingetrokken

Op 14 februari om 17 uur stemde de directie uiteindelijk in met het intrekken van de 8 ontslagen die aanleiding gaven voor een staking die 9 dagen duurde. De arrogantie van de directie kreeg het passende antwoord van de werknemers: vastberadenheid en eenheid rond de doelstelling om de jobs van elke aangevallen collega te redden. De strijd werpt vruchten af en de gunstige krachtsverhouding vandaag kan gebruikt worden om meer af te dwingen.

Door Stéphane Delcros

Een dag eerder, op 13 februari, had de directie ’s avonds nog een onaanvaardbaar voorstel gedaan. Na 3,5 uur onderhandelen was de directie toen slechts bereid om 1 of 2 en uiteindelijk 3 van de 8 met ontslag bedreigde werknemers te behouden. Het ‘rotte’ voorstel van de directie probeerde de werknemers te overtuigen met een loonbonus op basis van cao nummer 90 van 100 tot 1000 euro. Daarnaast was de directie bereid om 2000 euro aan bonussen te betalen aan de vijf ontslagen werknemers en aan andere vrijwillige vertrekkers, op voorwaarde dat ze niet ziek zouden worden tijdens de opzegtermijn. De stakers oordeelden terecht dat dit onaanvaardbaar was. Ze besloten de staking verder te zetten voor het behoud van alle 8 de bedreigde jobs. Het vooruitzicht van nog een week staking en dus verlies aan winst – mogelijk zelfs het verlies van belangrijke contracten – deed de directie uiteindelijk buigen. Op woensdag nam ze contact op met de vertegenwoordigers van het personeel om in te stemmen met de intrekking van de geplande ontslagen.

De stakers hielden stand omdat er een grote solidariteit was tussen alle collega’s in het gemeenschappelijk front van arbeiders en bedienden van zowel het ABVV als het ACV. Het piket werd ernstig georganiseerd, in ploegen gedurende dag en nacht en dit tijdens 9 dagen. Iedereen werd betrokken en speelde een actieve rol in de uiteindelijke overwinning.

Delen:
Printen:

De directie heeft nog steeds het recht om bonussen te geven aan wie vrijwillig vertrekt. Het wil dat doen om de loonsom voor de vaste banen te verlagen. In dat geval zullen er individuele onderhandelingen zijn, maar in aanwezigheid van vakbondsvertegenwoordigers. Het akkoord is desondanks een echte klap in het gezicht van de baas van Grains Noirs. Ongetwijfeld zal die in de toekomst opnieuw proberen om het personeel aan te vallen, maar de werknemers zullen zich op deze overwinning kunnen baseren om sterker te staan.

Er is een gunstige krachtsverhouding die gebruikt kan worden om meer af te dwingen. Bijvoorbeeld om het openen van de boekhouding te bekomen, zodat het personeel kan controleren of het wel klopt dat er de afgelopen jaren verliezen of zeer lage winsten geboekt zijn. Er kunnen meer vrijgestelde uren voor de delegees afgedwongen worden, zodat zij meer tijd hebben om de belangen van hun collega’s te verdedigen. Tot slot kan deze krachtsverhouding gebruikt worden om de inzet van interimarbeid te beperken en in plaats daarvan meer collega’s vast aan te nemen zodat het beschikbare werk kan verdeeld worden.

De stakers van Grains Noirs waren negen dagen een voorbeeld van strijdbaarheid. Ze hebben zich verzet tegen een aanval op 8 van hun collega’s, meer dan 10% van het personeelsbestand. Ze mochten de personeelsruimten, inclusief de toiletten, niet gebruiken en werden door de directie en de politie repressief aangepakt zodat de baas midden in de nacht goederen uit het bedrijf kon weghalen. De stakers hielden stand omdat er een grote solidariteit was tussen alle collega’s in het gemeenschappelijk front van arbeiders en bedienden van zowel het ABVV als het ACV. Het piket werd ernstig georganiseerd, in ploegen gedurende dag en nacht en dit tijdens 9 dagen. Iedereen werd betrokken en speelde een actieve rol in de uiteindelijke overwinning.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist