Opnieuw razzia op Coninckplein te Antwerpen

Op dit ogenblik vindt op het Antwerpse Coninckplein opnieuw een razzia plaats van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Eerder kwam de DVZ in opspraak omdat een razzia werd gehouden bij een controle op zwartrijders bij De Lijn. Nu is de DVZ samen met de politie bezig met het stoppen van auto’s indien de chauffeur een kleurtje heeft en worden mensen op straat gestopt. Het Vlaams Belang pleitte eerder deze week voor wijkrazzia’s. Enkele dagen later wordt die eis reeds uitgevoerd.

Op de middag werd aan het Coninckplein een grootschalige razzia gedaan. De buurt staat gekend als een zogenaamde probleembuurt waarbij het stadsbestuur er alles aan wil doen om tot een "opwaardering" te komen. Daartoe werd onder meer overgegaan tot de bouw van een nieuwe bibliotheek op het plein. Om het nieuwe imago van de buurt te laten doordringen, zagen we de afgelopen maanden een systematische repressieve politie-aanpak op het plein. Na het mobiel politiesecretariaat op het plein, waren er onder meer de omstreden razzia van eind november (zie de oproep van de actiegroep Basta! hieromtrent) en de omstreden huis-aan-huiscontroles die zich eveneens op deze buurt concentreren.

We spraken zopas met LSP-lid Nikei De Pooter die op het Coninckplein staat na een bezoek aan de bibliotheek. Hij stelde dat er systematisch auto’s en wandelaars worden tegengehouden. Maar niet iedereen moet stoppen voor de massaal opgetrommelde ordediensten. Enkel wie een kleurtje heeft, moet papieren kunnen voorleggen. Een gelijkaardig optreden zagen we eerder al in het station Antwerpen-Centraal (zie ons toenmalig verslag hierover). Toen vroeg een LSP-lid expliciet aan een politie-agent waarom zij als niet-migrante niet werd gecontroleerd. Enkel dan volgde een formele identiteitscontrole, wellicht de enige van een autochtoon.

Nu wordt niet gecontroleerd aan een station of een tram, maar wordt een wijkcontrole gedaan. Het VB eiste eerder deze week onder meer een "actieve opsporing van illegalen via wijkidentificatie-acties" (zie ons artikel hierover). Vandaag wordt die eis uitgevoerd op bevel van de regering en het stadsbestuur (de verantwoordelijken voor de Dienst Vreemdelingenzaken en de lokale politie).

Het is duidelijk dat de controles racistisch geïnspireerd zijn, waarom worden enkel mensen met een kleurtje tegengehouden? Het is eveneens duidelijk dat dit soort controles past in het repressief asielbeleid van deze regering. Minister Dewael wil een heuse jacht op illegalen en zelfs op diegenen die vluchtelingen helpen. Tenslotte past het ook in het beleid van het stadsbestuur om de wijk rond het Coninckplein op te kuisen.

Dit soort repressieve en racistisch geïnspireerde aanpak leidt tot terechte verontwaardiging bij diegenen die het zien gebeuren. Er zal echter meer nodig zijn om er een einde aan te maken. Er is nood aan een solidariteitscampagne onder alle bevolkingsgroepen om samen in verzet te komen tegen het huidig beleid.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist