Home / Partijnieuws / LSP Nieuws / LSP-Nieuws. In en om de partij

LSP-Nieuws. In en om de partij

In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

Nationale staking

Komende woensdag is er een nationale stakingsdag van de drie vakbonden. Daarmee wordt het thema van koopkracht op de agenda gezet. De werkgevers zijn niet bereid om het hardwerkende personeel loon naar inzet te bieden. We krijgen tal van berichten over economisch herstel en een krimpend aantal werklozen. Daar wordt doorgaans niet bijgezegd dat nieuwe jobs vooral laagbetaalde flexibele banen zijn waarbij de koopkracht niet volgt. De positieve berichten over hun winsten en bonussen worden niet gevolgd door merkbare verbetering in onze levensstandaard. Met een stakingsdag kan de kwestie van koopkracht centraal worden geplaatst.

Ongetwijfeld speelt het dynamische jongerenprotest een rol in het aanwakkeren van actiebereidheid onder werkenden. De vakbondsleidingen zouden dat veel bewuster moeten gebruiken, onder meer door actievere steun aan de protesterende jongeren. De oproep voor een nationale actiedag van jongeren op 15 maart kan best ook door de vakbonden ondersteund worden zodat het een staking van de volledige gemeenschap wordt in plaats van enkel de jongeren.

Een vervolg op 13 februari is er niet echt. Er wordt verwezen naar de mogelijkheid van een koopkrachtmars: de mars vna 4 februari die ‘uitgesteld’ werd. Maar een opbouwend actieplan is er niet. Dit kan tot wantrouwen leiden onder de collega’s. Daar kunnen we best op antwoorden door personeelsvergaderingen te houden waarop we elke stap in ons verzet bespreken en stemmen. Betrokkenheid vergroten is een uitdaging en dat kunnen we enkel indien iedereen een rol kan spelen. In die zin was het overigens erg spijtig dat er op de Antwerpse ABVV-meeting ter voorbereiding van 13 februari afgelopen maandag geen ruimte was voor tussenkomsten vanuit de zaal.

Er is heel wat potentieel voor acties rond koopkracht. Offensieve eisen als een hoger minimumloon van 14 euro per uur kunnen daar trouwens een belangrijke rol in spelen. LSP zal naar verschillende piketten trekken en militanten die syndicaal actief zijn zullen op hun werkplaatsen een voortrekkersrol spelen. Voor onze ploegen die naar piketten trekken, hebben we een pamflet, onze krant en een blad met suggesties voor vragen indien interviews afgenomen worden aan de piketten.

Woensdag en donderdag kan je op deze site uiteraard verslagen vanop de staking lezen. Stuur je bijdragen, verslagjes, foto’s naar redactie@socialisme.be.

Klimaatacties houden aan

Afgelopen donderdag was LSP niet alleen aanwezig op de betoging van de zorgsector in Brussel. We waren ook op de klimaatbetogingen in Leuven, Brussel, Luik en Kortrijk. Daarbij haalden we een 40-tal contactgegevens op. We verkochten 15 kranten en een steunabonnement. Verder haalden we minstens 70 euro strijdfonds op. Voor het eerst was er ook in Nederland een klimaatactie. Onze kameraden van Socialistisch Alternatief waren op het protest in Den Haag en verkochten er 7 exemplaren van de nieuwe editie van onze krant ‘Socialistisch Alternatief.’ Volgende week is er een centrale afspraak in Brussel op donderdag. Dan vervoegen de studenten het protest.

Luik

Geslaagde marxistische vormingsschool in Taiwan

Eind januari hield onze zusterorganisatie in Taiwan en Hong Kong een vormingsweekend. Een 40-tal aanwezigen uit zeven steden in Taiwan en uit Hong Kong verzamelden in een bergdorp boven Taipei. Er waren internationale bezoekers uit Australië en Israël/Palestina. Het was de eerste dergelijke bijeenkomst in Taiwan van een internationale socialistische organisatie sinds 1949, toen de militaire dictator Tsjang Kai-Tsjek na het verlies van de Chinese burgeroorlog in Taiwan neerstreek. Vijftien aanwezigen waren bij het begin van het weekend nog geen lid van ISF (International Socialist Forward, de naam van onze zusterorganisatie in Taiwan), maar gedurende het weekend sloten er vijf aan. ISF is nog een kleine organisatie maar verdubbelde het afgelopen jaar. In december werd een secretariaat geopend.

Marxisme Vandaag

Deze week kwam ons online magazine ‘Marxisme Vandaag’ uit. Hieronder een overzicht van de inhoud ervan. PDF van het magazine. 

  • Asociaal besparingsbeleid ondermijnt steun voor regering en leidt tot val (door Nicolas Croes) html | pdf
  • Waarheen gaat de wereldeconomie in 2019? (door Per-Ake Westerlund) html | pdf
  • Vakbondssteun voor staking op 8 maart (door Anja Deschoemacker) html | pdf
  • Venezuela: rechtse staatsgreep stoppen (door Izquierda Revolucionaria) html | pdf
  • Congo. Kabila niet echt weg na verkiezingen. Heel zijn beleid bekampen! (door Alain Mandiki) html | pdf
  • Klimaatverandering en vervuiling: De vrije markt is de oorzaak, niet de oplossing! (door Michael Bouchez) htmlpdf
  • Een wereld van verandering: het antropoceen (door Jess Spear) html | pdf
  • Waarom groen kapitalisme onmogelijk is (door Pete Dickenson) html | pdf
  • Tien jaar na grote recessie: geen rust voor de burgerij (door Eric Byl) html | pdf