Na “The Great Escape” in Dendermonde. Wie is verantwoordelijk?

Naar aanleiding van de ontsnapping van 28 gevangenen uit de gevangenis van Dendermonde is een discussie losgebarsten over de verantwoordelijken hiervoor. De VLD’ers Dedecker en Decroo pleiten daarbij voor een privatisering van de gevangenissen naar Amerikaans model. Ook wordt geregeld uitgehaald naar het personeel. Wij zijn het daar niet mee eens.

Voorstel van VLD en CD&V om gevangenissen te privatiseren niet aanvaardbaar voor ACOD

"ACOD had het privatiseringsvoorstel wel verwacht, het is een klassiek Belgisch verhaal:

"Men werkt van incident naar incident en op het moment dat de overheid na tientallen jaren non-beleid het niet meer ziet zitten schuift men de hete patat door naar de private sector en de burger zal wel betalen .

"Wij zijn solidair met de andere vakbonden: privatisering is voor ons absoluut onbespreekbaar.

"De strafuitvoering is de taak van de overheid en dit mag men niet overlaten aan firma’s die uiteraard winstgevende activiteiten tot doel hebben en zonder twijfel deze ‘markt’ willen binnenhalen.

"Anderzijds is het bovendien nog de vraag wie in de huidige omstandigheden zou willen investeren in de uitgeleefde gebouwen.

"Het is duidelijk dat de belastingbetaler een dubbele factuur zal voorgeschoteld krijgen: eerst de gebouwen renoveren en dan betalen voor de bewaking. Het personeel zal de rest van het verhaal kunnen betalen: slechtere arbeidsvoorwaarden enz.

"Tot slot: de ervaringen in het buitenland – voor zoverre een vergelijking mogelijk is – zijn zeker geen succesverhaal. In het VK overweegt men om de taken af te nemen van de private sector wegens de grote malaise die daar heerst.

"De staat moet zijn plichten nakomen en als een goede huisvader zijn opdrachten uitvoeren, privatiseren is vluchten en de inwoners laten opdraaien voor de schulden."

Standpunt van ACOD

De afgelopen jaren was er een systematische onderbemanning voor het personeel en een totaal gebrek aan investeringen inzake de infrastructuur waardoor het leven in de gevangenissen niet bepaald aangenaam is voor de gevangenen of het personeel.

Het probleem van de verouderde infrastructuur en het gebrek aan personeel, is niet de schuld van de cipiers. De eisen van de stakende cipiers in Dendermonde voor meer personeel en het verlagen van de capaciteit in de gevangenis zijn zeker terecht. Bovendien zijn die eisen ook in het belang van de gedetineerden.

Het privatiseren van de gevangenissen is zeker geen oplossing. Jean-Marie Dedecker stelt dat de bouw en de uitbating beter aan de privésector wordt overgelaten, aangezien die efficiënter zou zijn. Dat zou aangetoond worden in de Angelsaksische landen. Alsof het Amerikaanse gevangenissysteem een voorbeeld te noemen is! Privébedrijven maken er winsten door de gevangenen goedkoop te laten werken, wat meteen ook een druk zet op de andere lonen. Voor Dedecker zal dit misschien een dubbele slag zijn: én lagere lonen én privatiseringen. Maar de sociale gevolgen van geprivatiseerde gevangenissen zijn er ook naar. De VS is niet toevallig het land met het grootste aantal gevangenen per 1.000 inwoners.

De voorstellen inzake privatisering worden gesteund door een aantal VLD’ers, maar CD&V’er Tony Van Parys is het idee niet ongenegen. Het kan volgens hem onderzocht worden, maar dan wel in overleg met de vakbonden.

Dat soort maatregelen dient om de verantwoordelijkheid te verdoezelen. Het beleid van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat er onvoldoende personeel is en dat gevangenen in bijzonder slechte omstandigheden en overbevolkte gevangenissen zitten. Het personeel moet zich vaak ziek melden om een dag verlof te kunnen pakken. Het personeelstekort verbetert er de relaties tussen cipiers en gevangenen zeker niet op.

In Dendermonde zijn de cipiers in staking gegaan. Ze eisen meer personeel, een grondige renovatie van de gevangenis en het beperken van de capaciteit tot 180 gedetineerden (terwijl er nu tot 220 gevangenen zitten). Minister Onkelinx lijkt niet te willen ingaan op de eisen van de cipiers. De regering zou wel onmiddellijk 14 miljoen euro extra vrijmaken.

Een politiek die louter gebaseerd is op het wegstoppen van mensen, biedt geen weg vooruit. Een groot aantal gevangenen vandaag wordt aan zijn lot overgelaten. Het gebrek aan begeleiding zorgt ervoor dat een ex-gedetineerde buiten de gevangenisdeuren een stempel van misdadiger draagt en snel in de armoede, werkloosheid, stigmatisering of verslaving terecht komt.

De verantwoordelijkheid voor de problemen inzake overbevolking, slechte infrastructuur en het tekort aan personeel ligt bij de politieke verantwoordelijken die weigeren om voldoende middelen uit te trekken. Vorig jaar nog moesten de Antwerpse cipiers wekenlang staken voor extra personeel, dat hen eerder reeds was beloofd. Die starre houding van de regering was typerend voor haar standpunt tegenover het gevangenispersoneel.

Minister Onkelinx wast nu de handen in onschuld. "Ik was er niet bij in Dendermonde", stelde ze. Eén van haar voorgangsters, Tony Van Parys, stelde dat dit incident te voorkomen was. Alle traditionele partijen hebben echter hun aandeel in de verantwoordelijkheid. Zolang de belangen van personeel en gevangenen niet vooraan staan in de discussies over de gevangenissen, zullen de politici blijven aanmodderen. Zoals het er nu uitziet, is het enkel wachten op een volgend schandaal.

Lees ook:

In februari 2005 publiceerden we een interview met een cipier over de situatie in de gevangenissen.

Delen: Printen: