Nathan Law, Joshua Wong en Alex Chow, jonge leiders van de democratiebeweging die op 17 augustus zijn opgepakt.

Pamflet van Socialist Action voor de betoging van vandaag in Hong Kong tegen de arrestatie van jongerenactivisten

Hong Kong schokt de hele wereld door in 2017 de nieuwste dictatuur ter wereld te worden. Regeringsleider Carrie Lam heeft de politieke repressie opgedreven. Het is erger dan onder haar voorganger CY Leung. Als ze spreekt over de ‘grote verzoening’ dan is dit enkel om de publieke opinie te misleiden. De aanvallen van de regering zijn gepland en gecoördineerd: het recht op protest is bedreigd. De Legco (Legislative Council, het parlement) en de rechtbanken worden aangepast naar het model van het Chinese vasteland. Toekomstige verkiezingen voor het parlement zullen plaatsvinden op een ogenblik dat radicale voorstanders van democratie gevangen zitten. Radicale partijen die voor democratie opkomen, worden onderdrukt door financieel bankroet en arrestaties.

Er is dringend nood aan verzet. De betoging vandaag is een begin, maar slechts een begin. Er is meer nodig. Er is een grote frustratie onder brede lagen van de bevolking: waarom is er zo weinig verzet? Om de revolte van de massa’s terug op te bouwen, is er nood aan een duidelijk opbouwend actieplan van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Lanceer de datum voor een 24-urenstaking tegen dictatuur!

Tegenover de dictatuur van de regering volstaat het niet om te betogen. De actie moet opgedreven worden. Anders zal de repressie toenemen en zullen meer mensen in de gevangenis belanden. Wij zijn voorstander van een 24-urenstaking in Hong Kong en roepen democratische politieke groepen, studentenvakbonden, vakbondsleden en anderen op om openlijk voor een staking te pleiten.

De jongeren kunnen voortrekkers van de beweging zijn met een scholieren- en studentenstaking in solidariteit met de gevangen genomen voormalige studentenleiders en andere politieke gevangenen. Dit zou een waarschuwing zijn voor de regering om de repressieve maatregelen te stoppen omdat deze anders tot nog groter protest zullen leiden.

De derde verjaardag van de ‘paraplubeweging’, ‘928’ (28 september), is een uitstekend moment voor een dergelijke initiatief. Het kan omgevormd worden tot een dag van massastrijd in Hong Kong voor de vrijlating van de 16 politieke gevangenen en tegen de uitzuivering van het parlement. Het kan ook gebruikt worden als protest tegen de aanleg van een nieuwe hogesnelheidstrein en tegen de schandalige propaganda in de scholen. We hebben een maand om het protest voor te bereiden in de wijken, op de scholen en de werkplaatsen, om actiecomités op te zetten om het protest te organiseren en hiervoor te mobiliseren. Ons protest moet democratisch gecontroleerd worden van onderuit.

Een massale actiedag zou gepaard moeten gaan met een centrale betoging, straatmeetings in de wijken, op de werkvloer en in de scholen, het verdelen van pamfletten aan de metrostations, … Een staking in de stad, zelfs indien het enkel van studenten en jongeren is, zou een waarschuwing zijn aan de regering: onze beweging kan nieuwe manieren van verzet ontwikkelen om de dictatuur te stoppen. Het zou hernieuwd zelfvertrouwen geven aan de strijd en mogelijk duizenden nieuwe activisten betrekken.

  • Onmiddellijke vrijlating van de 16 en alle politieke gevangenen! Stop de vervolging!
  • Stop politieke repressie!
  • Heropname van de 6 geschorste parlementsleden!
  • Boycot de nieuwe hogesnelheidstrein!
  • De Chinese staatsveiligheid moet weg uit Hong Kong!

Meer lezen? Twee artikels in het Engels op Chinaworker.info: