7000 keer veroordeeld en toch gaat De Moor door met onmenselijk opvangbeleid

Foto: tentjes voor het Klein Kasteeltje. In maart dit jaar werden deze ontruimd, de opvangcrisis werd echter niet aangepakt.

Staatssecretaris De Moor kondigde aan door te gaan met het meermaals onwettig verklaarde beleid om alleenstaande asielzoekers niet op te vangen. Zelfs De Standaard merkt op dat de CD&V-verhaaltjes over een “sterke gemeenschap waar niemand zich in de steek gelaten voelt” scherp contrasteren met het hardvochtige beleid van De Moor. De krant valt vooral over het gebrek aan empathie bij de aankondigingen, maar het gaat natuurlijk om heel het beleid.

De Belgische staat is al meer dan 7.000 keer veroordeeld, maar weigert de dwangsommen te betalen. De Liga voor de Mensenrechten klaagt dit aan, maar wordt evenmin gehoord. Dit is een regering die zich niets aantrekt van wetten of rechters. Progressieve regeringspartijen  steigerden op sociale media, maar vinden dit geen regeringscrisis waard. De groenen namen destijds deel aan protestacties tegen het beleid van Francken, vandaag vinden ze een voortzetting van datzelfde beleid geen regeringscrisis waard. Rechtse oppositiepartijen vinden dat het niet ver genoeg gaat. Basisrechten van mensen verdedigen levert geen stemmen op. Rechts hoopt te scoren door nog meer onmenselijke omstandigheden te eisen. Hoe extreemrechts denkt te kunnen besparen op mensen die op straat leven, zegt het er nooit bij. Dat hoeft ook niet: het gaat vooral om het veiligstellen van de eigen parlementaire zitjes en bijhorende voordelen (in het geval van Dewinter bijvoorbeeld zijn Maserati). En de vluchtelingen zelf? Die komen eens te meer op straat terecht. In het land met de rijkste bevolking ter wereld. 

De afgelopen dagen was er veel aandacht voor de overlast rond het Zuidstation in Brussel. Terwijl de operatie daar nog bezig is, organiseert de federale regering al de volgende Brussel Zuid. Waar komen mensen zonder papieren en zonder onderdak immers terecht? Het ontmenselijken van een groep mensen die op de vlucht ging in de hoop elders wel een toekomst te vinden, gaat onverminderd verder. De regeringsverantwoordelijken zijn er zo druk mee bezig dat ze geen tijd over hebben om opvang te voorzien. Onder Theo Francken werd bijna een derde van de opvangplaatsen geschrapt. Er nieuwe creëren, gebeurt trager dan het schrappen. Vluchtelingenorganisaties klagen dat staatssecretaris De Moor zelfs geen pogingen doet. Het hardvochtige beleid van Francken komt er dan nog menselijker uit dan dat van De Moor…

Eens te meer blijkt dat mensenrechten en besparingen niet samengaan. Dit zien we niet enkel bij de opvang van vluchtelingen. Hetzelfde besparingsbeleid leidt tot drama’s in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de kinderopvang … Wie denkt dat er meer middelen voor deze diensten zouden zijn indien er bespaard wordt op de nu reeds onbestaande opvang van vluchtelingen, vergist zich. Niet de vluchtelingen speculeren met de huizenprijzen of willen ons langer laten werken voor een lager loon. Dat doen de rijksten, niet diegenen die op straat in Brussel slapen.

Er zijn dringend drastische publieke investeringen nodig om de situatie te veranderen zodat iedereen een menswaardige opvang krijgt. In Brussel alleen staat meer dan een miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Er wordt gespeculeerd met leegstaande gebouwen, terwijl tegelijk duizenden mensen op straat slapen. Het ontmenselijken van vluchtelingen moet stoppen, dit leidt er enkel toe dat ze in nog wanhopiger situaties geduwd worden, wat de basis legt voor meer zwartwerk aan extreem lage lonen (wat druk zet op alle lonen) en de positie van huisjesmelkers versterkt. Dit stoppen, kan enkel door een regularisatie van alle mensen-zonder-papieren. Daarnaast blijven we internationaal strijden voor een andere samenleving om een einde te maken aan de rampzalige toestanden waardoor mensen geen andere uitweg zien dan vluchten.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist