Fernand Huts chanteert om havenstatuut af te schaffen

Voor de zomer zat het er bovenarms op toen Fernand Huts van Katoennatie de vakbonden de toegang tot zijn bedrijf ontzegde. De bonden mochten niet vaststellen of er al dan niet havenarbeid werd verricht waardoor het speciale havenstatuut moet nageleefd worden. De acties van het havenpersoneel werden stopgezet in afwachting van een sociale inspectie. Die gaf de bonden gelijk, wat Huts als volleerd provocateur niet kon aanvaarden. Hij dreigt investeringen te schrappen.

Het conflict begon toen dokwerkers vaststelden dat Logisport, een afdeling van Katoennatie, Oost-Europese arbeiders havenarbeid liet verrichten met een ander statuut dan dat van havenarbeiders. Het protest van de vakbonden leidde onder meer tot individuele schadeclaims tegen dokwerkers. Uiteindelijk werd beslist om een rapport van de sociale inspectie af te wachten. Dat rapport blijkt de bonden gelijk te geven, wat Huts als eigengereide liberaal niet kan aanvaarden.

Waar zijn partijgenoot Maggie De Block over acties van Afghaanse vluchtelingen stelt dat er sprake is van ‘emotionele chantage’ en dat de vluchtelingen maar de wet moeten naleven, wil de liberale patroon Fernand Huts de wet op de havenarbeid niet naleven. Als hij die wet moet naleven, dreigt hij om investeringen in de Antwerpse haven stop te zetten. Het blijft wachten op de veroordeling van deze chantage door de verschillende liberale partijen die het in het Antwerpse bestuur voor het zeggen hebben. De enige die reageerde – havenschepen Marc Van Peel (CD&V) – kwam niet verder dan de stelling dat eenzijdige acties als die van Huts het vinden van een ‘oplossing’ kunnen bemoeilijken. Lees: het wordt moeilijker om een akkoord te vinden om het statuut van de dokwerkers af te bouwen als er provocaties zoals die van Huts zijn.

Naar aanleiding van de uitspraak van de sociale inspectie diende Huts een klacht in tegen de Belgische overheid omdat die onzekerheid creëert en omdat de sociale inspectie “foute adviezen” geeft. Zelfs enkele collega’s havenbazen vinden dat straf. In De Tijd werd een anonieme havenbaas aangehaald: “Als Huts denkt dat de regering hem plots gelijk gaat geven, vergist hij zich. Ze heeft immers niet de gewoonte wetten en koninklijke besluiten op het sociaaleconomisch vlak eenzijdig aan te passen.” Kortom, zelfs andere werkgevers erkennen dat er havenarbeid wordt verricht in Logisport en menen dat Huts provoceert door op zijn eentje een kruistocht tegen het havenstatuut te ondernemen.

Meer nog, andere werkgevers vrezen dat deze kruistocht een bedreiging vormt voor hun collectieve poging om het havenstatuut af te bouwen. Er zijn onderhandelingen om logistieke bedrijven mogelijkheden te bieden om geen beroep te moeten doen op traditionele havenarbeiders. De havenbazen hopen daar tegen eind dit jaar een akkoord met de vakbonden rond te kunnen sluiten, maar ze vrezen dat de provocaties van Huts dit onmogelijk zullen maken. Ze kunnen wel op politieke steun rekenen, zo stelt N-VA al langer dat logistieke arbeid uit de wet op de havenarbeid moet gehaald worden.

Voor Fernand Huts is een wetswijziging niet nodig, als hijzelf meent dat het havenstatuut in logistieke bedrijven kan afgeschaft worden, dan moet dat maar gebeuren. “La loi, c’est moi”, lijkt zijn motto te zijn. En als iemand dat durft te betwisten, dreigt Huts met klachten tegen alles en iedereen. Dat er zoiets als ‘logistieke havenarbeiders’ bestaat met eigen loon- en arbeidsvoorwaarden die in een paritair comité werden bepaald, lijkt de havenprovocateur te ontgaan. Neen, om zijn ‘concurrentiepositie’ veilig te stellen, wil Huts werken met zo goedkoop en flexibel mogelijk personeel dat werkt tot het erbij neervalt: minilonen voor maxi-flexi-jobs.

De provocatie van Huts maakt duidelijk waar het patronaat en de gevestigde politici naar toe willen. De collega’s van Huts en de gevestigde politici zijn het in wezen met diens standpunt eens. Meer nog, dat is wat ze zelf ook willen bekomen. Maar door de provocatieve manier waarop Huts ijvert voor de afschaffing van het havenstatuut, vrezen ze harder verzet van de havenarbeiders. Dat zou inderdaad wel eens het geval kunnen zijn, de aandacht is alvast op de aanval op het havenstatuut gevestigd. De vooruitlopende provocateur Huts kreeg het deksel op de neus, laat ons ervoor zorgen dat zijn collega’s hetzelfde lot ondergaan als ze aan het havenstatuut raken!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist