Een Andere Politiek in de media

In augustus was er relatief veel media-aandacht voor het Comité voor een Andere Politiek. Opvallend was dat er veel commentatoren en opiniemakers waren die wel iets zagen in dit initiatief en die stelden dat er ruimte is voor een dergelijke partij ter linkerzijde. Zowat alle Nederlandstalige en ook enkele Franstalige kranten en tijdschriften schreven over het comité.

Karel Mortier

Op 1 augustus kopte De Standaard: “Nieuwe arbeiderspartij in najaar”. Een dag later titelde De Morgen: “Nieuwe arbeiderspartij in de steigers.” In de artikels kwam de reden aan bod waarom er gewerkt wordt aan een nieuwe partij en werd er ook aandacht besteed aan de rol van de klein-linkse partijen in dit project. Op dat punt bleek er wel wat onduidelijkheid te bestaan. Het gaat niet om een samenkomen van alle klein-linkse organisaties, maar om de opbouw van een initiatief dat door bredere lagen gedragen wordt en waarbinnen klein-links wel een rol kan spelen. De PVDA reageerde overigens reeds met een persbericht om aan te kondigen dat het niet meedoet.

Het Vlaams Belang schreef reeds twee artikels over het comité. De partij stelde: “Er is al járen een uitgesproken sociale partij die een programma verdedigt dat het sociaal welzijn van alle Vlamingen veilig wil stellen: het Vlaams Belang.” Freddy Van Gaever zal het niet graag horen… (zie ook pagina 10). Het VB stelt dat haar kiezers niet zitten te wachten op “enkele gerecycleerde communisten”.

Het initiatief van Sleeckx werd vrij positief onthaald in De Standaard en Het Laatste Nieuws. Bart Brinckman van De Standaard schreef: ‘Inhoudelijk valt wel iets te zeggen voor een politieke formatie die links van SP.A en Groen! toch stemmen kan weghalen van Vlaams Belang. In Nederland bestaat zo’n partij. […] In Vlaanderen horen op Vlaams Belang na alle partijen tot het establishment. Een nieuw initiatief kan daarom extreem-rechts zeker concurrentie aandoen.” In Het Laatste Nieuws gaf Jan Segers positieve commentaar over wat hij omdoopte tot de Partij voor de Kleine Man.

Politici waren minder enthousiast. Spirit-voorzitter Geert Lambert stelde dat Sleeckx met “een oud verhaal” komt aangezien de arbeidersklasse niet meer bestaat. Zijn collega Vlaams-nationalistisch partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) schreef een opiniestuk in De Morgen met enkele “tips voor de oprichters van een nieuwe arbeiderspartij”. Ondanks alle cynische en misplaatste opmerkingen, moest hij wel toegeven dat er ruimte is voor een initiatief links van de SP.A. Die partij richt zich immers niet langer tot de arbeiders: “De sociaal zwakkere in de samenleving is er nog wel onderwerp van gesprek maar het liefst zelf niet aanwezig. Gauche caviar is de norm, bourgeois bohémien de vorm”.

Bij de SP.A reageerde ondervoorzitster Caroline Gennez. Ze stelde dat de partij haar verantwoordelijkheid heeft genomen in de discussie over het Generatiepact. Verder stelt ze dat er binnen de SP.A voldoende ruimte is om kritiek naar voor te brengen en ze verwijst daarbij naar SP.a-Rood. Groen tenslotte stelt dat een samenwerking met een nieuwe partij niet uitgesloten is, maar wacht het programma af. De partij verwijst naar haar verzet tegen het Generatiepact, maar vergeet in te gaan op het gevoerde beleid toen ze zelf in de regering zat.

De media-aandacht maakt duidelijk dat er ruimte is voor een nieuwe formatie links van de sociaal-democratie en de groenen. Wie een vollediger overzicht wil van de aangehaalde artikels, kan dit nalezen op de website van het Comité voor een Andere Politiek: http://www.anderepolitiek.be/Media/media.html.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist