bruxelles_CSC04Ongeveer 15.000 mensen kwamen dinsdag naar de hoofdstad naar aanleiding van de oproep van het ACV in het kader van de actiedag ter verdediging van de openbare diensten. De groene syndicalisten waren grotendeels nederlandstalig en kwamen uit de meest diverse sectoren, waarvan we sommigen minder vaak op straat zien komen. Talrijk aanwezig waren leerkrachten, naast spoorwegpersoneel, brandweerlui, cipiers,… Enkele militanten van het ACOD kwamen eveneens betogen met hun collega’s van het ACV.