In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.


Solidariteit met het massaprotest in Hongkong

Extra editie van het magazine van Socialist Action

Na het massale protest afgelopen weekend was het de hele week onrustig in Hongkong. Op de massabetoging vorig weekend – de grootste ooit in de geschiedenis van Hongkong met een miljoen deelnemers – wees Socialist Action, onze zusterorganisatie, op de nood aan een algemene staking om de uitleveringswet te stoppen. Het protest beperkt zich niet tot die wet, maar richt zich tegen de pogingen van de Chinese dictatuur (en de marionettenregering in Hongkong zelf) om Hongkong in die dictatuur in te lijven. Socialist Action is bijzonder actief in deze beweging. Vorig weekend had Socialist Action twee stands langs de betoging met leden die meer dan 8 uur militeerden met pamfletten, magazines en tal van politiek materiaal.

Er wordt opgeroepen tot internationale solidariteit. Deze week betuigden we onze solidariteit op een vergadering in Brussel en een afdelingsvergadering in Antwerpen.

Brussel

Antwerpen


Volgende zondag: antifascistische betoging in Gent

Op 23 juni is er een betoging tegen haat en extreemrechts in Gent. LSP-leden namen mee het voortouw om tot die actie te komen. Er is een enorme woede over de groei van extreemrechts. Veel mensen willen iets doen. Het is best om dit gevoel om te zetten in collectieve actie met mobilisaties en betogingen. De betoging in Gent is een kans daarvoor. Het zal ook een graadmeter zijn voor de acties die na de zomervakantie zullen volgen, onder meer met de betoging tegen een NSV-optocht in Antwerpen in maart 2020 waartegen we een sterke tegenbetoging op de been willen brengen.

Deze week kregen we op campagnes ook goede reacties op ons maandblad. Maandag was er een deur-aan-deur in Antwerpen waar we 7 kranten verkochten, in Gent werden er 5 verkocht. Telkens was de kwestie van antifascisme daarbij belangrijk en was er veel steun voor de betoging van 23 juni.

Voor de zomercampagnes aan de festivals bereiden we antifascistisch materiaal voor, waaronder stickers en een pamflet. Tijdens ons zomerkamp van 28 juni tot 4 juli zal er uitgebreid aandacht zijn voor onze antifascistische werking, met zowel discussies over hoe we het VB vandaag kunnen bestrijden als een terugblik op de rol van Blokbuster in de antiracistische beweging na de zwarte zondag van 24 november 1991 (de eerste grote doorbraak van het Vlaams Blok).

Wil je actief worden in de strijd tegen extreemrechts? Nu is het dé moment om je te engageren!