Home / Op de werkvloer / Energiesector / Elektriciteitsfactuur neemt dramatisch toe: +22,7% in eerste helft 2011

Elektriciteitsfactuur neemt dramatisch toe: +22,7% in eerste helft 2011

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) trekt aan de alarmbel. De VREG stelt vast dat de gemiddelde elektriciteitsfactuur de eerste zes maanden van dit jaar maar liefst 22,7% is gestegen, voor gas was er een stijging met 10%. Dit is een forse toename, vorig jaar was er over een heel jaar een stijging met 5 tot 6%. De energiebedrijven boeken grote winsten, betalen amper belastingen en willen ons steeds meer laten betalen.

De verantwoordelijkheid voor de nieuwe prijsverhogingen wordt toegeschreven aan de netbeheerders (Infrax, Eandis,…) die instaan voor het onderhoud van het distributienet en het transport van energie. De netbeheerders verhoogden hun prijzen omwille van het succes van de zonnepanelen en de groenestroomcertificaten. Daarbij moet worden opgemerkt dat bijna de helft van de groenstroomcertificaten wordt betaald aan uitbaters van mega-installaties en bedrijven.

Het argument dat het zonnepaneel van de buur onze rekening de hoogte doet inschieten, is dus fout. Slechts 16% van de groene stroomcertificaten gaan naar de eigenaars van zonnepanelen, de rest naar windenergie en bio-massa. De beslissing van de netbeheerders om de prijzen op te trekken, is een politieke beslissing. De raad van bestuur van Eandis wordt gedomineerd door politici van alle traditionele partijen.

Veel gezinnen proberen de stijgende prijzen tegen te gaan door van energieleverancier te veranderen. Momenteel veranderen zo’n 20.000 gezinnen per maand van elektriciteitsleverancier. Dat is een uitdrukking van een groeiende bezorgdheid om de stijgende prijzen. Maar de prijzen stijgen algemeen, een verandering van leverancier zal daar niet veel aan veranderen. Bovendien moet je er bijna een voltijdse dagtaak bijnemen om telkens de goedkoopste energieleverancier, telefoonmaatschappij,… op te sporen.

Wij denken dat het energiebeleid op een totaal verkeerd spoor zit. Energie is een levensnoodzakelijke behoefte en moet bijgevolg in publieke handen zijn om een betaalbare factuur mogelijk te maken alsook om te investeren in veiligheid en dienstverlening, met inbegrip van investeringen in isolatie en andere energiebesparende maatregelen.

Vandaag is energie een erg lucratieve aangelegenheid in ons land. Electrabel was in 2009 goed voor 1,55 miljard euro winst in ons land. Het betaalde daar overigens 0,04% belastingen op. Dankzij de notionele intrestaftrek en andere gunstmaatregelen moet het bedrijf amper belastingen betalen, voor 2008 kreeg het zelfs terug: 94 miljoen euro gemeenschapsmiddelen werden terug gestort! De aandeelhouders van GDF Suez zullen tevreden geweest zijn.

In de plaats van energie als melkkoe voor de winsten van Electrabel en de grote bedrijven die massaal gebruik maken van groenestroomcertificaten die de gemeenschap betaalt, moet de volledige productie en distributie van energie in publieke handen komen. Dat zou meteen toelaten om de invoering van groene energie op een planmatige wijze te doen. Het zou ook ruimte bieden om de facturen naar beneden te halen (nu maakt Electrabel 155 euro winst per inwoner van dit land, vooreen gezin van vier personen loopt dit dus op tot 600 euro per jaar!). Tegenover de huidige alarmerende situatie volstaan geen halfslachtige maatregelen: energie moet nu in publieke handen komen!

Leave a Reply