In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten,… Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. Nieuwe leden kunnen uitleggen waarom ze lid geworden zijn (en waarom jij dat ook moet doen).

[divider]

Aan alle lezers: een strijdbare 1 mei!

1mei

[divider]

Mei-editie van De Linkse Socialist

dls354Hoofdpunten in deze krant zijn natuurlijk de nieuwe aanvallen van de regering op onze levensstandaard, aanvallen die met de nodige arrogantie gepaard gaan en dit terwijl de Panama Papers aantoonden dat het geld elders kan gevonden worden.

In dit meiblad gaan we in op de aanvallen van de regering op onder meer de arbeidstijd (p 4 en 5), de overheidspensioenen (p3), … maar we koppelen er ook meteen een oproep voor een nieuw actieplan aan (p1 en 4).

1 mei is natuurlijk een gelegenheid om de kwestie van de 8-urendag centraler te stellen, we hebben er een dossier over op pagina 5 en gaan er ook in het edito op pagina 3 op in. Het dossier over de Panama Papers is mee gericht op het populariseren van een socialistisch alternatief – niet alleen aanklagen hoe fout dit systeem loopt, maar ook een alternatief aanbieden. Het is in dat opzicht ook belangrijk dat we prominent aandacht hebben voor de VS met een achterpagina interview met Kshama Sawant over Bernie Sanders en een pagina binnenin (p 12) over de VS.

We hebben ook materiaal over Frankrijk en het verzet daar tegen de nieuwe arbeidswet en de acties van Nuit Debout. Onze reeks over de sociale verkiezingen werd gesmaakt door veel lezers, we brengen ook deze maand twee interviews met kandidaten bij de sociale verkiezingen (p 6 en 7). Verder kijken we terug op de discussie rond veiligheid (p2) en wordt ingegaan op de elementen van verdeeldheid die in de situatie zitten: racisme, afkeer tegen vluchtelingen, homofobie, … (p14-15).

Inhoud

 1. LuxLeaks, SwissLeaks, Excess Profit Rulings, Panama Papers… WIJ leven boven onze stand?! Tweede actieplan nodig
 2. Rechts beleid bedreigt onze veiligheid
 3. Wordt 1 mei opnieuw een strijddag voor 8-urendag? || Ambtenarenpensioenen zijn niet te hoog, de pensioenen in privésector zijn te laag!  || Zo gezegd
 4. Regering-Michel wil ‘moderniseren’… door terug te keren naar situatie voor 1936 || Voor een actieplan naar het model van dit eind 2014! || Ondanks mediacampagnes blijft er veel vertrouwen in vakbonden
 5. Ondanks steeds grotere productiviteit en massale werkloosheid. Achturendag dreigt zijn honderdste verjaardag niet te halen
 6. “Voor de sociale verkiezingen hebben wij bewust geïnvesteerd in inhoud”
 7. “Vergrijzing bevolking en personeel veronderstelt meer investeringen, maar regering doet omgekeerde”
 8. Panama Papers. “Het paradijs van de rijken is gebouwd op de hel van de armen”
 9. Vervolg dossier
 10. Frankrijk: strijd tegen nieuwe arbeidswet gaat door
 11. Nuit Debout: afkeer tegen neoliberale beleid en gevestigde politiek toont zich opnieuw op straat
 12. Bernie Sanders: van linkse uitdager naar nieuwe partij?
 13. Partijnieuws
 14. Vluchtelingencrisis toont failliet van het systeem. Arbeidersbeweging moet de verdediging van de hele klasse opnemen! || Neen aan Belgische deelname aan oorlog in Syrië!
 15. 14 mei: Pride. Samen tegen homofobie, lesbofobie en transfobie. Strijden voor het recht om te leven zoals we dat willen. Strijden voor een degelijk leven voor iedereen || Significant racisme om aandacht af te leiden van het falende beleid
 16. Socialisme terug populair in de VS. Exclusief interview met Kshama Sawant, socialistisch gemeenteraadslid in Seattle

Onze vorige krant kan je ondertussen als opwarmer hier online lezen.

[divider]

Geslaagde meigroetencampagne

Op verschillende pagina’s van onze krant vind je meigroeten: boodschappen van lezers en sympathisanten ter gelegenheid van 1 mei, de internationale dag van strijd.

Met de viering van 1 mei sluiten we aan bij de tradities van de arbeidersbeweging, de dag ontstond als internationale actiedag voor de achturendag. Strijd, solidariteit en socialisme zijn vandaag nog steeds onze uitgangspunten.

Als onderdeel daarvan bouwen we aan eigen media met onze krant en onze dagelijks geactualiseerde website socialisme.be. Met de steun die we met de meigroeten ophalen, kunnen we deze kritische media verder uitbouwen.

De redactie bedankt iedereen die ons heeft gesteund. We haalden bijna 5.600 euro op. Bedankt voor deze steun!

Vanwege de redactie

[divider]

Betoging en acties deze week

26635503565_088b44606c_zAfgelopen zondag waren LSP en ALS goed vertegenwoordigd op de betoging tegen de gevechtsvliegtuigen. We vormden een dynamische jongerendelegatie en hadden ook militanten die in de betoging discussies aangingen met onze voorstellen en ons materiaal. We verkochten 49 exemplaren van ons maandblad en maakten twee abonnementen.

Dinsdag namen militanten deel aan verschillende piketten tijdens de staking van de federale ambtenaren. Woensdag waren we aanwezig op de militantenconcentraties van ACOD in Charleroi en Leuven. Daarbij verkochten we samen 31 exemplaren van onze krant en maakten we een abonnement.

Donderdag trok een ploeg LSP-leden naar Frankrijk voor de stakingsactie die daar plaatsvond. We kwamen tussen in het noorden van Frankrijk: Valenciennes en Rijsel. Onze gemengde Frans-Belgische groep verkocht er een 60-tal Franse en 8 Belgische kranten. Op hetzelfde ogenblik steunden we een actie van ACOD LRB in Brussel uit solidariteit met de Franse actiedag.

france

Op de betoging in Rijsel

Actie van ACOD LRB in Brussel. (foto van ACOD)

Actie van ACOD LRB in Brussel. (foto van ACOD)