swanDe aanhoudende besparingen zorgen voor een toename van armoede. Tegelijk wordt bespaard op de sociale sector en dreigt een commercialisering. In Antwerpen wil het stadsbestuur een aantal sociale voorzieningen uitbesteden aan private partners. Sociale werkers protesteren. Ze plannen een protestactie voor de Antwerpse gemeenteraad op 30 mei. Een interessant initiatief dat zoveel mogelijk ondersteuning verdient en nodig heeft. Hieronder de oproep voor de actie.

-> Facebook evenement

[divider]

“Het sociale middenveld is vastgeroest” en “Door de markt open te breken, creëren we concurrentie en scherpte bij de organisaties”, zo verdedigt Antwerps schepen voor sociale zaken Fons Duchateau de commercialisering van sociale voorzieningen. In 2017 gaat het om werkingen met thuisloze mensen die kampen met verslaving en psychiatrische problemen: onder meer nachtopvang De Biekorf, inloophuis De Vaart en winteropvang Victor. Later volgen er nog meer.

Het is een slag in het gezicht van de hulpverleners van CAW Antwerpen en hun ‘gasten’. Zij pionierden met nieuwe vormen van opvang, begeleiding en outreach. Vandaag houden een cliëntenraad en evaluaties door cliënten, partners en medewerkers CAW Antwerpen scherp en gericht op de toekomst.

Schepen Duchateau maakt die toekomst onzeker. Kunnen we nog dezelfde hulp geven of krijgen? Wat blijft er over van moeizaam opgebouwde vertrouwensrelaties? Blijft de werking bestaan?

De stad gooit in 2017 verscheidene voorzieningen op de markt. Zowel sociaal werk organisaties als privéondernemingen moeten concurreren om projecten, de zogenaamde tenders, binnen te halen. Ze geven aan tegen welke prijs ze een product leveren. Het project gaat dan voor 3 jaar naar de ‘speler’ met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Maar over welke kwaliteit spreken we? Voor ons is thuisloosheid een onrecht dat de wereld uit moet en kan. Kwaliteitsvol werken met thuislozen steunt op een vertrouwensrelatie, en geeft mensen hun waardigheid en sterkte terug. Voor anderen is ‘kwaliteit’ een repressieve aanpak, het bestrijden van overlast en het verdrijven van mensen uit het straatbeeld. Voor welke visie staat een stadsbestuur dat kwistig GAS boetes uitstrooit en inloophuis De Steenhouwer bant wegens storend in een chique winkelbuurt?

COMMERCIALISERING VAN DE ZORG LEIDT NIET TOT BETERE KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS!

Winst maken op de zorg voor ouderen en zieken is in België niet nieuw. Ook de gezondheidszorg, kinderopvang, ouderenzorg, gehandicaptensector en begeleiding van werkzoekenden kregen al te maken met vermarkting. Sinds kort is ook de opvang van asielzoekers en de forensische psychiatrische zorg gecommercialiseerd. Het werd er allemaal niet beter op.

De prijs van een verblijf in een Vlaams rusthuis steeg de jongste 5 jaar met maar liefst 20%. Toch raakte bekend dat men in veel privé rusthuizen pampers pas ververst bij een verzadiging van 65%.

In het forensisch psychiatrisch centrum Gent, uitgebaat door multinational Sodexo, is er onvoldoende personeel om de zorg te garanderen. Het personeel dat er wel is, blijkt onvoldoende opgeleid, zo stelt de Vlaamse zorginspectie.

COMMERCIALISERING STAAT HAAKS OP SAMENWERKING IN HET SOCIAAL WERK!

Gebruikers en cliënten van sociaal werk zijn gebaat met samenwerking tussen diensten en voorzieningen. Maar de commercialisering van sociaal werk maakt van organisaties die al jaren goed samenwerken concurrenten.

COMMERCIALISERING BEDREIGT ONZE JOBS EN ARBEIDSVOORWAARDEN!

In Nederland zien we hoe professionele sociale werkers zoveel mogelijk vervangen worden door lager opgeleide en dus goedkopere medewerkers. Zorgbedrijven gaan er over kop zoals het Nederlandse TSN. Daar verloren 6000 zorgverleners hun werk. De andere helft kon elders aan de slag, maar tegen slechtere voorwaarden.

HET KAN OOK ANDERS!

Sociaal Werk Actie Netwerk gaat voor het maximaliseren van welzijn, niet het maximaliseren van winst.

We kiezen voor sociaal werk waarbij de kwaliteit van de hulpverlening centraal staat. En dit met de inbreng van alle betrokkenen: gebruikers en cliënten, sociale werkers, experten en partnerorganisaties.

DAAROM VOERT SWAN OP MAANDAG 30 MEI OM 18 UUR ACTIE AAN DE GEMEENTERAAD VAN ANTWERPEN

  • NEEN AAN DE COMMERCIALISERING VAN HET SOCIAAL WERK!
  • VOOR MAXIMALISATIE VAN WELZIJN VIA SAMENWERKING VAN ALLE BETROKKENEN!
  • VOOR EEN STRUCTURELE BESTRIJDING VAN ARMOEDE EN DAKLOOSHEID DOOR INVESTERINGEN IN SOCIALE HUURWONINGEN, ALTERNATIEVE WOONVORMEN, ONDERWIJS, LAAGDREMPELIGE KWALITEITSVOLLE JOBS ÉN SOCIAAL WERK!
  • VOOR HET OPTREKKEN VAN HET LEEFLOON EN DE SOCIALE UITKERINGEN TOT BOVEN DE ARMOEDEGRENS!