Electrabel en moederbedrijf Suez weigeren om de gevraagde bijdrage van 500 miljoen euro aan de overheid te betalen. Terwijl gewone belastingbetalers het niet in hun hoofd moeten halen om hun bijdrage “weigeren te betalen”, is dat voor een grote energiemultinational blijkbaar geen probleem. De politici en juristen betreuren dit, maar voegen er aan toe dat er niets aan te doen valt. Volgens ons is er wel iets aan te doen: het nationaliseren van de energiesector.

Suez denkt er niet aan om 500 miljoen euro te betalen. De overheid vroeg Suez om een bijdrage te betalen in ruil voor het langer openhouden van de kerncentrales. Dat levert het bedrijf immers goedkope elektriciteit op die duur verkocht wordt aan ons allemaal. Resultaat: monsterwinsten voor Suez. Het bedrijf trok voor haar bijdrage in 2008 naar de rechtbank en dat schort ook de betaling van de bijdrage voor 2009 op. Suez-kopman Mestrallet stelde alvast dat er “zéro euro” zal worden betaald.

Met die “zéro euro” heeft Mestrallet het overigens niet alleen over de extra belasting die werd gevraagd in ruil voor het langer openhouden van de kerncentrales (een operatie die Suez miljardenwinsten oplevert). Neen, ook op het vlak van gewone belastingen betaalt Electrabel niets. De verschuldigde 1,3 miljoen euro vennootschapsbelastingen voor 2008 waren beperkter dan het bedrag aan belastingkrediet waar het bedrijf beroep op kon doen. Resultaat: Electrabel betaalt niets aan de gemeenschap, integendeel. Wij betalen eerst te hoge prijzen voor onze energie en dan nog eens voor het belastingkrediet aan Electrabel. En dan durven politici het woord “evenwicht” nog gebruiken als het gaat om inkomsten van de overheid!

De jaren voordien werd overigens ook amper belastingen betaald. In 2006 werd 6% betaald (113 miljoen euro op een resultaat van 1,829 miljard) en in 2007 was het 6,4% (117 miljoen euro belastingen op een winst van 1,073 miljard). Om het even in verstaanbare bedragen om te zetten: de winst in 2006 kwam overeen met 920 euro per Belgisch gezin!

2008 was een “slechter” jaar voor Electrabel: er werd 92 miljoen euro winst geboekt voor belastingen. Na belastingen werd dat 186 miljoen. De gemeenschap heeft dus 94 miljoen euro cadeau gedaan. Dat kwam overeen met een negatieve belastingvoet van -12% op het bedrijfsresultaat. Jammer dat dit percentage voor ons niet van toepassing is… Het langer openhouden van de kerncentrales zal Electrabel in totaal 27 miljard euro extra winst opleveren (aldus Trends).

De politici sakkeren nu dat er niets aan te doen is en dat de beslissingen in Parijs worden genomen. Dat klopt, maar dan wel met die opmerking dat er heel wat Belgen mee aan tafel zitten in Parijs. En uiteraard moet ook worden opgemerkt dat het de politici zijn die Electrabel hebben verkocht aan de Fransen. Privatiseren en liberaliseren doet ons meer betalen voor onze energie, terwijl de grote aandeelhouders van Suez de zakken vullen. Bovendien wordt onze veiligheid op het spel gezet door de kerncentrales langer open te houden.

Er valt volgens de politici niets aan te doen. Ze vergissen zich. Waarom wordt niet overgegaan tot de nationalisatie van de energiesector onder controle en het beheer van de gemeenschap zodat energie als basisbehoefte voor iedereen wordt erkend? Het is niet nuttig om op basis van energie en ten koste van onze veiligheid enkele grote aandeelhouders verder te verrijken. Dat geld kan beter besteed worden aan toegankelijke en milieuvriendelijke energie voor iedereen. Haal onze energie uit de klauwen van de kapitalisten, nationaliseer de volledige energiesector onder controle en beheer van de gemeenschap!