23814565364_7ce97dba31_zOngeveer 55% van de elektriciteit in ons land komt van kernenergie, meer bepaald van twee centrales: Doel (met vier reactoren) en Tihange (met drie reactoren). Al die reactoren werden in de jaren 1970 gebouwd en werden in werking gesteld tussen 1975 en 1985. Deze verouderde centrales worden door de private sector uitgebaat. EDF is voor 50% eigenaar van Tihange 1, Engie (het vroegere GDF Suez dat eigenaar is van Electrabel) is eigenaar van de rest.

In 2011 publiceerden we in deze krant een interview met Jean-Marc Pirotton, de vicevoorzitter van ABVV-Gazelco en delegee in Tihange. Hij stelde onder meer: “Ik zal me niet uitspreken over de infrastructuur, maar we moeten wel ingaan tegen de arbeidsorganisatie die vanaf begin jaren 2000 werd opgelegd. Zo was er voorheen een veiligheidsagent voor elke pauze in elke reactor (Tihange I, Tihange II en Tihange III). Omwille van besparingen is dit terug gebracht tot een veiligheidsagent voor alle drie de reactoren tegelijk. Dit leidt onvermijdelijk tot een probleem op het vlak van de veiligheid. Zelfs indien er slechts een miniem incident is in twee reactoren, vormt dit een groot probleem. De veiligheidsagent kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn…”

Er zijn sindsdien wel wat waarschuwingen geweest als gevolg van de gebrekkige infrastructuur. Twee reactoren hebben hun leeftijdsgrens bereikt: Doel 1 en 2. De verlenging van hun levensduur werd niet aan de bevolking voorgelegd en was evenmin voorwerp van een milieu-effectenrapport, terwijl dit volgens internationale regels nochtans moet. Twee andere reactoren (Doel 3 en Tihange 2) lagen bijna twee jaar stil nadat duizenden scheurtjes in de stalen wanden van de reactorvaten waren ontdekt. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gaf groen licht voor de heropstart van de reactoren, maar er waren in december nieuwe incidenten (een waterlek in een generator, problemen met een alternator, brand, storingen, …).

Twee milieu-organisaties, de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie (IEW), dienden in januari een beroep in tot nietigverklaring van de wet over de verlenging van de levensduur van de reactoren Doel 1 en 2. De Duitse stad Aken wil ook naar de rechter stappen om te protesteren tegen de heropstart van Tihange 2, Aken ligt op amper 60 kilometer van Tihange. De vzw ‘Stop kernenergie’ en de organisatie Vega trokken eveneens elk naar de rechter om de heropstart van Tihange 2 en Doel 3 te betwisten.

Terecht wordt gewezen op de enorme gevaren van kernenergie in ons land. Maar het volstaat niet om te eisen dat er veiligheidsstudies komen door experts die onafhankelijker staan tegenover de kernlobby of om de heropstart van reactoren via gerechtelijke weg te betwisten. Een petitie op Avaaz onder de titel “72 uur om nog een Tsjernobyl te voorkomen” haalde in februari meer dan een miljoen handtekeningen! Maar toch zeggen de autoriteiten dat er niets zal veranderen aan het beleid. We zullen moeten bouwen aan een stevige krachtsverhouding waarmee we het nucleaire gevaar een halt toeroepen. Dit vereist de nationalisatie van de volledige energiesector zodat met behoud van alle jobs een omvorming naar hernieuwbare energie mogelijk wordt.