Verslag vanop het piket aan de gevangenis van St Gillis

15795549748_92f0369b07_z

Verslag door Eveline

Aan de gevangenis van St-Gillis was er een groot enthousiasme om de staking verder te zetten indien er geen gehoor komt na de nationale staking van de 15de. Er waren twee piketten van de drie vakbonden om de toegang te blokkeren. Van de 110 cipiers die er in de zes vleugels werken, kwamen er maar 11 opdagen. De 99 lege posten werden ingevuld door de politie.

Aan het piket is het bewustzijn groot. Sommigen trokken eerder in hun vrije tijd naar de piketten van andere gevangenissen de voorbije weken, zowel naar Gent, Lantin of de gesloten asielcentra van bijvoorbeeld Vottem.

Voor de iets meer dan 600 voorziene plaatsen in St Gillis zijn er meer dan 800 gedetineerden. In de gevangenis van Vorst ligt de overbevolking nog hoger. Er zijn bijna het dubbele aan gevangenen dan er plaatsen zijn. Ook andere gevangenissen in het land kennen gelijkaardige fenomenen. Deze overbevolking versterkt de stress onder de gevangenen, wat leidt tot meer zelfmoordpogingen, agressie, gijzelingen, …

In plaats van te investeren in meer gevangenisplaatsen en meer personeel, wordt er aangeworven bij de directie en investeert de Vlaamse gemeenschap in vakken als theater, tekenen, … voor de gevangenen, terwijl er voor basiseducatie zoals Frans en Nederlands een wachtlijst is. In plaats van in basisbehoeften en veiligheid te investeren, wordt er enkel in bijzaken geïnvesteerd en wordt op de rest bespaard.

De besparingen van de regering zijn erg concreet in het gevangeniswezen. De algemene besparingen zoals het optrekken van de pensioenleeftijd hebben grote gevolgen op de werkomstandigheden. Het is niet realistisch om tot 67 jaar zwaar fysiek belastend werk uit te voeren. Bovendien besliste de regering om nog voor 2015 fors te besparen in de gevangenissen door de cellen ’s ochtends en ’s avonds respectievelijk later en vroeger te sluiten om ochtend- en avondpremies voor het personeel te vermijden.  De gevangenen langer in overbevolkte cellen laten zitten, versterkt de frustraties bij de gevangenen en versterkt dus de onveiligheid. Bovendien heeft het een impact op de lonen van het personeel.

Een ander punt dat tot grote zorgen leidt, is dat het huurcontract dat de regering met de gevangenis in Tilburg aanging afloopt in 2015 en wellicht niet verlengd wordt. Voor 42 miljoen euro per jaar huurt de Belgische regering nu 650 plaatsen in de gevangenis van Tilburg. Dit jaar werden al 100 plaatsen geschrapt, de rest volgt mogelijk. De regering wil miljoenen besparen, maar het zal het probleem van de overbevolking groter maken.

Overbevolking, besparingen op het aantal collega’s, besparingen op het loon, verhogen van de pensioenleeftijd, … De cipiers hebben er genoeg van en pikken het niet langer. Als de regering hiermee doorgaat, zullen we de strijd verderzetten. In plaats van meer besparingen, hebben we meer middelen nodig, meer personeel, betere arbeidsvoorwaarden, …

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist