Actief Linkse Studenten verwelkomen campagne voor nieuwe arbeiderspartij

Twee algemene stakingen en een massale betoging in Brussel tegen het Generatiepact werden door de politici niet beantwoord door het wegstemmen van de anti-sociale plannen. Integendeel, vanuit het parmlement werd tegen het generatiepact zo goed als geen verzet aangetekend. Liberalen en “socialisten” waren vóór; het Vlaams Belang, de CD&V en CDH onthielden zich enkel omdat de maatregelen volgens hen niet ver genoeg gaan! Slechts 4 leden van de Ecolo fractie stemden tegen. Tot zover de “representatieve democratie”!

Jarmo Van Regemorter

Dit artikel komt uit het nieuwe nummer van ‘Actief Links’, het blad van de Actief Linkse Studenten dat vanaf nu te verkrijgen is bij onze militanten.

Daarmee wordt de noodzaak van een massaal politiekverlengstuk voor de strijd van de arbeidersbeweging tegen het neo-liberalisme op scherp gesteld. De oprichting van een Nieuwe Arbeiderspartij die democratisch functioneert, gecontroleerd wordt vanuit de basis en resoluut de belangen van werkenden, werklozen, jongeren enz. verdedigt, zou een enorme stap vooruit zijn. ALS stelt daarom bijzonder belang in het initiatief van Jef Sleeckx, oud-SP.a parlementair, om een alternatief op te bouwen links van SP.a en PS dat openstaat ‘voor ACV’ers en ABVV’ers, Belgen en migranten, jong en oud’. Op dit moment vinden verschillende meetings plaats (in Gent, Brussel, Kortrijk, Leuven). We zien dat er een groot potentieel is.

Voor steeds meer mensen is het duidelijk dat de SP.a en de PS partijen zijn die het belang van de patroons verdedigen en niet voor de gewone mensen opkomen. Vele arbeiders, werklozen, jongeren keren zich af van die partijen en gaan op zoek naar een alternatief.

Een duidelijke uitdrukking van dat proces was het SP.a congres van 20 oktober – met als hoofdthema de verkiezing van Johan Vande Lanotte – waar een 300-tal militanten van ABVV-metaal en ABVV-Limburg protesteerden en stickers uitdeelden met de slogan “SP.a. U laat ons in de steek. Wij keren u de rug toe”. Als symbolische actie keerden ze ook letterlijk de deelnemers aan het congres de rug toe!

De SP.a is er niet geloofwaardiger op geworden door Freya Van Den Bossche’s creatieve geknutsel om de begroting in evenwicht te brengen. De 100 miljoen euro die we zogezegd cadeau kregen van de oliesector (waar de winst in de eerste helft van 2005 30% hoger was dan in 2004) moet terugbetaald worden uit gemeenschapsmiddelen: uit onze zakken dus! Dit is een schoolvoorbeeld van hoe de sociaal-democratie liberale maatregelen als sociale maatregelen wil doen uitschijnen. De oppositie voert alleen discussie over de aard van zulke operaties: dat ze doorgevoerd moeten worden, staat ook voor hen buiten kijf.

De PS heeft ook veel van haar krediet verloren, niet alleen door het steunen van het Generatiepact maar ook door de schandaalsfeer waarin de partij is beland. Na de zaak rond de Carolo, waarbij PS-kopstukken persoonlijk voordeel haalden, ten koste van de sociale huisvesting, zakte de PS van 38% naar 26% in de opiniepeilingen.

Tegenover die verburgerlijkte sociaal-democratie (en de burgerlijke politiek in het algemeen) is er nood aan een echte, massale arbeiderspartij waarbinnen iedereen die aan de kant van de arbeidersklasse staat actief kan zijn. Alleen zo kan ook de groei van extreem-rechts – dat teert op het ongenoegen – gestopt worden. Steun onze campagne, teken onze petitie online (www.arbeiderspartij.be)!

Delen: Printen: