Vlaams Belang provoceert zorgpersoneel: No Pasaran!

Met 11000 werkenden uit de zorgsector werd op 13 juni in Brussel gemanifesteerd voor verlaging van de werkdruk, meer personeel en hogere lonen. Het Vlaams Belang probeerde op die betoging, georganiseerd door de vakbonden, tussen te komen met eigen spandoeken en pamfletten. Ze werden door de politie verwijderd uit de betoging.

Door een verpleegkundige

We aanvaarden geen Vlaams Belang in onze zorgbetoging!

Het Vlaams Belang heeft een lang verleden van openlijke vijandigheid tegenover de vakbonden en werkenden. Het is dus evident dat ze voor zorgverleners niet welkom zijn op syndicale acties. Bovendien steunen ze in het parlement besparingen en willen ze systematisch een belangrijk deel van de werkende klasse uitsluiten van zorg en hulp. Onder het mom van aandacht voor ‘onze zorg’, kwamen ze de hele arbeidersbeweging en de vakbonden provoceren.

Zoals steeds leiden ze de aandacht af van het eigenlijke probleem. Het nieuws dat in teken moest staan van het zorgpersoneel en de tekorten in de sector, werd overschaduwd door het filmpje waarin Tom Van Grieken een slag krijgt van een politieagent. Dit gebeurde nadat hijzelf en zijn medestanders de politie duwden en belaagden. Ze voeren een mediacampagne om zich als slachtoffer voor te stellen en zich verder ‘aanvaardbaar’ te maken voor de verkiezingen van 2024.

Ons protest probeert alle werkenden te verenigen. Maar dus niet een Vlaams Belang dat de tekorten wil verdelen door werkenden aan te vallen. Wij staan voor de eenheid van alle werkenden. Samen sterk, betekent ook ingaan tegen verdeeldheid en dus tegen racisme en extreemrechts.

Hun afbraak staat haaks op de reële noden

Vlaams Belang probeert zich via een schijnbaar sociale retoriek als bondgenoot van het zorgpersoneel op te stellen, terwijl niets minder waar is. In hun programma staat een onafhankelijk Vlaanderen centraal: het verder regionaliseren van de zorg gaat voor hen gepaard met verder besparen en uitsluiting van heel wat mensen die niet als Vlaming beschouwd worden. Het zijn in het bijzonder de geregionaliseerde diensten zoals woonzorgcentra, kinderdagverblijven … die het meeste te maken krijgen met een tekort aan personeel en middelen, waar de kwaliteit van de zorg enorm onder lijdt.

Wat de zorgsector echt nodig heeft, is een massale investering in infrastructuur en personeel. We willen gratis kwalitatieve en toegankelijke zorg voor iedereen, zonder wachtlijsten. We willen personeel dat niet uitgeput is, door een collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon en compenserende aanwervingen. We willen voldoende, goed opgeleid personeel waarbij het behoud van de autonome functie van HBO5 verpleegkundige cruciaal is.

Hiervoor zullen we het geld moeten halen waar het zit: bij de grote bedrijven en hun aandeelhouders! Bijvoorbeeld bij de farma-industrie die de afgelopen jaren de grootste winsten ooit boekten. Dus niet bij mensen die het zelf moeilijk hebben, zoals mensen die migreren en uitkeringsgerechtigden. De beweging komt op voor een strijd om meer middelen en niet voor een herverdeling van de tekorten!

Sociale strijd gaat gepaard met massaal verzet tegen extreemrechts!

De politie kwam nu tussen, maar we moeten er niet op rekenen dat dit zal blijven gebeuren. Vaak wordt de politie tegen stakingen en betogingen gebruikt, denk maar aan de repressie bij de staking van het Delhaize-personeel. Justitie en politie verdedigden er de belangen van de grote bedrijven. Het is belangrijk dat de beweging een programma ontwikkelt dat antwoordt op de oorzaak van de problemen en geen ruimte laat voor de reële afbraak door Vlaams Belang en andere rechtse krachten.

We kunnen ons eraan verwachten dat provocaties door rechts vaker zullen voorvallen. Ze winnen aan vertrouwen omdat de tekorten op dit ogenblik niet worden opgelost. De sociale strijd verder ontwikkelen, een breuk maken met het kapitalisme en de economie ten dienste van werkenden organiseren kan die voedingsbodem wegnemen.

We mogen het niet overlaten aan de politie, we moeten de beweging tegen extreemrechts verder opbouwen via sociale strijd. Dat betekent ook goed georganiseerde eigen ordediensten als onderdeel van de betoging. Solidariteit over sectoren heen is hiervoor cruciaal: zowel de sociale strijd voor een uitgebouwde zorg als extreemrechts stoppen belangt ‘ons’ allen aan!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist