Geslaagde campagne van LSP-Consequent Links in Keerbergen

In de Vlaams-Brabantse gemeente Keerbergen nam onze lokale afdeling reeds meermaals deel aan verkiezingen. Ook dit jaar dienden we een lijst in: LSP-Consequent Links. Deze haalde 2%, wat in de tweede rijkste gemeente van het land zeker niet slecht is. We spraken over de campagne en de resultaten met lijsttrekker Christophe De Brabanter.

Is er ruimte voor een linkse kracht in een kleine gemeente als Keerbergen?

“Keerbergen is de tweede rijkste gemeente van het land. Rechts scoort er hoge scores, ook nu halen VLD en N-VA samen ongeveer twee derden van de stemmen. Maar ook in rijkere gemeenten is er een sociale polarisatie en wordt gezocht naar alternatieven. In Keerbergen heeft 7% van de inwoners betalingsmoeilijkheden en is er een toename van het aantal kinderen dat in kansarmoede wordt geboren. Met LSP bieden we daar antwoorden op: er is een tekort aan publieke middelen omdat alles gaat naar belastingvoordelen voor de superrijken en de grote bedrijven. Sociale ongelijkheid zit ingebakken in dit systeem. Om er iets aan te doen, moeten we ons organiseren.”

Hoe is de campagne verlopen?

“We zijn er meteen na de vorige gemeenteraadsverkiezingen aan begonnen. De afgelopen zes jaar hebben we 13 lokale nieuwsbrieven verspreid in de gemeente. De laatste 9 werden op 5.000 exemplaren verspreid. In de verkiezingscampagne nu hebben we twee nieuwsbrieven op 8 pagina’s verdeeld. Dat is een heel werk, maar we kunnen rekenen op een 20-tal mensen die er bij helpen. De politieke inhoud van onze nieuwsbrief brengt veel discussie mee: we krijgen er heel wat reacties op. Het is overigens op deze manier dat we in contact kwamen met enkele van onze kandidaten.

“Onze kandidaten waren erg divers: jongeren en ouderen, vakbondsmilitanten uit ABVV en ACV, een zelfstandige, … Die verscheidenheid is belangrijk: we staan sterker als we over verschillen heen samenwerken.

“Veel debatten zijn er niet in Keerbergen, maar waar mogelijk nemen we natuurlijk wel deel. Zo was er een debat georganiseerd door Unizo. We hebben niet nagelaten om daar duidelijk te maken dat kleine zelfstandigen net als werknemers veel belastingen betalen, terwijl grote bedrijven dit niet doen. Het fiscaal beleid dat de grote bedrijven in de watten legt, heeft ook gevolgen voor de gemeenten. Op onze lijst stond overigens een zelfstandige.

“Onze affiches tenslotte maakten ook een verschil. Bij ons geen nietszeggende slogans of enkel koppen met zo een grote smile dat het lijkt alsof het reclame voor tandpasta is. Wij hadden een affiche met enkele politieke eisen.”

Wat was het resultaat?

“We haalden uiteindelijk 2%. Het eerste resultaat dat bekendgemaakt werd, waarbij we 1,9% haalden, bleek niet te kloppen. Een hertelling leverde enkele fouten op. Hierdoor namen we met 183 stemmen de psychologische grens van 2%. Dat is zeker niet slecht. In 2012 haalde we 1,8%, maar toen stond SP.a op de lijst rond Open VLD en kwam Groen niet op. Nu kon Groen op de nationale golf meesurfen en haalde het 11%. De SP.a strandde op 3,5% en verliest haar enige verkozene. Met een meer strijdbare campagne had Groen wellicht meer kunnen halen, maar globaal gaat links dus ook in Keerbergen vooruit.

“Voor de verkiezingscampagne probeerden we contact te hebben met Groen en SP.a. Groen was niet geïnteresseerd: de nationale populariteit zou wel voor een doorbraak zorgen. SP.a bood ons de zesde plaats als onafhankelijke aan, maar was niet bereid om te reageren op ons inhoudelijk voorstel rond zeven kernpunten die zich verzetten tegen het neoliberaal beleid. Daarop werd niet ingegaan met het excuus dat het materiaal al gedrukt was.

“Een verkiezingscampagne is een goede gelegenheid om onze standpunten en voorstellen naar een groter publiek te brengen. Verkiezingen zijn maar één onderdeel. We zullen de komende maanden en jaren verder bouwen aan onze lokale werking, de vakbondswerking van heel wat van onze leden en sympathisanten en onze betrokkenheid bij nationale activiteiten. Zo dragen we bij aan het opbouwen van een kracht waarmee we het besparingsbeleid kunnen stoppen en de nood aan socialistische maatschappijverandering op de agenda zetten.”

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist