Protest tegen racisme en Schild&Vrienden in Leuven

De volgende actie is in Gent op dinsdag 25 september.

In Leuven betoogden vrijdag een 150-tal mensen tegen racisme, discriminatie en tegen het gewelddadige fascisme van groepen als Schild&Vrienden. Gezien er slechts een korte mobilisatie aan voorafging, vooral via sociale media maar vanwege Blokbuster, Rosa en LSP ook op straat, was dat een goed resultaat en een signaal dat er in Leuven geen plaats mag zijn voor racisme en verdeeldheid tussen werkende mensen. De eenheid van werkenden en jongeren is nodig om het gewelddadige racisme, seksisme, antisyndicalisme, haat tegen holebi’s,… van S&V te stoppen en om samen in verzet te gaan tegen het neoliberale beleid.

In de betoging waren er delegaties van PVDA, Comac, Jong Groen, Solidarity for All, Blokbuster, LSP en liep ook de lijsttrekker en huidige schepen van SP.a Mohamed Ridouani mee met een aantal mensen van zijn partij. Tonen dat je tegen racisme bent is positief, maar helaas greep de SP.a de open micro op het einde niet aan om uit te leggen hoe racisme kan worden bestreden en welke maatregelen daarvoor nodig zouden zijn. Bovendien zorgt ook het beleid van het stadsbestuur voor tekorten op vlak van sociale woningen (met duizenden op de wachtlijsten), groeiende armoede onder Leuvenaars (de armoede binnen de ring ligt boven het nationale gemiddelde van 15%) en daarmee voor een voedingsbodem voor populistisch en extreemrechts.

Helaas werd ons met Blokbuster en LSP in de mobilisatie tegen racisme en Schild&Vrienden afgelopen woensdag aan het station gevraagd door de politie om te stoppen met flyeren, op straffe van een Gasboete. En dit op basis van een gemeentereglement dat stelt dat je 30 dagen op voorhand een aanvraag daarvoor moet doen bij het stadsbestuur! Het is absurd en schandalig dat de mobilisatie tegen extreemrechts door SP.a-burgemeester Tobback en zijn meerderheid wordt ondermijnd op basis van regels die het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting en drukpers volledig dreigen uit te hollen.

We zullen niet alleen tegen uiterst-rechts blijven campagne voeren, maar ook tegen autoritaire tendenzen binnen de traditionele partijen die de democratische rechten van de arbeidersbeweging uithollen. Zal mogelijk toekomstig burgemeester Ridouani dit ondemocratisch gemeentereglement terug afschaffen? Indien niet, dan zullen we daar met linkse partijen, vakbonden,… actie tegen moeten voeren.

In de betoging liep verbijsterend genoeg, maar niet met zichtbare partijsymbolen, naar verluidt ook een kleine NVA-delegatie mee. Dat is ontzettend hypocriet gezien S&V niet volledig uit de partij wordt gezet. Enkel waar het handhaven van leden van deze groepering niet mogelijk bleek, werden ze gevraagd om van de kieslijsten te stappen. Een deel van de Hitler-verheerlijkers en gewelddadige racisten blijft gewoon lid en kandidaat voor de NVA. Daartegen moeten we campagne blijven voeren, net als tegen de asielpolitiek van Theo Francken – minister voor “verdeel en heers” – en tegen de besparingen op pensioenen, lonen,… van deze regering van de rijkste 1%.

Op het einde waren er o.a. speeches van Sander van Comac, die verwees naar de grote neonazibetoging in Chemnitz in Oost-Duitsland en terecht stelde dat we in de strijd tegen fascisme enkel op onze eigen kracht kunnen steunen. “Wij zijn met meer”. Daarnaast waren er solidariteitsoproepen met de vluchtelingen in het Maximiliaanpark en sprak PVDA-lijsttrekker Line De Witte over de parallellen met het fascisme in de jaren ’30, de snelle verandering van toon van de NVA die geen “heksenjacht” wil tegen gewelddadige racisten en de nood aan “een andere maatschappij”. Namens Blokbuster en LSP verwees Peter Delsing naar de uitspraken van de rector van de KU Leuven, die er blijkbaar geen fundamenteel probleem mee heeft als Dries Van Langenhove – leider van S&V – in Leuven zou komen studeren. We benadrukten dat zo’n neofascistische groepering een onmiddellijk gevaar inhoudt voor andersdenken, moslims, linkse meetings, etc. en dat een brede campagne zou nodig zijn om de ontwikkeling van S&V in Leuven te stoppen.

Net als tegen het NSV, de studenten van het Vlaams Belang, kan stelselmatige massamobilisatie de ruimte voor fascisten beperken en verhinderen dat er een klimaat van intimidatie en geweld tegen minderheden en links ontstaat. Het is ook nodig om de tekorten rond sociale woningen en goed betaalde jobs te bestrijden door op te komen voor een maatschappij in dienst van de behoeften van allen, niet de winsten van een kleine minderheid.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist