Brugse gevangenis. Personeel in actie voor meer collega’s

Het personeelstekort in de Brugse gevangenis heeft geleid tot een staking. Na een personeelsvergadering werd tot actie overgegaan. Voor het personeel was het te veel geworden, de problemen slepen intussen al te lang aan. Een belangrijk pijnpunt is het feit dat aangevraagde rustdagen regelmatig worden ingetrokken. De staking ontwikkelde van onderuit, maar werd meteen erkend door de vakbonden. We publiceren enkele foto’s van aan het stakingspiket.

Foto’s door Johan. Verslagje door Thomas


Verslag

Dinsdag gingen we naar het piket aan de gevangenis in Brugge om onze solidariteit en steun over te maken aan de arbeiders. We hadden een solidariteitspamflet van jongeren in strijd voor werk bij, wat goed onthaald werd. We praten met verschillende mensen aan het piket over de toestand in de gevangenis en welke weg vooruit er nodig was om de eisen te kunnen verkrijgen.

De cipiers kennen een enorme werkdruk, wat tot onveiligheid leid. Er wordt al jarenlang een politiek gevoerd van het afbouwen van het aantal personeelsleden, maar de taken blijven dezelfde of breiden zelfs uit. Daar zijn de voorbije jaren al verschillende acties tegen gevoerd, maar telkens werd er door de directie aan symptoombestrijding gedaan en werden de echte problemen niet aangepakt. Vandaag zijn de arbeiders dit zo beu dat ze nu al meer dan een week buitenstaan.

Op vlak van vacatures valt het probleem mee (slechts 10), maar vaak is er een probleem als iemand ziek wordt, als er activiteiten zijn voor de gedetineerden op afdelingen en er personeel van andere afdelingen moet komen helpen, wat dan weer tot een personeelstekort leidt op die afdeling. Soms moet er gewoon met een tekort aan personeel gewerkt worden, wat tot een enorm onveiligheidsgevoel leidt. De vakbonden deden voorstellen om hier een einde aan te maken, maar de lokale directie weigerde deze voorstellen.


Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie