Pamflet: “Stem Consequent Links in Keerbergen”

In Keerbergen nam LSP het initiatief voor een bredere linkse lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen: Consequent Links. Deze zomer wordt opnieuw een pamflet huis-aan-huis bedeeld in de hele gemeente. We publiceren de inhoud van dit pamflet, deze keer 8 pagina’s.

PDF van dit pamflet


Pagina 1. Het verkiezingswerk voor LSP-Consequent Links geraakt in een stroomversnelling!

De spaghettidag op 1 mei was een succes en we organiseren een socialistische BBQ op zaterdag 25 augustus. (zie p.2)

LSP was uitgenodigd door UNIZO voor een politiek debat. Er werden 3 vragen voorafgaandelijk doorgegeven waarrond de partijen hun standpunten konden bepalen en er kwamen natuurlijk ook vragen vanuit het publiek. We vonden het een goed initiatief alsook het debat zelf was heel leuk. We probeerden zoveel mogelijk onze socialistische visie te verbinden met de dagdagelijkse realiteit. De 3 vragen met onze tussenkomst kunt u nalezen op pagina’s 3 t.e.m. 5.

We zijn ook tussengekomen in het maatschappelijk debat rond “de winkelkarrenman” die vroeger stond aan de grote Delhaize te Keerbergen. Deze arme man werd weggestuurd en we namen het op ons om de laster tegen hem tegen te spreken die sommigen hebben geuit. (zie p.6)

Het aantal mensen, dat bereid is om op de open linkse lijst Consequent Links te kandideren is aangegroeid tot 7. Nog steeds geen contact gehad met andere linkse partijen te Keerbergen. We vermoeden dat zij een andere agenda hebben dan linkse standpunten consequent te verdedigen. Voor de voorstelling van de kandidaten kunt u graag kijken op pagina 7. De lijst is nog niet afgesloten en we roepen op dat consequent linkse individuen of groepen zich alsnog aansluiten om een krachtig consequent linkse lijst te kunnen indienen. Aarzel niet om met ons te komen discussiëren erover!

Verder is er reeds 1 bord met A1 affiches geïnstalleerd en zijn we bezig met nog 2 borden te plaatsen (op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief). We hebben zowel A3 posters en A1 affiches voor geïnteresseerden om die op te hangen thuis, aan het raam of ook op een verkiezingsbord in de voortuin. Neem contact op! (zie p.8)


Pagina 2: campagnenieuws

De socialistische spaghettidag op 1 mei was een succes. Er kwamen 50 mensen spaghetti eten en we haalden zo’n 200€ op voor de verkiezingscampagne. Een grote “dank u” aan iedereen die is komen eten, komen helpen of een gulle gift deden. Dit bekostigt onze A1 Affiches voor de verkiezingen.

Jaarlijkse Socialistische BBQ LSP-Keerbergen

Ter ondersteuning van de gemeenteraadsverkiezingscampagne

Zaterdag 25 augustus 2018. Adres: Bakestraat 71, Keerbergen

 • Eten à volonté van 14u tot 20u. Indien er speciale voedselwensen zijn (vegetariërs, allergieën, …) laat dit op voorhand weten. Indien er wensen zijn naar bepaalde dranken/bieren is dit ook geen enkel probleem indien u dit op voorhand doorgeeft zodat we het nodige kunnen organiseren voor u.
 • Inschrijven op voorhand is verplicht! Koop een kaart bij één van de LSP-leden of LSP-sympathisanten. Of via email: BBQ@LSP-Keerbergen.be en GSM: 0499 59 14 38
 • VVK: 5€ niet-werkenden en 7.5€ werkenden
 • ADD: 7.5€ niet-werkenden en 10€ werkenden
 • Kinderen onder 12 jaar gratis
 • Drank aan democratische prijzen! Bar open tot middernacht.

Pagina 3: vraag het aan Consequent Links

Hoe ziet uw partij de dorpskern in de volgende legislatuur?

Op dit moment is de Haachtsebaan/Mechelsebaan, die naast het gemeenteplein loopt, een gevaarlijke dorpsstraat, waar auto’s half op de weg, half op het voetpad parkeren. Dit zorgt voor een versmalling van de straat waar ook bussen van De Lijn doorrijden en maakt het veel gevaarlijker voor fietsers. Wandelaars moeten op smalle voetpaden ook nog oppassen voor parkerende auto’s.

Om de dorpskern tot een meer leefbaar centrum van Keerbergen om te vormen hebben studies aangetoond dat deze dorpskernen uitnodigend moeten zijn voor voetgangers en fietsers. In een mobiliteitsplan moet voorzien worden dat doorgaand auto verkeer ontmoedigd wordt. Zo kan bestudeerd worden wat de effecten zouden zijn van een zone 30, fietsstraten, okergele fietssuggestiestroken, verkeersdrempels etc… Indien op deze manier de snelheid van de wagens drastisch omlaag wordt gehaald, verhoogd de leefbaarheid en werkt dit uitnodigend. Er kan zelfs nagedacht worden over in bepaalde straten eenrichtingsverkeer in te voeren om zo meer plaats te maken voor parkeergelegenheid op het vrijgekomen rijvak, bredere voetpaden, plaats voor verfraaiing door perkjes, bloembakken en boompjes te plaatsen alsook her en der zitbanken om te kunnen uitrusten of te genieten van het dorp. Dit zorgt ervoor dat meer mensen in het centrum willen vertoeven, shoppen, een terras doen of naar zelfstandigen gaan die diensten leveren.

Het is belangrijk om op een democratische manier de zelfstandigen, bewoners, lokale scholen en bepaalde adviesraden in het mobiliteitsdebat te betrekken zodat met zoveel mogelijke zaken rekening kan gehouden worden en zoveel mogelijk positieve ideeën kunnen gecombineerd en uitgewerkt worden.

Er moeten natuurlijk de nodige middelen vrijgemaakt worden om dit project te ondersteunen.


Pagina 4: vraag het aan Consequent Links

Mobiliteit

Mobiliteit in uw gemeente betekent o.a. een goede bereikbaarheid van handelszaken en openbare voorzieningen, voldoende parkeergelegenheid, eventuele inzet van openbaar vervoer. Welk is de visie van uw partij over de mobiliteit in al haar aspecten?

Mobiliteit is een heel belangrijk punt en er moet daarom een coherent mobiliteitsplan komen.

De vele wegenwerken die we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen meemaken tonen aan dat er geen langetermijnvisie is. Het verkeer loopt vast in steeds dezelfde kleine straten waar enorm veel overlast wordt ervaren door de bewoners en voor de mensen is het soms een hele puzzel om uit te dokteren hoe van A naar B te rijden. Wegenwerken worden beter gespreid over de 6 jaar van een gemeentebestuur. Daarenboven is berekend dat wegenwerken in de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen tot 25% duurder zijn.

Op vlak van parkeerbeleid zijn we sowieso gekant tegen betaald parkeren moest dit ter sprake komen, want dit is een verdoken vlaktaks en zal mensen zeker ontmoedigen en de koopkracht verminderen. Laat dat duidelijk zijn!

We hekelen het feit dat er te weinig wordt ingezet op openbaar vervoer. De tickets worden steeds duurder wat de mensen ontmoedigd om er gebruik van te maken. Een rechtstreekse busverbinding vanuit het dorp met Leuven en Heist o/d Berg ontbreekt nog te Keerbergen. Verder moet er ook nagedacht worden voor ouderen en minder validen die niet met de auto kunnen rijden hoe we hen naar het dorp kunnen brengen. Dit kan bijvoorbeeld met een lokale minibus of belbus georganiseerd worden. Zo kunnen meer mensen met het openbaar vervoer uit alle hoeken van Keerbergen gestimuleerd worden naar het centrum af te zakken voor te winkelen of deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten.

Verder zijn we ook voorstander van fietsstraten in te voeren om de leefbaarheid van de straten terug te verhogen. In plaats van wegen waarop de zwakke weggebruikers schrik hebben moet een straat uitnodigend zijn zodat meer mensen buiten zouden komen.

Voor een degelijke mobiliteit moeten ook voldoende middelen vrijgemaakt worden.


Pagina 5: vraag het aan Consequent Links

Hoe willen jullie de financiële toestand van de gemeente gezond maken of houden?

Wat wij als consequent linkse partij belangrijk vinden, is dat gemeenten voldoende middelen krijgen om een beleid te voeren dat beantwoordt aan de sociale noden van de bevolking.

Gemeenten krijgen ook steeds meer verantwoordelijkheden. Zo zullen bijvoorbeeld de OCMW’s vanaf volgende legislatuur afgeschaft worden, hetgeen leidt tot een besparing op het sociaal beleid. Er zijn andere sociale projecten die te weinig middelen krijgen, of waar helemaal geen aandacht voor is zoals de bouw van sociale woningen op een milieu-duurzame wijze.

De financiële middelen moeten komen vanuit een rechtvaardige fiscaliteit waarbij o.a. de multinationals en de grootste bedrijven correct belast moeten worden. De middelen die hieruit gegenereerd worden, kunnen deels terugvloeien naar de gemeenten die dit terug in de lokale gemeenschap kunnen investeren. De 50 grootste bedrijven betalen gemiddeld minder dan 1% belastingen terwijl het officiële tarief rond de 34% is. Ondertussen kreunen de zelfstandigen en de werknemers onder zowel de belastingdruk als de werkdruk om te kunnen rondkomen. Daar moet verandering in komen.

Daarom zijn wij radicaal tegen dat gemeentelijke tekorten worden doorgerekend aan de bewoners en kleine ondernemers van Keerbergen, door allerlei belastingverhogingen, tariefverhogingen en premieverlagingen. Als we het beleid de afgelopen 6 jaar analyseren zien we dat de huidige partijen, die trouwens ook in de verschillende regeringen zitten, van een tegengesteld gedachte zijn. Megagrote bedrijven krijgen nog meer kortingen ondanks dat ze toch massale winsten boeken.

Daarnaast merken we te Keerbergen dat de personenbelasting en de opcentiemen eerst fors gestegen zijn, om dan in het verkiezingsjaar een beetje te dalen, om van populisme te spreken. Ook hebben we gezien dat de DIFTAR tarieven over de hele lijn zijn gestegen. Er zaten zelfs pestbesparingen in die op zich niet veel wegen op de begroting: bvb. wie 70 jaar getrouwd is kreeg vroeger een premie van 250€, nu slechts 100€. Er zijn zulke voorbeelden genoeg van de afgelopen 6 jaar. Het kan dus anders en wij willen het anders!


Pagina 6. Opinie door Christophe De Brabanter

“Wij willen de winkelkarrenman terug!”

Via het sociale mediakanaal Facebook werden we op de hoogte gesteld dat de arme man, bekend als de “winkelkarrenman” weggestuurd was uit de ondergrondse parking van de grote Delhaize te Keerbergen.

De overgrote meerderheid van de winkeliers vindt dit heel spijtig aangezien deze man altijd vriendelijk was en vaak de mensen hielp die het nodig hadden. Hij viel de mensen niet lastig door geld te vragen ofzo, maar iedereen kon wel een muntstukje geven.

Indien armen onderdrukt worden en rechts daarbovenop onzin verkondigt, zijn we als Consequent Linkse partij verplicht om hierop te reageren! Wij vinden dat een structurele oplossing moet gezocht worden voor deze man. De gemeente(s) en OCMW(‘s) zouden bijvoorbeeld samen kunnen zitten met de directie van de Delhaize om te bekijken of hij een sociale vaste job zou kunnen krijgen als logistieke ondersteuning. Zo zou hij ook verzekerd zijn van een inkomen, werkongeval, werktakenpakket,…

Helaas hebben sommigen op Facebook de grootste onzin zitten spuien over deze man. Wij dulden geen leugens en laster! Zowel wij als een journalist namen contact op met de politie. Er zijn geen links met bedelbendes, er is zelfs geen PV opgemaakt in deze zaak!

Ik herhaal: STOP met de laster en START met een oplossing te zoeken voor deze arme man!


Pagina 7: voorlopige kandidatenlijst

 1. Christophe De Brabanter. 35 jaar. Administratief bediende NMBS. Voorzitter LSP Keerbergen & afgevaardigde ACOD Spoor
 2. Veerle Goeman. 45 jaar. Sociaal welzijnswerkster & verkeerskundige. Onafhankelijke kandidate Consequent Links
 3. Koen Lambrechts. 37 jaar. Rusthuis verpleegkundige. Onafhankelijke kandidaat Consequent Links
 4. Hélène Harvey. 67 jaar. Gepensioneerd secretaresse. Penningmeester LSP Keerbergen
 5. Tom Van der Auwera. 46 jaar. Deeltijds poetshulp & barbier. Onafhankelijke kandidaat Consequent Links
 6. Richelie Romanillos. 54 jaar. Poetsvrouw hotelkamers. Onafhankelijke kandidate Consequent Links
 7. François De Brabanter. 65 jaar. Gepensioneerd postman bpost. Lid LSP Keerbergen & ex-afgevaardigde ACOD bpost

Pagina 8: affiche

Affiche voor de campagne. Klik voor een grotere versie
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist