25.000 op klimaatbetoging – de tijd dringt, onteigen de klimaatcriminelen!

Met 25.000 betogers in de straten van Brussel was het duidelijk dat klimaat een thema blijft. Dat is niet verwonderlijk: de klimaatverandering is nu en heeft een effect op ons leven. Van de wateroverlast in de Westhoek tot de droogte en extreme hitte de afgelopen zomers heeft klimaatverandering de neiging om erg concreet te zijn. De betoging was groot. De beweging staat voor uitdagingen: hoe gaan we van protest naar verandering? Als bijdrage aan de discussie daarover hieronder het pamflet dat we verdeelden op de betoging. Daarna enkele foto’s.

Stand van LSP en Campagne ROSA aan het vertrekpunt. Foto: Arvid

De klimaatcrisis houdt zwaar huis: recordtemperaturen op elk continent, honderden rampen die klimaatdoden en vluchtelingen veroorzaken en steeds meer planetaire grenzen die overschreden worden. Afgelopen maand nog liep de Westhoek onder. En toch blijft de uitstoot stijgen. Het jaarlijkse festival van de greenwashing (COP28) zal daar niet veel aan veranderen. Lang genoeg hebben ze ons voorgelogen. Tijd voor echte actie.

Klimaatactivisten en spoorwegpersoneel: samen sterk!

Van 5 tot 7 december staakt het spoorpersoneel. Openbaar vervoer is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Een kwart van de Europese uitstoot is afkomstig van de transportsector.

De jarenlange besparingen op de publieke diensten zorgen voor een afbraakbeleid bij de NMBS en De Lijn. Een beleid van liberaliseringen en privatiseringen is gericht op kostenbesparingen en winstbejag. De kwaliteit van de dienstverlening gaat erop achteruit. Dit leidt tot minder toegang tot openbaar vervoer, duurdere tickets en meer auto’s op de weg. Er is nood aan massale publieke investeringen en democratisch beheer op basis van de behoeften van de gebruikers. Meer openbaar vervoer dat toegankelijk is voor iedereen, met meer dienstverlening en gratis aanbod is noodzakelijk in de strijd tegen klimaatverandering. Klimaatactivisten: steun de strijd van het spoorpersoneel. Samen kunnen we opkomen voor betere infrastructuur, meer groene jobs en goede arbeidsvoorwaarden. #WeRijdenSamen

Woensdag bezoeken we stakersposten van spoorpersoneel om onze solidariteit te betuigen. Doe mee!

Energie in publieke handen

De energiefacturen werden de voorbije twee jaar onbetaalbaar. Het zorgde voor ongeziene winsten in de energiesector. Dat geld verdween rechtstreeks in de zakken van de aandeelhouders. Ondertussen blijven de private investeringen in groene energie belachelijk laag. De toename van oorlog en imperialistische spanningen werd als rechtvaardiging gebruikt voor nieuwe mega-investeringen in fossiele brandstoffen onder het mom van energieonafhankelijkheid.

Big Oil is verantwoordelijk voor slechts 1 procent van alle investeringen in groene energie. In 2022 investeerde het maar liefst 800 miljard dollar in nieuwe olie- en gasvelden terwijl het maar 20 miljard dollar in groene energie stak. De belangen van zij die de energiesector bezitten zijn volledig tegengesteld aan die van mens en planeet. De klimaatcrisis zullen we niet bestrijden met recordwinsten voor de aandeelhouders, maar met massale investeringen in groene energie. Dit kan enkel door het private winstmotief uit die sector weg te nemen.

Tijd om te kiezen

Dat we de klimaatcrisis niet kunnen bestrijden komt door het systeem. Het is meer dan ooit tijd om te kiezen tussen kapitalisme of het menselijk leven op de planeet. Het is van levensbelang het gesprek aan te gaan over wat een democratisch alternatief op dit systeem kan zijn. Wij strijden voor een socialistische samenleving. Waar de rijkdom en de sleutelsectoren van onze economie niet langer onderhevig zijn aan de winst-honger en oorlogszucht van kapitalisten, maar ingezet worden voor de noden van mens en planeet. Dat kan enkel wanneer de sleutelsectoren van de economie (energie, banken …)  democratisch gecontroleerd en beheerd worden door de werkende klasse. Kick out the ruling class!

Doe mee met Code Rood

Betogen alleen is niet genoeg. Op 16 en 17 december voert Code Rood voor de derde keer actie tegen de klimaatcriminelen. Engie en Total werden al bezet. Deze keer is het de beurt aan de luchtvaartindustrie. We strijden voor meer, beter en gratis openbaar vervoer, een einde aan privéjets en een vergroening van de hele transportsector.

FREE GAZA. STOP ONDERDRUKKING & IMPERIALISME

Ook de Belgische overheid is schuldig aan het bloedbad in Gaza. De vele protestacties die plaatsvonden moeten verdergezet worden. Terwijl het in Gaza bommen blijft regenen, maken de Belgische oorlogskapitalisten grote winsten. Een deel van de moorden en bombardementen gebeurt met wapens geproduceerd in België. De Palestijnse en Belgische vakbonden riepen op om de wapenlevering aan het Israëlisch leger te stoppen. Nu moet er actie komen om daar ook echt voor te zorgen. De werkende klasse in actie kan oorlog stoppen.

Op vrijdag 1 december voerden we in Luik een eerste keer actie aan het Israëlische bedrijf Challenge dat wapens verscheept vanuit België naar Israël. We plannen nieuwe acties en willen strijden tot we winnen. We moeten de druk opbouwen om de wapenleveringen te stoppen en steun mobiliseren voor die werkenden in de sector die zo’n boycot organiseren. We moeten ook verder gaan. Geen winsten op mensenlevens. De industrie zou in het bezit moeten komen van de werkende klasse. We moeten de industrie converteren opdat er maatschappelijk nuttig werk verricht kan worden.

Strijden tegen klimaatverandering betekent ook strijden tegen onderdrukking, (neo-) kolonialisme en imperialisme. De militaire industrie is een van de meest vervuilende industrieën. Zolang de Palestijnen en alle onderdrukten niet bevrijd zijn, zullen ook wij geen echte vrijheid en veiligheid bekomen. We kunnen niet toestaan dat het leven gewoon doorgaat terwijl het bloedbad verdergaat. We moeten bouwen aan een internationale massabeweging.

We moeten onze strijd voeren tegen dit systeem waarin oorlog winstgevend en normaal is. Tegen een samenleving waarin wereldwijd repressieve regimes worden gesteund omdat ze winst opleveren voor multinationals. Strijden tegen kapitalisme is hoe je een einde maakt aan oorlog en onderdrukking. Ga met Campagne ROSA naar de volgende betoging!

Foto’s door Liesbeth

Hier kan je de volledige fotoreportage bekijken

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist