Home / Belgische politiek / Nieuwe arbeiderspartij / “Samen bouwen aan een links alternatief op de kapitalistische crisis”

“Samen bouwen aan een links alternatief op de kapitalistische crisis”

Een van de militanten die een korte getuigenis bracht bij de opening van de dag, een militant van de CNE (tegenhanger van LBC) in de non-profit, verklaarde aan de zowat 400 aanwezigen: “Dit is geen bijeenkomst van wie links van de linkerzijde staat maar van wie links van de rechterzijde staat.” Het enthousiasme op de bijeenkomst in Charleroi bevestigde de roep naar een gezamenlijke opbouw van een politiek verlengstuk tegenover de besparingspartijen – PS en Ecolo inbegrepen – met en rond de vakbondsbasis.

Verslag en foto’s door Nico

  • DOSSIER. Voor een politieke vertegenwoordiging van de arbeidersstrijd!
  • Oproep van Charleroi

De Franstalige media over de bijeenkomst in Charleroi

Er was een goede aanwezigheid op deze eerste dag als gevolg van de oproep die op 1 mei 2012 werd gedaan door het ABVV-Gewest Charleroi en Zuid-Henegouwen en nadien werd vervoegd door de bediendencentrale van het ACV, de CNE. Op de bijeenkomst waren er heel wat militanten van het ABVV en de CNE, maar ook van de PVDA, Parti Communiste, LSP, LCR/SAP, Mouvement de Gauche,… Het was een goede gelegenheid om de oproep kracht bij te zetten in de aanloop naar 1 mei 2013. De bijeenkomst was een belangrijke stap vooruit en het vestigt de aandacht op een centraal discussiepunt in de arbeidersbeweging, die over de politieke vertegenwoordiging van onze strijd.

De dag verliep in drie delen. Na een inleiding door Daniel Piron (Regionaal Secretaris van ABVV Charleroi en Zuid-Henegouwen) en door Isabelle Vanschoor (secretaris van CNE Henegouwen), volgden drie getuigenissen van basismilitanten. Het ging om een delegee uit de non-profit van de CNE, een militante van de werklozenwerking van het ABVV en tenslotte een spoordelegee van de ACOD. Hierna werden de aanwezigen opgedeeld in vijf werkgroepen waar iedereen aan de discussie kon deelnemen op basis van twee vragen: welke terreinen hebben de traditionele zogenaamd linkse partijen verlaten en moeten we opnieuw innemen? En: welk vervolg moet er komen op deze eerste dag van ontmoeting en reflectie? Nadien volgde een algemeen verslag van de werkgroepen door Isabelle Vanschoor en Daniel Piron. Op de eerste vraag was het antwoord vrij eenvoudig: de gevestigde partijen hebben alle terreinen verlaten om de logica en het beheer van het kapitalisme en de winsthonger volledig te omarmen. De PS probeert zich ‘links’ voor te stellen, afgelopen zondag deed de partij dat nog op haar congres. Maar de echte rol van de partij is ondertussen klaar en duidelijk. Rond de tweede vraag moet er nog veel geconcretiseerd worden maar centrale elementen die naar voor kwamen, waren de nood aan een radicaal programma en een “aanwezigheid in het debat bij de verkiezingen van 2014”. Er was een grote wil om vooruit te gaan en ervoor te zorgen dat het niet bij een eenmalig evenement blijft, maar dat deze bijeenkomst een stap in het proces zou vormen.

Aan de inkom beschikten alle politieke organisaties over een infostand die bijna letterlijk overrompeld werd door aanwezigen die wilden weten op welke manier en met hoeveel energie de verschillende partijen het initiatief willen ondersteunen. Aan de stands waren de discussies net zoals tijdens de werkgroepen erg openhartig en kameraadschappelijk.

Zoals we schreven in het LSP-pamflet dat in Charleroi werd uitgedeeld: “De discussies zijn nog maar begonnen. De verschillende syndicale organisaties, politieke groepen of verenigingen, voeren het debat op een verschillend ritme, maar we hopen toch dat het geen eeuwigheid zal duren. Deze verklaring en deze meeting kunnen niet zonder vervolg blijven. Laat ons vanaf morgen verder gaan met de discussie in de bedrijven en op de activiteiten van 1 mei. Laat ons een volgende bijeenkomst, een grotere en meer publieke meeting, plannen in de herfst. Laat ons de mobilisatie en de betrokkenheid van de basis verderzetten, want het is daar dat de dringendheid van dit alternatief het sterkst wordt aangevoeld.”

Leave a Reply