Oorlog in de havens

Dokwerkers doorheen Europa verzetten zich tegen de aanvallen op hun statuut. De Europese Unie is vastberaden om verder te gaan met het liberaliseringsbeleid waarbij de door strijd afgedwongen sociale verworvenheden onder vuur liggen. In Portugal haalden dokwerkers op basis van militante strijd een eerste overwinning (zie ons artikel daarover). Ze maakten een video waarin de strijd van de dokwerkers wordt toegelicht.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist