Staking Israëlische dokwerkers

In Israël voeren de dokwerkers een strijd voor hun jobs, arbeidsomstandigheden en de toekomst van de Israëlische arbeidersklasse. Sinds 30 september zijn de dokwerkers in staking tegen de voornemens van de rechtse minister van financies, Bibi Netanyahu, om de openbare havenautoriteit op te splitsen in drie of vier autonome bedrijven die tevens in concurrentie met elkaar zouden treden, en dit als voorbereiding op een volledige privatisering.

Ariel Gottlieb, Tel Aviv

De minister breekt hiermee het akkoord na een vorige staking in de havens in 2000. Toen beloofde de regering dat alle "structurele veranderingen" in de havens slechts zouden doorgevoerd worden na onderhandelingen met de vakbonden. Eens te meer wordt nu een akkoord doorbroken door de regering.

De havenarbeiders hebben een lange traditie van militante vakbondsacties, een traditie die zelfs teruggaat tot de periode van het Britse mandaat over de regio. Vandaag vormen de havenarbeiders één van de laatste machtige bastions van de georganiseerde arbeidersbeweging in Israël. Als de regering haar aanval op de arbeiders wil doorvoeren, is het vanuit haar standpunt van enorm belang om de havenarbeiders aan te pakken. Daartoe wil de regering havens gebruiken in Egypte en Jordanië (die nu geblokkeerd worden door de vakbonden), rechterlijke uitspraken gebruiken tegen de arbeiders en als dit faalt is de regering bereid om het leger in te zetten.

In het verleden namen de Israëlische dokwerkers deel aan tal van solidariteitsacties met arbeiders in andere landen, waaronder de grote strijd van de dokwerkers in Liverpool enkele jaren geleden. Nu vragen zij om solidariteitsacties.

Stuur solidariteitsberichten per fax: – 972-8-8517826 (Ashdod haven), en maak melding dat je via Maavak Sozialisti op de hoogte bent gebracht van hun strijd. Stuur een kopie naar info@maavak.org.il

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist