Opvang vluchtelingen: regering zet onwettelijk beleid door

Ondanks duizenden veroordelingen, uitspraak Raad van State, internationale mensenrechten 

Staatssecretaris De Moor (CD&V) zet het hardvochtige en onwettelijke beleid verder om alleenstaande jonge mannen hun recht op opvang te ontzeggen. Vluchtelingen worden ontmenselijkt, net zoals Theo Francken dit deed onder de rechtse regering-Michel. Extreemrechts én N-VA protesteren tegen opvangplaatsen in de rand rond Brussel met de stelling dat deze gemeenten niet de ‘vuilbak van Brussel’ mogen zijn. Na duizenden veroordelingen en een uitspraak van de Raad van State blijft De Moor weigeren om opvang te voorzien. De coalitiepartners in Vivaldi kijken toe en laten begaan.

door Casper (Gent) uit maandblad De Linkse Socialist

De belofte van een ‘humaner’ asielbeleid binnen de normen van de EU komt Vivaldi niet na. De opvangcrisis is permanent geworden in dit systeem van multicrisissen die elkaar versterken. De uitspraken en het beleid van De Moor dienen als politieke profilering in de aanloop naar de verkiezingen. Over het tekort aan opvang na jarenlange besparingen wordt gezwegen. Inbeslagname van leegstaande gebouwen – in Brussel alleen staat 1 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg – wordt niet overwogen. Verdeel-en-heers is het motto. De opvangcrisis is er niet omdat er teveel vluchtelingen zijn, maar omdat het systeem door en door rot is.

Het gebrek aan voldoende investeringen in stabiele opvangcapaciteit is onderdeel van het beleid dat op alle vlakken tekorten organiseert: in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de kinderopvang … Het Vals Belang liegt als het laat uitschijnen dat er meer middelen voor deze diensten zouden zijn als er bespaard wordt op de nu al onbestaande opvang van vluchtelingen. Niet de vluchtelingen speculeren met de huizenprijzen of willen ons langer laten werken voor een lager loon. Dat doen de rijksten, niet diegenen die op straat in Brussel slapen.

Vorig jaar waren er 36.871 asielaanvragen in België. Daarvan kregen 10.632 personen een erkenning als vluchteling en 429 kregen een subsidiair beschermingsstatuut. De grootste groepen komen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea. Hiernaast leven er ongeveer 150.000 mensen-zonder-papieren in België. 

Niet de vluchtelingen, maar de redenen waarom mensen vluchten moeten aangepakt worden. Daartoe is er nood aan een massale beweging van vluchtelingen, mensen-zonder-papieren en de arbeidersbeweging om een menswaardig leven voor iedereen te eisen. Gezamenlijke strijd is nodig tegen alle tekorten voor de werkende klasse op vlak van zorg, huisvesting, onderwijs en openbare diensten. Zo kunnen we verdeeldheid tegengaan. 

Patroons aarzelen niet om mensen-zonder-papieren en vluchtelingen in te zetten als goedkope arbeidskrachten. Voor de overheid gaat het om uitgeprocedeerde mensen, voor de bazen om goedkope zwartwerkers die alle werkvoorwaarden en lonen naar beneden trekken. Zonder contract en zonder syndicale bescherming zijn deze werkenden overgeleverd aan een baas die kan doen wat hij wil.  

Oorlogen en klimaatellende doen het aantal vluchtelingen toenemen. Premier De Croo vindt een ‘klimaatpauze’ een goed idee. Alle pro-kapitalistische partijen verdedigen de winstbelangen van de grote bedrijven, ook al plunderen multinationals de natuurlijke en menselijke rijkdommen en leidt de winsthonger tot meer ellende. Het is duidelijk: de oorzaken van deze problemen kunnen we niet oplossen onder het kapitalisme.

Onze eisen

 • Onmiddellijke verstrekking van voedsel, kleding, onderdak en medische hulpverlening aan al wie dit nodig heeft!
 • Voldoende personeel en infrastructuur voor menswaardige opvang en goede voorwaarden voor het personeel in de sector!
 • Stop de moorddadige aanvallen op vluchtelingen die de Europese grenzen op het continent en op zee naderen. Stop het onmenselijke detentie- en uitzettingsbeleid.
 • Onmiddellijke regularisatie van alle mensen zonder papieren.
 • Voor een massaal plan van publieke investeringen in sociale huisvesting, gratis en degelijk onderwijs, degelijke jobs met een minimumloon van 17 euro per uur voor iedereen.
 • Een actieve beweging ter verdediging van vluchtelingen tegen het geweld en de intimidatie van extreemrechts.
 • Bestrijd oorlog, terreur, uitbuiting en milieuvernietiging, niet de vluchtelingen. 
 • Voor een socialistische samenleving waarin de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan en niet de winsten van een kleine minderheid.

  Delen:
  Printen:
  Voorpagina van De Linkse Socialist