In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

[divider]

Steun campagne ROSA financieel

De voorbije week zorgde campagne ROSA voor een mediastorm. Na protest tegen een seksistische meeting aan de Gentse universiteit voerde ROSA het offensief verder op met een video en een protestactie aan het bestuurscollege afgelopen vrijdag. De aandacht voor het seksisme van Hoeyberghs was overweldigend. Zelf sprak de brulboei over een “goed geoliede machine”. Dat is een compliment, maar de waarheid is dat campagne ROSA een relatief kleine groep activisten is zonder veel middelen. Steun campagne ROSA financieel zodat meer acties mogelijk zijn! We lanceerden deze week een oproep om 200 mensen te vinden die elke maand een bijdrage storten voor ROSA. Doen!

Steun ROSA met een permanente opdracht!

Om de campagne zo goed mogelijk te kunnen voeren, is geld nodig. Campagne ROSA lanceert een oproep voor permanente opdrachten om haar werking zo efficiënt mogelijk te kunnen uitbouwen. Afhankelijk van de middelen waarover je beschikt, kan dat een PO van 5, 10, 20 euro zijn of meer. Versterk zo de socialistisch feministische vleugel van de vrouwenbeweging!

BE54 5230 8095 8497

Er waren heel wat mediaberichten waarin campagne ROSA deze week aan bod kwam. Hieronder de reportage van de lokale televisiezender AVS:

 

[divider]

Campagne naar 8 maart gestart

De internationale stakingsoproep voor 8 maart is gelanceerd, in België door het 8 maart-collectief. Campagne ROSA ondersteunt die oproep en zal mobiliseren voor zo massaal mogelijke protesten.

Voor het derde jaar op rij zullen op 8 maart, Internationale Vrouwendag, ook in België protesten plaatsvinden. De socialistisch feministische Campagne ROSA was centraal in het opnieuw op de agenda zetten van reëel protest, met de organisatie van een Mars tegen Seksisme in Gent vanaf 2017 en een betoging in Brussel i.s.m. de Wereldvrouwenmars in 2018. In 2019 jaar werden die acties aangevuld met een stakingsoproep van het 8 maart-collectief.

Ook toen gaven we steun aan de stakingsoproep door ons te concentreren op een aantal werkplaatsen waar onder impuls van ROSA-leden werd overgegaan tot reële werkonderbrekingen, georganiseerd door ACOD. We verdedigden een echte staking, van het volledige personeel, waarbij ook de mannelijke collega’s werden opgeroepen mee te staken. Een staking met ook concrete eisen rond lonen en werkomstandigheden, naast algemene eisen om een einde te maken aan seksistisch geweld en pesterijen. We denken dat dit de enige manier is om ook reële stappen vooruit te bekomen en het niet te houden op symbolisch protest.

Vandaag werken leden van Campagne ROSA mee met het actieplan dat afgekondigd is door ACOD aan de Gentse Universiteit met als doel een 14 euro minimumloon te verkrijgen voor het volledige personeel. Het zal het derde jaar op rij zijn dat aan de UGent op 8 maart wordt gestaakt, ditmaal met een stakingsoproep van 48 uur voor 8 en 9 maart (gezien 8 maart op een zondag valt).

Een oproep volstaat niet: een succesvolle staking moet worden opgebouwd. In Spanje, waar op 8 maart massaal wordt gestaakt, is dat het gevolg van een intensieve campagne waarin vrouwenorganisaties, vakbondsactivisten, lokale actiecomités, … maandenlang actief zijn om er een succes van te maken.

In België staat de actie op dat vlak nog in zijn kinderschoenen, waarbij vorig jaar wel een stakingsaanzegging werd gedaan door een aantal vakbonden, maar geen echte mobilisatie op gang werd gebracht. Op een beperkt aantal plaatsen werd een vrouwenstaking georganiseerd, maar zonder duidelijke eisen en zonder de mannelijke collega’s, waardoor het werk gewoon kon doorgaan en de bazen er geen echte hinder van ondervonden: de winkel bleef open, klanten werden bediend, winst werd gemaakt.

Voor 8 maart 2020 brengen we de centrale eis van een minimumloon van 14 euro/u naar voren, evenals de belangrijke eisen van de individualisering van sociale uitkeringen en kinderbijslag die de reële kosten dekt. We willen ook de aandacht vestigen op de noodzaak om te vechten tegen seksistische pesterijen op de werkplaats, school en op straat en onze solidariteit uitdrukken met de strijd voor het recht op abortus dat op verschillende plaatsen in de wereld onder druk staat door rechts-populistische regeringen.

We willen die eisen verdedigen op de werkplaatsen en in de scholen/universiteiten waar ROSA-leden aanwezig zijn en tegelijk bouwen aan een zo massaal mogelijke nationale betoging in Brussel. Wil je iets doen op je werkplaats of school? Aarzel niet om contact met ons op te nemen en een ROSA-spreekster uit te nodigen op je school of op je syndicale delegatie, vakbondsbureau etc.

Vergadering van campagne ROSA deze week in Gent

[divider]

Vier oudjaar met ons in Brussel

Zo snel mogelijk inschrijven om van de voorverkoop te genieten en ons te helpen bij het plannen van deze uitzonderlijke avond!

Menu :

  • Buffet van Mediterrane tapas ter ondersteuning van de arbeidersbewegingen van Catalonië tot Libanon
  • Vis van de strijdende Chileense dokwerkers
  • Buffet van revolutionaire taarten
  • Kaasschotel van de gele hesjes
  • Koffie en suikergoed van de revolutionairen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Cocktail Bar ROSA
Drank aan democratische prijzen

Avondfeest en muzikaal entertainment!

Prijs
25€ (17€ sociaal tarief)
(5€ – 12 jaar)
+5€ aan de deur

Kinderopvang en animatie

Waar? RANDSTAD, Hovenierstraat 45, Molenbeek

Graag inschrijven voor 28 december bij Ammar op 0478 40 16 09 of via mail: tresorier-psl-bxl@hotmail.com
Storten kan op de rekening BE18 0014 9478 6265 met mededeling “31/12” gevolgd door je naam.

[divider]

Kerstritme op socialisme.be

Tot en met vrijdag volgen we ons normale publicatieritme. Vanaf komende zaterdag nemen we kerstvakantie. We voorzien enkele publicaties tijdens de vakantie, maar het ritme zal lager liggen.