In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.


De Linkse Socialist maart 2019

Het establishment had zich het begin van de kiescampagne voor 26 mei anders voorgesteld. De voorbije weken trokken tienduizenden jongeren de straat op voor het klimaat. Op 13 februari staakten honderdduizenden werkenden voor meer koopkracht. Zo’n actieve betrokkenheid van werkenden en jongeren in het politieke debat doorkruist de spitsvondigheden van de reclamebureaus die ons traditionele partijen met falende recepten willen verkopen.

Voor ‘De Linkse Socialist’ was het in deze context niet evident om keuzes te maken: in bewegingen is er onvermijdelijk en noodzakelijkerwijze veel discussie over zowel de acties als het programma. Met deze krant willen we daaraan bijdragen. Op de voorpagina en in het edito leggen we uit waarom we sterker staan als we klimaat en koopkracht verbinden in gezamenlijke strijd. We antwoorden op pogingen van het establishment om zich rond klimaat te profileren (pagina 3 en 8), en brengen onze voorstellen voor eisen (pagina 9) en het verderzetten van de beweging (pagina 15). Op pagina’s 4 en 5 gaan we in op de acties rond koopkracht en werk.

Maart is ook de maand van de internationale vrouwendag. Onze achterpagina en een dossier op pagina’s 6 en 7 staan volledig in het teken van 8 maart. Verder hebben we aandacht voor de politieke instabiliteit in Groot-Brittannië aan de vooravond van de Brexit (pagina 10), de crisis in Venezuela (pagina 11) en brengen we een artikel over de gestolen Congolese kunst (pagina 12).

Inhoud

 1. Koopkracht en klimaat: één strijd
 2. Klimaat en koopkracht koppelen in strijd voor ‘system change’ || Naar een groene golf op 26 mei
 3. Gered door de klimaatwet? De plannen van het establishment || Verkiezingen 26 mei 2019: brief van LSP aan PVDA
 4. De strijd om tijd: arbeidsduurvermindering voor werkbaar werk || Onder leerkrachten groeit roep om mee te doen met klimaatprotest
 5. Staking van 13 februari toont actiebereidheid voor koopkracht || NLMK-Clabecq. Gesprek met Silvio Marra, voormalig delegee bij Forges de Clabecq (deel 1)
 6. Internationale vrouwendag: strijden tegen lage lonen!
 7. 14 maart – Equal Pay Day: voor een minimumloon van 14 euro per uur || 8 maart. Een dag van strijd!
 8. Laat je niet vangen door ‘Sign For My Future’. Klimaatbeweging moet opletten voor valse vrienden
 9. Vier klimaatvoorstellen voor system change
 10. Enkele rechtse parlementairen stappen uit Labour, nu de rest van de Blair-aanhangers nog! || Voor een socialistische Britse breuk met de EU
 11. Waar liep het mis in Venezuela? || Kort
 12. Geef de gestolen kunst terug aan Congo
 13. Partijnieuws
 14. Extreemrechts geen ruimte laten: betoog mee tegen NSV in Leuven
 15. Klimaatbeweging: explosief, massaal en internationaal || Voor een massale klimaatstaking op 15 maart. Haal de scholen leeg, lanceer lokale betogingen in heel het land
 16. Tegen seksisme en besparingen. Betoog mee op 8 maart

Deze krant gaat morgenochtend op de post naar de abonnees.


Vrijdag is het 8 maart!

De internationale vrouwendag wint dit jaar verder aan belang. Vorig jaar organiseerde campagne ROSA marsen tegen seksisme in enkele steden. Dit jaar zijn er meer gezamenlijke initiatieven. Wij leggen nadruk op de betogingen in Gent en Brussel. Daarnaast houden we een mars tegen seksisme in Kortrijk (op 9 maart) en nemen we deel aan de eenheidsinitiatieven in Antwerpen (een festival tussen 16 en 20u) en Luik. In Brussel zal de syndicale betrokkenheid bij 8 maart dit jaar sterker zijn, wat een belangrijke stap vooruit is. In Gent is er aan de UGent een nieuwe feministische staking ondersteund door de vakbonden. De voorbije dagen en ook de komende zijn we campagne aan het voeren en ons aan het voorbereiden op de acties.

Zo was er maandagavond een ROSA-bijeenkomst in Brussel:

Woensdag sprak Emily, de nationale coördinatrice, op een vakbondsbijeenkomst van BBTK BHV:


Socialisme 2019

Nog een maand te gaan voor Socialisme 2019! Dat is ons jaarlijks weekend van debat en vorming. Dit jaar is er veel aandacht voor de klimaatbeweging, de strijd voor koopkracht, maar ook de uitdagingen van de verkiezingen en de opbouw van een socialistisch alternatief. Het wordt een niet te missen evenement!