Katholiek onderwijs steunt schoolasielacties

In het katholiek onderwijs komt er officieel steun voor de acties van scholen die het opnemen voor mensen zonder papieren. Dit standpunt kwam er nadat een school in Eeklo onderdak gaf aan een gezin dat dreigt uitgewezen te worden naar verschillende landen. Het Gemeenschapsonderwijs doet niet mee.

De afgelopen maanden kwam er vanuit de katholieke zuil heel wat steun voor de mensen zonder papieren. Kerken werden opengezet voor kerkasiel en op de betogingen van de mensen zonder papieren liepen zelfs enkele bisschoppen mee. Nu wordt dit verder gezet met het groene licht voor schoolasiel in het katholiek onderwijs.

Dit leidt tot heel wat ongenoegen bij minister Dewael die stelde dat een instelling die moet voorzien in de opvoeding van kinderen zich aan de wetten moet houden. Dat wordt overgenomen door de leiding van het gemeenschapsonderwijs. Urbain Lavigne, gedelegeerd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs, stelde in De Morgen: “Een school heeft niet de taak om asielzoekers op te vangen. Als deel van de overheid kunnen we niet ingaan tegen wat de minister oplegt.” Hopelijk volgt Lavigne niet deze logica als de onderwijsminister besparingen oplegt…

Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het katholiek onderwijs, stelde: “Elke school die asiel geeft, heeft mijn steun en sympathie”. Bovendien stelt ze onder de indruk te zijn van het engagement van de zelforganisatie UDEP. Dat leidde reeds tot heel wat protest van politici en commentatoren. In Gazet van Antwerpen stelde Paul Geudens in zijn editoriaal: “Als burger, en zeker als dame met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals Mieke Van Hecke, heb je de plicht de wet na te leven. (…) Dàt moet je de jeugd ook bijbrengen.”

Het is echter geen toeval dat er druk komt op een aantal scholen. Het geval in Eeklo was bijvoorbeeld erg schrijnend. Een man uit Jemen en een vrouw uit Azerbeidjan met kinderen waarbij de kinderen met de vrouw zouden uitgewezen worden naar Azerbeidjan en de man naar Jemen… Kinderen die school lopen, kunnen vaak rekenen op de steun van klasgenootjes en andere kennissen in het verzet tegen uitwijzingen. Het is belangrijk dat de scholen aangeven dat ze die solidariteit ondersteunen en niet willen breken.

Wat de politici en burgerlijke krantencommentatoren ook mogen zeggen, het is positief dat er in de scholen ruimte komt voor schoolasiel. Dat kan de beweging van de mensen zonder papieren verbreden naar andere ouders, leerkrachten, klasgenoten,…

Delen: Printen: