SP.a keert ABVV verder de rug toe

De SP.a-leiding zet haar neoliberale aanval op de sociale verworvenheden verder en spreekt zich logischerwijze steeds meer uit tegen het ABVV. De tijd dat partij en vakbond dezelfde standpunten naar voor brachten of aan eenzelfde kant stonden in strijdbewegingen, behoort tot het verleden. Vandaag verdedigt SP.a-voorzitter Vande Lanotte de aanvallen op het brugpensioen alsof die aanvallen "links" zijn en verwijt hij het ABVV een objectieve bondgenoot te zijn van de VLD.

Het is vreemd dat Vande Lanotte meent dat het ABVV een ‘objectieve bondgenoot’ zou zijn van zijn eigen coalitiepartner in de regering. De voorstellen om het brugpensioen aan te pakken kwamen aanvankelijk immers vooral uit de SP.A-hoek. Het was minister Van den Bossche die een eerste nota opstelde (de nota ‘Actief ouder worden’), waarin onder meer werd voorgesteld om het brugpensioen enkel open te stellen voor wie een loopbaan achter de rug heeft van 40 jaar.

Zelfs de afgezwakte aanval op het brugpensioen is onaanvaardbaar voor heel wat vakbondsleden. Vande Lanotte moet vandaag echter niet doen alsof die aanval uit de VLD-hoek komt. SP.A en VLD zijn er, als bondgenoten en coalitiepartners, samen voor verantwoordelijk. Het ABVV staat met haar verzet tegen de aanvallen aan de andere kant van de barrikade.

ABVV-kopstuk Xavier Verboven stelt vandaag in Humo terecht dat de SP.a zich enkel richt op de middenklasse en niet langer de belangen van de arbeiders en hun gezinnen verdedigt. Maar Verboven trekt er niet de logische conclusie uit om te breken met die partij. Hij stelt dat hij op de SP.a zal blijven stemmen en blijft zetelen in het partijbureau, ook al geeft hij toe dat hij daar niets te zeggen heeft.

De logische conclusie uit het feit dat de SP.a de vakbond steeds openlijker de rug toekeert en zelfs frontaal in de aanval gaat tegen de vakbondseisen, kan enkel bestaan uit een formaliseren van de breuk tussen ABVV en SP.a. In de praktijk is die breuk zich aan het voltrekken. Dat komt onder meer tot uiting door het feit dat er vanuit de SP.a geen grootschalige oppositie naar voor komt tegen het standpunt van de partij in het eindeloopbaandossier. Er zijn hier en daar wel beperkte reacties, zoals van de SP.a-afdeling in Ronse, maar het blijft wachten op een parlementslid of een gekend figuur in de partij die een oppositie organiseert.

De breuk die zich in de praktijk al grotendeels heeft voltrokken, moet een vervolg krijgen door de creatie van een nieuwe arbeiderspartij die wel de belangen verdedigt van de arbeiders en hun gezinnen. Een dergelijke partij zal nodig zijn en vakbondsleden moeten de discussie over zo’n partij aangaan. Wij willen het debat alvast stimuleren met een petitie waarmee we diegenen verzamelen die ook vinden dat er nood is aan een nieuwe arbeiderspartij. Onderteken alvast de petitie op www.arbeiderspartij.be.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist