In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

[divider]

Maart: betogingsmaand

Maart is traditioneel een drukke maand voor activisten met heel wat acties en bijeenkomsten. Dat is dit jaar niet anders. Een rode draad doorheen de acties – vrouwendag, protest tegen racisme, tegen het asociale asielbeleid, tegen sociale dumping en tegen besparingen in de zorg – is een verwerping van zowel het besparingsbeleid als de pogingen van extreemrechts en rechtse populisten om daarop in te spelen met een agenda van verdeeldheid. Doorheen deze acties zullen we ook mobiliseren naar de anti-Trump protesten van eind mei.

Komende week staat de Internationale Vrouwendag centraal in onze werking. Woensdag zullen afdelingen in verschillende regio’s een stand zetten met politiek materiaal naar aanleiding van de vrouwendag. ’s Avonds zijn er verschillende publieke activiteiten met onder meer een open afdelingsvergadering in Antwerpen en deelname aan een betoging in Gent.

-> 8 maart: betoging tegen seksisme in Gent

Zondag is er de nationale lanceringsdag van de campagne ROSA. We zitten op meer dan 100 ingeschreven deelnemers, maar er is nog plaats. Aarzel niet om zelf ook naar deze dag te komen!

-> 12 maart: lanceringsdag ROSA

[divider]

Meigroetencampagne gestart

De geloofwaardigheid van de traditionele media is vandaag grotendeels geschonden, zeker bij de jeugd. De kwaliteit is in vrije val (leugens, manipulatie, valse beschuldigingen en andere vervormingen van informatie) en, vooral, de huidige periode kenmerkt zich door het krachtig in vraag stellen van de heersende kapitalistische ideologie en het neoliberale discours. Het vertrouwen in het establishment, haar instellingen en zijn ideologisch steunpunten, waaronder de media, blijft afbrokkelen. Een handvol multinationals controleren de informatie en gebruiken het om hun belangen te verdedigen (op een min of meer subtiele manier). De sociale bewegingen die dit in vraag stellen, al is het maar een onderdeel van het gevestigde systeem, zoals stakingen en betogingen, worden het grootste deel van de tijd genegeerd en zelfs belasterd of gecriminaliseerd.

Wie enkel de gevestigde media volgt, wordt dagelijks overstelpt met propaganda van regering en patronaat. Dit volstaat niet voor wie een kritische houding inneemt en wil opkomen voor een wereld zonder oorlog, uitbuiting, armoede en onveiligheid. ‘De Linkse Socialist’ en socialisme.be bieden een andere kijk die vertrekt vanuit de arbeidersbeweging en het jongerenverzet tegen racisme, seksisme, LGBTQI-fobie, vluchtelingenhaat, klimaatverandering of repressie. Onze media reiken niet enkel argumenten aan om in te gaan tegen de heersende neoliberale logica, maar ook om de internationale solidariteit van arbeiders en jongeren te organiseren en te versterken, en om een strijdsyndicalisme te bevorderen.

Steun de socialistische media!

Om ons maandblad te publiceren en onze website te stofferen hebben we u en uw solidariteit nodig. We rekenen niet op rijke geldschieters, maar op het enthousiasme van onze lezers en sympathisanten. In de eerste plaats, voor zover dat nog niet het geval is, nodigen we u uit een abonnement te nemen op de Linkse Socialist, zodat u iedere maand uw portie antikapitalistische en socialistische analyses kan lezen en tegelijk onze politieke werking ondersteunt.

Naar aanleiding van 1 mei, de internationale dag van de arbeid, vragen we lezers, organisaties, sympathisanten, bevriende handelszaken,… om onze socialistische media te ondersteunen met een meigroet, een strijdbaar bericht of een boodschap aan de lezers van deze krant.

Hieronder vindt u alle nodige info voor het nemen van een abonnement en/of het plaatsen van een meigroet. Die zal in onze krant gepubliceerd worden op 1 mei, maar het is in maart en tot mid-april dat we de boodschappen.

-> Vul het formulier voor een meigroet online in

[divider]

Waarop wacht je nog om lid te worden van LSP?

Enkele jaren geleden werd nog gelachen als gesproken werd over de Amerikaanse linkerzijde. Vandaag is er een sterke groei van organisaties die zich socialistisch noemen. Na de verkiezing van Trump was er zelfs een explosieve groei. Socialist Alternative, onze Amerikaanse zusterorganisatie, is één van de snelst groeiende organisaties met sinds de verkiezing van Trump een stijging van het aantal leden met 30%. In april 2016 stelde een studie van de universiteit van Harvard dat 51% van de jongeren tussen 18 en 29 jaar het kapitalisme verwierp en dat 33% positief stond tegenover socialisme.

We zijn in een turbulente periode terechtgekomen met plotse wendingen en onzekerheden. Dit brengt veel gevaren met zich mee, maar ook uitzonderlijke mogelijkheden. De autoriteit van de kapitalistische instellingen is grotendeels ondermijnd en massastrijd staat opnieuw op de agenda. We weten echter dat het niet volstaat om te betogen en acties te organiseren. Er moeten ook duidelijke doelstellingen zijn: welke andere samenleving willen we in plaats van het kapitalisme? En met welk politiek programma, strategie en aangepaste methoden kunnen we daar geraken?

Een wereldwijde organisatie

Een van de sterkste punten van LSP is het feit dat we niet alleen in België georganiseerd zijn. Arbeidersstrijd begint doorgaans op lokaal en nationaal vlak, maar een blijvende verandering kan enkel op internationaal vlak geconsolideerd worden. We maken deel uit van het Committee for a Workers’ International dat afdelingen heeft in meer dan 40 landen op alle continenten. Het gaat niet om een vage groepering van partijen die los van elkaar ontwikkelen, maar om een echte wereldpartij gebaseerd op uitwisseling van ervaringen met collectieve discussie en betrokkenheid in strijd.

Unieke politieke traditie

Om het kapitalisme omver te werpen, moeten we gelukkig niet van een wit blad vertrekken. We kunnen voortbouwen op de analyses en ervaringen van Marx, Engels en tal van andere revolutionairen zoals Lenin en Trotski. Met het CWI, dat sinds 1974 bestaat, hebben we ook al veel ervaringen opgedaan in vorige turbulente periodes.

In de jaren 1980 stonden onze Britse kameraden aan het hoofd van de strijd in de stad Liverpool waar het besparingsbeleid van Thatcher verworpen werd. Het militante gemeentebestuur ging over tot de bouw van sociale woningen, scholen, kinderopvang, … Het gemeentebestuur baseerde zich op de actieve mobilisatie van de bevolking en dus niet alleen op electorale steun. Enkele jaren later speelden onze Britse kameraden een grote rol in de niet-betalingscampagne tegen een asociale taks van Thatcher: de Poll Tax. Uiteindelijk werd die taks geboycot door 18 miljoen Britten en werd dit de ondergang van de ‘iron lady.’

In de VS slaagden onze kameraden erin om de eerste openlijke socialist sinds decennia verkozen te krijgen in een grote stad. Eens verkozen zetten Kshama Sawant en Socialist Alternative de strijd voor een hoger minimumloon onverminderd verder en werd een overwinning geboekt: het minimumloon werd in Seattle opgetrokken tot 15 dollar per uur. Dit versterkte de strijd voor een hoger minimumloon in de rest van het Noord-Amerikaanse continent. Vandaag staan Kshama en Socialist Alternative vooraan in het verzet tegen Trump.

Het ontbreekt niet aan voorbeelden om aan te tonen dat wij niet vanop de zijlijn commentaar leveren, maar dat we in erg concrete strijd betrokken zijn ondanks soms erg beperkte middelen. Doorheen die strijd koppelen we de dagelijkse noden van de meerderheid van de bevolking aan de noodzaak van een democratisch socialistische samenleving.

Van toeschouwer naar deelnemer

De afdelingen van LSP komen elke week bijeen en nemen een cruciale plaats in het partijleven in. Er wordt telkens over een politiek thema gediscussieerd en er worden plannen gemaakt voor onze interventies. In de rest van deze krant staan heel wat voorbeelden die duidelijk maken met welke benadering we tussenkomen. Afdelingsvergaderingen zijn nuttig voor politieke vorming, maar zijn ook belangrijk als orgaan om collectieve beslissingen te nemen. Iedereen kan bijdragen aan onze werking op basis van zijn mogelijkheden.

Aan de kant blijven staan en enkel maar kijken naar de strijd tussen onderdrukten en onderdrukkers is geen optie. We staan voor enorme uitdagingen: de woede moet omgezet worden in actie waarmee we een einde maken aan het kapitalisme. Sluit aan en speel een actieve rol in de strijd voor een andere samenleving zonder ellende, oorlog en uitbuiting: een socialistische samenleving.

-> Doe mee!

[divider]

Meeting over VS aan Ugent deze week

Woensdag was er aan de universiteit in Gent een meeting van de Actief Linkse Studenten over de strijd tegen Trump en tegen het asociaal beleid. Op deze meeting werd gesproken door LSP-woordvoerder Bart Vandersteene.