Socialisme 2023: een geslaagde voorbereiding op de huidige en toekomstige strijd

Eén ding is zeker, het organiseren van een dergelijk evenement zo kort na de internationale bijeenkomst van het socialistische feministische netwerk ROSA in Wenen (18-19 maart) en de Internationale Vrouwendag op 8 maart, terwijl de interventies van onze partij niet alleen in het conflict van het supermarktpersoneel maar ook in Frankrijk in de historische strijd die plaatsvindt tegen Macron en de regering-Borne, was niet gemakkelijk! Felicitaties aan alle kameraden die betrokken waren bij de organisatie van deze twee dagen, die door 140 mensen werden bijgewoond!

Het was moeilijk om een keuze te maken uit de reeks thema’s die besproken werden! Maar een paar sterke thema’s springen er uit. De aanwezigheid van een spreker van chinaworker.info maakte het mogelijk om in te gaan op de huidige situatie van het Chinese imperialisme in zijn conflict met het Amerikaanse imperialisme, de evolutie van de klassenstrijd in dat land, de mogelijkheden van een oorlog rond Taiwan … Dit was heel duidelijk een van de sterke punten van deze twee discussiedagen, die zelfs de oudste veteranen van de revolutionaire strijd voor het socialisme aangenaam verrasten. Een kameraad van onze afdeling in Israël/Palestina, een Ierse kameraad en een lid van het uitvoerend comité van International Socialist Alternative (ISA, waarvan de LSP/PSL de Belgische afdeling is) waren ook aanwezig.

Jongerenstrijd, de massale opstand in Frankrijk tegen Macron en de strijd voor vrouwenrechten rond het motto “geen socialisme zonder vrouwenemancipatie, geen vrouwenemancipatie zonder socialisme” waren andere centrale punten van de bijeenkomst, besproken in plenaire meetings en in verschillende commissies. Natuurlijk werden ook thema’s die meer specifiek betrekking hadden op België niet genegeerd, verre van dat, met discussies over de strategie voor een strijdbaar syndicalisme in de distributiesector, de strijd tegen extreemrechts of het perspectief voor linkse coalities met inbegrip van de PVDA na de verkiezingen van 2024.

Het was allemaal heel intens (en dan hebben we u nog niet eens verteld over de indrukwekkende militante boekenstand…). Op het moment van schrijven zijn velen van ons nog bezig de massa informatie en gedachten te verwerken die uit deze talloze uitwisselingen zijn voortgekomen. Maar, en ook dat staat vast, de vastberadenheid om het kapitalisme te bestrijden om het omver te werpen en een echte socialistische democratie te vestigen is door deze twee dagen krachtig versterkt. We weten al wat het volgende grote vormingsevenement is: ons zomerkamp van 7 tot 13 juli. Leg deze data nu al zeker vast in je agenda!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist