Nieuws van LSP, een partij om de wereld te veranderen

Dertiende wereldcongres International Socialist Alternative

Vorige week kwamen een honderdtal afgevaardigden en bezoekers samen voor het 13de wereldcongres van International Socialist Alternative (ISA). Het vorige congres vond plaats in januari 2020, net voor het uitbreken van de pandemie, en besliste tot een naamsverandering van CWI naar ISA. De afgelopen drie jaar waren opmerkelijk en niet evident: de pandemie legde nogmaals het falen van het systeem bloot, maar zorgde ook voor beperkingen in de mogelijkheden om naar buiten te treden alsook om fysiek samen te komen. Bovendien treden we een nieuwe periode in waarbij de burgerij op zoek gaat naar manieren om haar systeem en haar winsten veilig te stellen. Kortom: er was wel het een en het ander om te bespreken op dit wereldcongres.

Op het congres was er een grote vastberadenheid om de inzichten in de veranderende situatie beter te begrijpen en daar de taken voor revolutionaire socialisten uit te halen zodat we onze organisatie verder kunnen uitbouwen en versterken. Er waren plenaire discussies over de wereldperspectieven, de oorlog in Oekraïne, ons socialistisch-feministisch werk en de opbouw van ISA. Daarnaast waren er kleinere discussies over onder meer onze jongerenwerking, werking op de werkvloer en in de vakbonden, regionale perspectieven (Afrika, China, Europa, Latijns-Amerika), elementen van opbouw (rol van de krant, financiën, consolidatie van nieuwe leden …). Tot slot waren er heel veel informele discussies.

Meeting met Dagga van onze Nigeriaanse zusterorganisatie

Maandagavond waren er een dertigtal aanwezigen in De Pianofabriek in Brussel om te luisteren naar Dagga Tollar. Hij is een van de voortrekkers van de Movement for a Socialist Alternative (MSA), de Nigeriaanse afdeling van ISA. Na afloop van het wereldcongres was Dagga een dag langer in België, waardoor we van de gelegenheid gebruik konden maken om te luisteren naar zijn analyse van de neo-koloniale plundering van Nigeria en de gevolgen ervan voor de Nigeriaanse massa’s. Uiteraard werd ook ingegaan op het revolutionaire potentieel in Nigeria en de rest van het Afrikaanse continent.

Campagne naar 8 maart gestart

In zowat alle steden waar we deelnemen aan de betogingen en acties op 8 maart zijn we gestart met onze campagnes om van de acties een succes te maken. We roepen op om te betogen tegen seksisme en tegen het dure leven. Er zijn nationale pamfletten en affiches van Campagne ROSA beschikbaar die lokaal aangepast worden. 8 maart wordt een belangrijke actiedag, de strijd tegen seksisme blijft meer dan ooit noodzakelijk en gaat hand in hand met die voor meer koopkracht. Bovendien is het noodzakelijk om ons te organiseren als antwoord op de rechtse pogingen om agressiever in te gaan tegen de vrouwenbeweging en tegen al wie ingaat tegen onderdrukking. Voer mee met ons campagne en maak van 8 maart een succes!

Hier hangt alvast een affiche uit voor de betoging in Antwerpen op 8 maart
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist