Gemeentebestuur Beveren moet dan toch Roma-kinderen toelaten op gemeentescholen

Een aantal gezinnen van Roma-afkomst heeft leegstaande huizen in het polderdorp Doel gekraakt. Deze gezinnen wilden hun kinderen naar scholen in de naburige gemeente Kieldrecht sturen, maar dit stuitte op een njet van het gemeentebestuur. CD&V-burgemeester Marc Van de Vijver stelde dat het geen zin had om de kinderen in te schrijven aangezien de gezinnen toch uitgeprocedeerd zijn en binnenkort naar een gesloten centrum moeten. Uiteindelijk moest het gemeentebestuur na tussenkomst van hogerhand haar positie wijzigen.

Het schepencollege van de gemeente Beveren wilde een 40-tal kinderen van Roma-afkomst niet inschrijven in de gemeentescholen. De gemeente stelde dat het om uitgeprocedeerde illegalen gaat en dat ze dus niet moeten ingeschreven worden. De Roma hebben leegstaande gebouwen in Doel bezet omdat ze nergens anders onderdak vinden.

Blijkbaar wou CD&V-burgeester Van de Vijver scoren met deze maatregel in de hoop om zo VB-kiezers terug te winnen. Uiteraard ontkende hij dat en stelde hij dat het geen zin heeft om de kinderen in te schrijven aangezien ze toch allemaal zullen worden opgepakt en in een gesloten centrum terechtkomen.

Het is bijzonder cynisch dat kinderen van mensen die in moeilijke omstandigheden proberen te overleven geen toegang zouden krijgen tot onderwijs. Achteraf kan dan gezegd worden dat ze niet willen studeren? Bovendien is de maatregel in de gemeente Beveren niet in overeenstemming met de rechten van kinderen. Ook kinderen van ouders die hier niet legaal verblijven, hebben recht op onderwijs. De wet vermeldt niet "behalve in Beveren". Bijgevolg gaan we ervan uit dat deze wettelijke richtlijn ook daar van toepassing is.

Ook het argument dat ze toch in gesloten centra zullen terecht komen, getuigt van een hard cynisme. In plaats van op te komen voor alle lokale kinderen, heeft de CD&V-burgemeester op voorhand een groep kinderen uitgesloten. Dat staat in een schril contrast met eerdere standpunten van verantwoordelijken in het katholiek onderwijs die stelden dat het schoolasiel een actie is die steun verdient. Tot schoolasiel zal het in Beveren niet komen als het van de lokale CD&V afhangt…

Uiteindelijk moest het gemeentebestuur toch toegeven, maar enkel na druk van hogerhand. Het ministerie van onderwijs had gesteld dat de positie van de gemeente onaanvaardbaar was. Dat is de enige reden waarom De Roma-kinderen nu toch naar de gemeentescholen kunnen.

Delen: Printen: