afvalbruggeTerwijl de discussie wordt gevoerd over de nood aan een arbeidsduurvermindering, bijvoorbeeld een 30-urenweek of een 6-urendag in plaats van een 8-urendag, wil de afvalintercommunale IVBO het omgekeerde opleggen: een arbeidsduurverlenging. En dit zonder enige compensatie. Het personeel zou 37,5 uur per week moeten werken in plaats van 36 uur.

De Morgen schrijft vandaag over een Zweeds bedrijf dat overstapt naar een zesurendag. Een topman van dat bedrijf stelde volgens de krant: “Het is bijzonder moeilijk acht uur lang geconcentreerd te blijven op een bepaalde taak. Om de klus te klaren, lassen we pauzes in om de werkdag draaglijk te maken. Maar tegelijk slagen we er amper in ons privéleven boeiend te houden. We willen meer tijd doorbrengen met ons gezin, we willen bijleren of sport beoefenen. Ik wilde zien of er een manier bestond om die zaken op elkaar af te stemmen.”

De discussie over arbeidsduurvermindering is niet nieuw. Ook in ons land pleiten tal van organisaties voor een 30-urenweek, een eis die wij delen. Momenteel werken we gemiddeld ongeveer 31 uur per week, maar deze arbeidsduurvermindering gebeurt door onvrijwillige deeltijdse arbeid. We betalen met andere woorden zelf voor een vermindering van de arbeidstijd. Nochtans is het perfect mogelijk om de algemene arbeidsduur te verminderen met loonbehoud en met evenredige aanwervingen zodat het niet gewoon betekent dat de werkdruk verhoogt. Want dat is wat het Zweedse bedrijf dat vandaag in De Morgen aangehaald werd wel doet.

Bij de Brugse afvalintercommunale IVBO wil de directie het omgekeerde doen: het personeel 1,5 uur per week langer laten werken en dit zonder enige compensatie. Het personeel legde gisteren het werk neer waardoor er geen afval opgehaald werd in Assebroek, Sint-Kruis en Sint-Michiels, Blankenberge, De Haan, Oostkamp en Zedelgem. De maatregel is onderdeel van een besparing van 2 miljoen euro, een besparing die er komt omdat de gemeenten die deel van de intercommunale vormen minder middelen hebben. Het personeel meer uren laten kloppen, zou uiteraard de deur openzetten voor een verlaging van het aantal personeelsleden.

De besparingsgolf beperkt zich niet tot het nationale of regionale niveau, ook op lokaal vlak wordt bespaard op onze kap. Op een ogenblik dat er duizenden werklozen zijn, zou een verdeling van het beschikbare werk nuttig zijn. Bovendien is een kortere arbeidsduur goed voor onze gezondheid. De directie van IVBO wil echter net het tegenovergestelde doorvoeren en meer werkloosheid en gezondheidsproblemen organiseren. Dergelijke ideeën en voorstellen verwijzen we beter naar de vuilnismand. De stakende afvalophalers verdienen onze steun!