Home / Op de werkvloer / Publieke sector - algemeen / Ook voor brandweerlieden is de maat vol

Ook voor brandweerlieden is de maat vol

pompiers07Gebrek aan menselijke en technische middelen, ontbreken van sociale dialoog en communicatie, geen personeelsplanning, geen intern reglement, geen veiligheidsbeleid in de zones, … Ook voor de brandweerlieden is de maat vol!

Door een brandweerman uit Henegouwen

Pas na de ramp in Ghislenghien kwam er reactie van de politici en kwam de zo lang verwachte hervorming van de civiele veiligheid er eindelijk.

Jammer genoeg zien we een jaar na de invoering van de hervorming dat het een mislukking is die te kampen heeft met een vreselijk tekort aan middelen. Veel kazernes zijn bouwvallig of worden noodgedwongen gedeeld met ongedierte zoals ratten (dat is bijvoorbeeld het geval in Tubeke). We zagen niets van de beloofde hulp voor de vrijwillige brandweer. Het wordt integendeel steeds moeilijker om een normaal leven op professioneel en familiaal vlak te combineren met dat van een vrijwillige deelname aan de brandweer. Onder de professionelen is er verlies aan premies en verschillende verworvenheden uit het verleden. Er komen weinig collega’s bij en het personeelstekort is groot. In sommige kazernes is er onvoldoende personeel voor een volledige interventie. Als er dan twee belangrijke interventies op hetzelfde ogenblik moeten gebeuren, heeft de bevolking pech. De beperking van 24 uur per week doet sommige vrijwillige posten de das om. En zo gaat het maar voort.

De Koninklijke Belgische Brandweerfederatie moest onze belangen verdedigen tijdens de onderhandelingen over de hervorming. In plaats van dat te doen, liet de federatie gewoon haar broek zakken. Marc Gilbert kreeg ‘zijn’ hervorming en werd gepromoveerd tot kolonel met een maandloon van 5.000 euro.

Wat doen? Strijden en ons organiseren!

Organiseer een personeelsvergadering of een discussie in jouw ploeg in je kazerne en werk een eisenplatform uit. Vorm groepen die zich coördineren over verschillende kazernes heen om acties te houden voor de gemeenteraden en lokale raden. Het vrijwillig personeel kan zich eveneens bij de vakbonden aansluiten. Onze afgevaardigden en secretarissen zijn vooral gewoon om met de beroepsbrandweerlieden te werken en weten niet goed hoe ze de vrijwilligers kunnen organiseren en mobiliseren. We roepen alle vrijwilligers op om aan te sluiten en zich voor te stellen als afgevaardigde voor ACOD, ACV-Openbare Diensten of VSOA zodat de bonden alle brandweerlieden organiseren en verdedigen.

Het is voor iedereen duidelijk dat we dezelfde problemen kennen als ander veiligheidspersoneel, zowel bij de politie als in het leger. Er is een gebrek aan personeel, besparingen op de middelen, gebrek aan kennis van het werkterrein door de top, … Dit zijn de gevolgen van een jarenlang besparingsbeleid. We kennen geen ‘failed state’. Het is niet de staat die faalt, het is het systeem waar de rijken steeds rijker worden ten koste van de gemeenschap, de werkenden (zowel in de private als de publieke sector) en de gebruikers. We zijn verbaasd dat het personeel in de publieke sector het in deze omstandigheden zo lang heeft volgehouden. In plaats van de beloofde ‘verandering’ kregen we met deze regering meer van hetzelfde besparingsbeleid, maar dan op een sneller ritme. Deze regering moet weg. De cipiers en het spoorpersoneel hebben een momentum gecreëerd om samen in actie te komen tegen alle besparingen in de publieke sector.

Ook als brandweerlieden kunnen we een rol spelen in deze strijd. Vergeet niet hoe angstig de politici keken toen ze een ploeg brandweerlieden in volle uitrusting met hun materieel in het stadscentrum zagen manifesteren. Vergeet niet hoeveel applaus we krijgen als we deelnemen aan een stakerspost of een vakbondsactie.

We kunnen de beweging vandaag versterken en onze solidariteit betuigen tijdens de staking van 24 juni. Dat zal de druk op de vakbondsleiders opvoeren om deze keer door te zetten tot de val van de regering. De vakbonden moeten breken met hun traditionele politieke partners en in samenwerking met sociale bewegingen zoals Hart boven Hard, politieke organisaties zoals PVDA, LSP, … bouwen aan een politiek front voor een samenleving in dienst van de gemeenschap en niet een handvol rijken.

De aanwezigheid van rollovers (waarbij het vlammenfront zich doorheen de rooklaag verspreidt) wijst erop dat er een flashover (vlamoverslag) aankomt. Laat ons in deze sociale beweging de rollovers zijn!