Kasjmiri protesteren aan Pakistaanse ambassade in Brussel

Op dinsdag voerden een 30-tal mensen actie aan de Pakistaanse ambassade in Brussel. Onder hen voornamelijk mensen van Kasjmiri-afkomst en daarnaast ook een aantal militanten van LSP. De actie was gericht tegen de rol van het leger in het door Pakistan bezette deel van Kasjmir. Dat leger bleek betrokken te zijn in pogingen om door middel van terreur de onstabiliteit te versterken.

De afgelopen maanden werd Kasjmir getroffen door een golf van geweld tegenover schoolkinderen. Tientallen jonge kinderen werden vermoord door onbekenden. Daarbij werd telkens gebruik gemaakt van pepperspray en van een slagersmes. In het dorp Singola werden twee daders op heterdaad betrapt. Het bleek te gaan om militairen uit het Pakistaans leger… (Zie ons eerder artikel hierover)

Vorige dinsdag organiseerden enkele Kasjmiri in België daarom een protestactie aan de Pakistaanse ambassade in Brussel. De politie bleek sterk aanwezig te zijn en verbood de actievoerders om een pamflet te verspreiden. Voor de actie begon, had de politie een vriendschappelijk gesprek met een private veiligheidsagent van de ambassade zelf. Daarnaast waren er ook een aantal agenten in burger aanwezig die de rol van “toevallige voorbijganger die toevallig geïnteresseerd is in zo’n pamfletje” mochten spelen.

Vanuit de ambassade kwam het initiatief om een vertegenwoordiger naar buiten te sturen. Dat was niet om te onderhandelen, maar om een foto te nemen van iedere aanwezige! De politie stelde dat daar niets mis mee was. “Als je niet op de foto wil, moet je maar niet meedoen aan een actie”, klonk het. De actievoerders maakten hun ongenoegen duidelijk en een delegatie ging ook binnen in de ambassade om hun standpunt toe te lichten.

De actie heeft alvast duidelijk gemaakt dat de repressie van het Pakistaanse regime tegenover de Kasjmiri bevolking ook hier consequenties heeft. Pakistan probeert zich voor te doen als een “moderne democratie”, maar is in realiteit betrokken bij een dictatoriale onderdrukking van onder meer de bevolking in Kasjmir. Dit leidt zelfs tot intimidatie tegenover Kasjmiri in België die een actie voeren. Dat de Belgische politie zich leent tot hand en spandiensten voor het Pakistaanse regime geeft alvast te denken over de Belgische opstelling tegenover het regime van de militaire dictator Musharraf.

LSP zal verder de situatie in Kasjmir blijven opvolgen, onder meer via onze afdeling in dat land zelf. Onder de Kasjmiri gemeenschap in België is onze organisatie eveneens actief. We zullen nagaan of er acties volgen, ook tegen de houding van de Pakistaanse ambassade en haar vrienden bij de politie van Bosvoorde.

Delen: Printen: