Onze energiefactuur is de laatste jaren door het dak gegaan. Het afgelopen jaar steeg de energiefactuur voor Belgische gezinnen met 18%. Sinds 2009 is de prijs met 30% gestegen. Ondertussen heeft elk gezin reeds de onaangename ervaring van de eindafrekening mee gemaakt. Een onverstaanbaar kluwen aan cijfers en prijzen en vooral een bedrag van drie of vier cijfers (voor de komma!) om extra te betalen en een verhoging van de maandelijkse voorafbetaling.

Artikel door Bart Vandersteene

Volgens Freya Van den Bossche betaalt een doorsnee Belgisch gezin 800 euro per jaar voor de winsten van Electrabel. Mevrouw Van den Bossche is voormalig Vlaams minister van Energie en dus mee verantwoordelijk voor het feit dat de energieprijzen in België 30% hoger liggen dan in de buurlanden, Electrabel zo goed als geen belastingen betaalt in dit land (in 2009 0,04% op een winst van 1,55 miljard euro) en alle maatregelen voor het stimuleren van hernieuwbare energie (zonnepanelen, windmolens) de grote bedrijven ten goede komt en bij de gewone gezinnen wordt aangerekend.

In Engeland verklaarde de grootste seniorenvereniging dat deze winter elke dag 200 ouderen stierven door aan koude gerelateerde ziekten. Om hun factuur betaalbaar te houden, worden thermostaten lager gezet of in sommige gevallen zo goed als afgezet. Een verwarmde woonkamer blijkt een luxe te worden die niet meer voor iedereen betaalbaar is.

Op 11 maart is het de eerste verjaardag van de aardbeving in Japan en de kernramp in Fukushima. Er vielen 27.000 doden. De lange termijneffecten voor de Japanse bevolking, de natuur, landbouw, ecosysteem in de zee,… zijn tot op vandaag moeilijk in te schatten. Ondertussen staan we geen stap verder om het risicovolle gebruik van nucleaire energie onnodig te maken. De reden? De energiebedrijven maken dankzij de gevaarlijke kernenergie superwinsten. De winsten zijn voor hen, de risico’s voor de gemeenschap.

LSP denkt dat het noodzakelijk is om de energiesector volledig in publieke handen te brengen. Ook het wetenschappelijk onderzoek naar en de ontwikkeling van alternatieve energievormen moet ten dienste van de gemeenschap staan en niet ten dienste van de winsten van de privébedrijven.

Energie in publieke handen is een noodzaak om voor betaalbare facturen te zorgen, voor de ontwikkeling van groene energie, voor de kwaliteit van het leven in een verwarmde woonkamer. En meer en meer is dat ook een kwestie van leven of dood. LSP roept op om deel te nemen aan de betoging “Nooit meer Fukushima” op 11 maart in Brussel. Afspraak om 14u30 aan het Noordstation.