Grains Noirs in Molenbeek: werkgever en politie breken stakingspiket

Vrijdagmorgen om 1 uur ’s nachts brak de directie van Grains Noirs met behulp van de politie een stakerspost voor het bedrijf om goederen voor een klant weg te halen. Sinds 7 februari staken ongeveer 65 werknemers van dit cateringbedrijf uit protest tegen het ontslag van 8 collega’s. Tegenover de patronale agressie is solidariteit nodig!

Door Stéphane Delcros

In de loop van de week had de baas een ultimatum ontvangen van de klant Pain Quotidien, die dreigde het contract te verbreken als de goederen niet op vrijdag werden geleverd. De baas maakte gebruikt van het tijdstip waarop er het minste aantal stakers aan het piket stonden (vijf) om de goederen met een bestelwagen op te halen. Hij werd daarbij geholpen door enkele niet-stakende werknemers. De politie werd opgeroepen onder het voorwendsel van ‘geweld’ door de stakers, die nochtans een vreedzame stakerspost hadden opgezet.

De politie arriveerde met zeven combi’s en koos onmiddellijk de kant van de baas. De identiteit van de vijf aanwezige stakers werd genoteerd en er werd een PV opgesteld. Met de hulp van een deurwaarder werd bijstand gegeven aan de baas om de stakerspost te breken zodat hij de goederen kon laden. De stakers moesten onder politiebevel op afstand blijven, waarbij ze bedreigd werden met traangas. “Laat de baas werken”, “als het je niet aanstaat, zoek dan elders werk”, waren opmerkingen van de politie-agenten aan de stakers.

Solidariteit tegen repressie nodig

De stakers organiseren hun piket dag en nacht in ploegen. Ze verzetten zich tegen een agressieve opstelling van de baas en ook tegen de politierepressie. Hiermee tonen ze een voorbeeld van strijdbaarheid. Het is nodig om deze strijd te verbreden, door de solidariteit te organiseren zodat de arbeiders van Grains Noirs er niet alleen voor staan.

Dit is des te meer noodzakelijk omdat ze niet de enigen zijn die het slachtoffer zijn van repressie tegen syndicalisten. Vorige week werd een stakingspiket bij Decathlon in Willebroek opgebroken door de politie en de rechter. De afgelopen dagen werden verschillende vakbondsafgevaardigden afgedankt.

Het zou goed zijn om vanuit de staking bij Grains Noirs contacten te leggen met vakbondsdelegaties in de buurt en de sector. Solidariteitsbezoeken aan het piket zijn eveneens nuttig en belangrijk. Strijdbare delegees kunnen een bezoek brengen met één of meerdere collega’s om de stakers te ondersteunen en om via solidariteitsfoto’s de strijd bij Grains Noirs bekend te maken. Een solidariteitscampagne in de buurt zou eveneens nuttig zijn, bijvoorbeeld met affiches voor de ramen van gezinnen en handelszaken.

Dit kan gekoppeld worden aan de organisatie van een kleine manifestatie aan het piket: een bijeenkomst in de late namiddag of avond, waarbij iedereen solidariteit kan betuigen. Een klein evenement hoeft geen honderden deelnemers te hebben om succesvol te zijn. Zelfs met enkele tientallen deelnemers van buiten het bedrijf kan de basis gelegd worden om een volgende mobilisatie te organiseren die groter is.

Een pamflet is nuttig om hiervoor te mobiliseren. Dit kan verspreid worden onder alle delegees van ABVV Horval en ACV Voeding en Diensten in Brussel, in de bussen in de straten rond het bedrijf, in cafés, snackbars en winkels en via de WhatsApp van activisten. Grains Noirs is een klein bedrijf, maar een dergelijk initiatief zou veel steun krijgen. Dit zijn slechts enkele suggesties om de strijd uit te breiden. De uren dat collega’s aan het piket doorbrengen, kunnen gebruikt worden om te plannen waar het pamflet kan verspreid worden. Door de campagne levendig te maken en uit te breiden, kan een sterke solidariteit opgebouwd worden.

Het organiseren van solidariteit is nodig om de druk op de directie van Grains Noirs op te voeren zodat de acht met ontslag bedreigde collega’s kunnen blijven. Een sterke krachtsverhouding kan ook gebruikt worden om de opgang van interimarbeid te stoppen en te vervangen door de aanwerving van extra collega’s om het beschikbare werk te verdelen, uiteraard zonder loonverlies.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie