Linkse Socialistische Partij en Mouvement pour une Alternative Socialiste nemen deel aan de Europese verkiezingen

10.000 gewettigde handtekeningen zijn binnen

De Linkse Socialistische Partij en de Mouvement pour une Alternative Socialiste (LSP/MAS) hebben zowel 5.000 Nederlandstalige als 5.000 Franstalige gewettigde peterslijsten opgehaald en kunnen bijgevolg deelnemen aan de komende Europese verkiezingen.

Ondanks het chaotische verloop van de wettigingsprocedure waarbij een aantal gemeenten weigerde om onze peterslijsten te wettigen, zijn we toch aan de nodige gewettigde lijsten gekomen. Dit vooral omwille van het feit dat we 13.000 peterslijsten hadden opgehaald in plaats van de vereiste 10.000. Deze marge bleek noodzakelijk te zijn om niet gegijzeld te worden door het amateurisme waarmee de regering deze verkiezingen laat verlopen.

LSP en MAS zullen vrijdag in respectievelijk Mechelen en Namen de gewettigde peterslijsten en de kandidatenlijsten neerleggen. Later zullen we tevens een lijst voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement indienen in Oost-Vlaanderen.

Met deze verkiezingsdeelname hebben we geen electorale illusies, we willen enkel een duidelijk socialistisch alternatief naar voor brengen en onze partij versterken zodat we bewegingen tegen het asociale regeringsbeleid mee kunnen vooruithelpen. De campagne van LSP/MAS zal zich concentreren rond drie thema’s: huisvesting, onderwijs en tegen het asociale Europa en dit rond volgende eisen:

Huisvesting:

  • Degelijke en betaalbare woningen voor iedereen!
  • Een massaal programma van sociale woningbouw en stadsrenovatie, geen prestigeprojecten
  • De overheid moet garanderen dat niemand meer dan 20% van zijn/haar inkomen moet betalen aan huisvesting

Onderwijs:

  • Gratis onderwijs van goede kwaliteit voor iedereen op alle niveaus
  • Geen elite-onderwijs. Onderwijs is een recht, geen koopwaar!
  • Publieke financiering van het onderwijs

Tegen de afbraakmachine Europa:

  • Stop flexibilisering, delokalisering, afdankingen en bedrijfssluitingen
  • Handen af van onze (brug)pensioenen en ons recht op werkloosheidsuitkeringen
  • Geen liberalisering van NMBS en De Post

Onze lijsttrekkers zijn: Anja Deschoemacker (33 jaar, bediende, Gent) voor LSP en Guy Van Sinoy (58 jaar, ambtenaar, Brussel) voor MAS.

Onze verkiezingswebsite is bereikbaar via onze algemene site www.socialisme.be of rechtstreeks op www.stemlsp.be. Een Franstalige versie zal eind deze week online staan.

Delen: Printen: