Papieren voor iedereen! Op naar de eerste migrantenstaking op 1 mei

VS: protestbeweging tegen anti-migrantenwetgeving

De afgelopen weken is een belangrijke beweging begonnen van migrante arbeiders in de VS. Duizenden betogers protesteerden tegen de anti-migrantenwetgeving die door de Republikeinen wordt voorgesteld. Deze wetgeving zou ertoe leiden dat alle mensen-zonder-papieren als ‘criminelen’ worden beschouwd op basis van de wet HR4437. Op de laatste massale betoging in Dallas, Texas, waren er volgens de politie 500.000 betogers. In Minnesota waren er 30.000 betogers.

Pamflet dat op de acties wordt verspreid door Socialist Alternative

De afgelopen weken waren er in heel het land massale betogingen en acties tegen de anti-migrantenwet HR4437. Deze beweging toont de kracht van migrante arbeiders en jongeren als ze zich mobiliseren om te strijden tegen racisme.

De rechterzijde wil alle mensen-zonder-papieren criminaliseren en ervoor zorgen dat het ook een misdaad wordt om hen te helpen. Maar migranten zijn geen criminelen of terroristen, het zijn voornamelijk arbeiders en jongeren zoals iedereen, die hun gezin proberen overeind te houden in erg moeilijke omstandigheden en met harde arbeidscondities voor slechte lonen.

Het is belangrijk dat de mobilisatie tegen HR4437 wordt verder gezet en gebruikt wordt om te protesteren tegen iedere vorm van criminalisering van migranten. Het momentum van de historische mobilisaties moet gebruikt worden om een nieuwe burgerrechtenbeweging op te bouwen: een beweging die opkomt voor volledige en gelijke rechten voor migrante arbeiders en jongeren en voor een beter leven voor alle arbeiders in de VS.

De strijd van de migrante arbeiders belangt alle arbeiders aan. Het patronaat wil dat de migrante arbeiders een tweederangsstatuut behouden met zo weinig mogelijk rechten. Hierdoor is het makkelijker om hen uit te buiten en is het moeilijker voor de volledige arbeidersbeweging om in te gaan tegen de asociale aanvallen van Bush en de patroons.

De voorgestelde wetten in het Congres (het Amerikaans parlement) zullen geen einde maken aan het tweederangsstatuut van migranten. Ook de voorstellen van de McCain en Kennedy volstaan niet. Volgens dat voorstel zou het voor een aantal migranten mogelijk worden om een legaal statuut te verwerven, maar de procedure zou jarenlang aanslepen en migrante arbeiders die werken zouden duizenden dollars aan boetes moeten betalen. Dit wetsvoorstel wordt gesteund door grote bedrijven zoals Wal-Mart, dat een constante toevoer van goedkope migrantenarbeid wil zonder gelijke rechten te moeten toekennen. Gelijke rechten zouden de winsten bedreigen.

Wij komen op voor een volledige en onvoorwaardelijke regularisatie van alle mensen-zonder-papieren in de VS. Dat is de enige manier waarop volledige gelijke rechten kunnen worden toegekend. We kunnen deze eisen afdwingen. Zonder onze arbeid kan de economie niet functioneren en kunnen bedrijven geen winsten maken. Door onze mobilisatie kunnen we papieren bekomen voor alle migranten.

Er wordt opgeroepen tot een nationale stakingsdag van migrante arbeiders, een “dag zonder migranten” op 1 mei. We roepen op om van deze dag gebruik te maken om overal acties te ondernemen: scholieren- en studentenstakingen en acties in de bedrijven.

De ontwikkeling van een massabeweging voor gelijke rechten is van enorm belang. Om van de beweging een succes te maken en de VS-elite te verslaan, is het nodig om bredere lagen van de Amerikaanse arbeidersbeweging te mobiliseren en duidelijk te maken dat de strijd van de migrante arbeiders in het belang van alle arbeiders is. Samen komen we op voor degelijke jobs, sociale zekerheid,… voor alle arbeiders zonder enig onderscheid.

Onze eisen

> Papieren voor iedereen, onmiddellijke en onvoorwaardelijke regularisatie van alle mensen-zonder-papieren

> Geen uitwijzingen of aanvallen op de migrantengemeenschappen

> Toekenning van een rijbewijs aan wie dit vraagt, los van de migratiestatus

> Een minimumloon van 12,5 dollar per uur voor alle arbeiders

> Voor het organiseren van de ongeorganiseerden in vakbonden

> Voor een gratis en publieke gezondheidszorg voor iedereen. Gezondheidszorg is een recht, geen privilege

> Voor arbeiderseenheid. Wie aan één van ons raakt, raakt ons allemaal

Delen: Printen: